Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
man en vrouw overleggen aan een tafel

Verplichte certificering wordt toelatingsstelsel? Alles wat je moet weten

Laatste update op 29 april 2024 om 12:36 pm
 • Blog
Leestijd: 4 minuten

Eind 2022 ging de regering akkoord met het wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus, waarbij ondernemers die vallen onder de Waadi niet meer zonder certificering arbeidskrachten zouden mogen uitzenden vanaf 2025. Het doel was om malafide uitzendbureaus tegen te gaan en de positie van (buitenlandse) uitzendkrachten te beschermen. Toch leidde kritiek van de Raad van State tot het nieuwe wetsvoorstel ‘Wet Toelating Terbeschikkingstelling van Arbeidskrachten (Wtta)‘. In plaats van een certificeringsstelsel kunnen we dus een toelatingsstelsel verwachten. Wat betekent dit nieuwe wetsvoorstel voor jouw uitzendbureau? We zochten het voor je uit!

Navigeer snel naar

Verschil verplichte certificering en toelatingsstelsel

In het ‘oude’ voorgestelde certificeringsstelsel stond beschreven dat alle ondernemingen die vallen onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) vanaf 2025 verplicht worden een certificaat te hebben, met het voornaamste doel om malafide uitzendbureaus tegen te gaan en uitzendkrachten te beschermen. Het SNA-keurmerk was hierbij het startpunt. Naast de SNA-normering zou het kabinet ook met aanvullende eisen komen.

Echter maakte de Raad van State bezwaar tegen de uitvoering van de verplichte certificering; er werd uitgegaan van een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. In het nieuwe Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), is daarom een publiek toelatingsstelsel voorgesteld. Zoals de naam al zegt mogen uitleners naar verwachting vanaf 1 januari 2026 alleen arbeidskrachten ter beschikking stellen als zij daartoe zijn toegelaten door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Inleners mogen hierbij ook alleen arbeidskrachten inlenen van uitzenders die zijn toegelaten. De Arbeidsinspectie zal hierop handhaven en kan boetes uitdelen als uitleners of inleners deze wet overtreden.

De uitvoering van het toelatingsstelsel is dus net iets anders dan die van het certificeringsstelsel, maar het doel en je inhoud blijft vrijwel hetzelfde.

De hoofdlijnen van het toelatingsstelsel

Het voorgestelde toelatingsstelsel heeft dus dezelfde uitgangspunten als het ‘oude’ voorgestelde certificeringsstelsel. Het is dus ook bedoeld voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en daarmee vallen onder de Waadi.

Dit zijn de hoofdlijnen van het toelatingsstelsel:

 • Met ingang van het toelatingsstelsel wordt het verboden om zonder toegelaten te zijn arbeidskrachten uit te zenden in Nederland. Dit geldt dus ook voor buitenlandse uitzendbureaus die arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland.
 • Ook voor inleners wordt het verboden om arbeidskrachten van uitzendbedrijven zonder toelatingscertificaat in te lenen. Er zal een openbaar register komen waarin inleners kunnen zien of de uitlenende partij is toegelaten.
 • Uitleners moeten een waarborgsom voldoen van €100.000 (€50.000 bij een voorlopige toelating), tenzij:
  – Ze vier jaar onafgebroken in het handelsregister staat en;
  – Ze tijdens de indiending van de aanvraag tot toelating een niet ouder dan drie maanden zijnde verklaring van de Belastingdienst verstrekt waaruit blijkt dat de rechtspersoon of onderneming op het moment van de afgifte van de verklaring de verschuldigde omzetbelasting, loonbelasting, premie voor de volksverzekeringen, premies voor de werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet heeft voldaan of afgedragen.
 • Uitleners moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.
 • Net zoals in het ‘oude’ certificeringsstelsel gaat de SNA-normering als basis dienen voor het toelaten van een uitlener. Dit kader wordt onder andere aangevuld met bepalingen over huisvesting, het loonverhoudingsvoorschrift en procedures met betrekking tot gelijke kansen bij werving en selectie.
 • Uitleners én inleners zullen regelmatig worden gecontroleerd op naleving van het afgesproken normenkader door de Arbeidsinspectie.
"Met het oog op het draagvlak voor en de uitvoerbaarheid van het toelatingsstelsel heb ik nauw samengewerkt met werknemers- en werkgeversorganisaties in de Stichting van de Arbeid en de uitzendbranche."
Hoe bereid ik me op tijd voor? Wtta A tot Z gids

Gids: Wat betekent de Wtta voor jou?

Vanaf 1 januari 2027 mag je volgens de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) alleen arbeidskrachten uitzenden als je daartoe bent toegelaten. Omdat we snappen dat er een hoop bij komt kijken en het niet naleven van het nieuwe normenkader grote gevolgen heeft, bereiden we je in deze gratis gids van A tot Z voor!

 • Wat is de Wtta?
 • Wat zijn de eisen in jouw situatie?
 • Hoe bereid je je op tijd voor?

Het SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk, waarmee je aantoont dat je uitzendbureau voldoet aan de wettelijke verplichtingen rondom administratie, financiën en personeelsbeleid, dient als basis voor de verplichte toelating. Het is dus zeker aan te raden om op tijd een SNA-certificaat aan te vragen als je hier nog niet over beschikt en zelf je backoffice werkzaamheden uitvoert. Bij DIRECT Payrolling & Staffing zijn we al SNA-gecertificeerd, waardoor je in samenwerking met ons geen zorgen hierover hoeft te maken!

Goed om te weten is dat het ministerie van SZW in overleg met SNA een instroomregeling naar het nieuwe stelsel heeft uitgewerkt voor ondernemingen die al SNA gecertificeerd zijn. Dit houdt in dat deze ondernemingen niet eerst een uitgebreide inspectie op het nieuwe normenkader hoeven te ondergaan voor de toelating. Wel moeten ze voldoen aan aanvullende eisen, zoals de VOG en de waarborgsom.

Vóór 1 juli 2025 toelating aanvragen

De verwachting is dat de verplichte toelating in werking zal gaan vanaf 1 januari 2026, op voorwaarde dat uitzendbureaus genoeg tijd hebben gehad om zich daadwerkelijk te kunnen laten toelaten. Er wordt daarom geadviseerd om vóór 1 juli 2025 een toelating aan te vragen bij het ministerie van SZW. Het te laat aanmelden kan leiden tot vervelende gevolgen; zonder toelatingscertificaat mag je uitzendbureau namelijk niet opereren. Bereid je daarom nu vast goed voor!

Net zoals genoemd bij het SNA-keurmerk hoef je je bij DIRECT Payrolling & Staffing geen zorgen te maken over het aanvragen van de toelating. Sluit je je uitzendbureau bij ons aan, dan zorgen wij ervoor dat je direct voldoet aan alle verplichtingen en zijn al je backoffice werkzaamheden in betrouwbare handen.

Te ingewikkeld? Laat het werk aan ons over!

We kunnen ons goed voorstellen dat de steeds veranderende regels rondom de uitzendbranche veel vragen oproepen. Daarnaast kost het ook extra tijd, inspanning én loop je (onnodige) risico’s bij het niet naleven van het voorgestelde normeringskader.

Bij DIRECT Payrolling & Staffing zijn wij dé specialist op het gebied van personeelszaken, met name in de uitzendbranche. We beschikken over alle benodigde certificaten en hebben de juiste kennis van wet- en regelgeving. Jouw backoffice werkzaamheden nemen we van A tot Z over, en daarmee dus ook alle zaken die komen kijken bij het nieuwe toelatingsstelsel. Hierdoor loop jij een stuk minder risico én heb je een altijd een betrouwbare HR-kennis partner achter de hand.

Vrijblijvend sparren over jouw mogelijkheden of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op, dan kijken we samen hoe jij zorgeloos kunt blijven ondernemen!

Plan een afspraak in voor een gratis consult

Joël Knuijver
calendly

Benieuwd hoe jouw onderneming flexibel kan ondernemen? In een videocall bekijken wij samen hoe we jouw personeelszaken kunnen inrichten. Kies gerust een datum en tijdstip, dan spreken we elkaar snel!

Plan direct je afspraak

Joël Knuijver
Accountmanager

Lees meer over dit onderwerp:

Back To Top