Personeel is het grootste goed in een organisatie. En is eigenlijk dus ook allesbepalend voor de prestaties in jouw organisatie. Dit geldt voor vaste én flexibele (tijdelijke) medewerkers. Bij DIRECT Payrolling & Staffing ondersteunen we met onze uitzenddienstverlening. Zo bieden we de juiste kennis én kunde, een online systeem én jobboard en een uitzonderlijk groot netwerk.

Wat houdt uitzenden voor werkgevers in?

Ga je voor onze uitzenddienstverlening, dan houdt dit in dat we samen met elkaar de allocatiefunctie vervullen. Dit betekent dat we in samenspraak de juiste medewerkers voor jouw openstaande vacatures proberen te werven. Selecteren doe je uiteraard zelf, maar we adviseren hier natuurlijk ook al te graag bij. Bij het uitzenden zorgen we dat alle vlakken van het wervingsproces worden afgetikt: we vinden de juiste match, zetten een duidelijk arbeidscontract op én verzorgen de algehele verloning van de medewerker. Arbeidscontracten worden daarbij op basis van niet-exclusiviteit aangeboden.

Wat is de werkwijze bij het uitzenden voor werkgevers?

Goed om te weten is dat DIRECT Payrolling & Staffing samenwerkt met de NBBU. Dit houdt in dat medewerkers onder de CAO voor uitzendkrachten van de NBBU vallen. Dit biedt ultieme flexibiliteit voor werkgevers. Enkele belangrijke uitgangspunten van deze cao zijn, de volgende:

 • Volledige flexibiliteit gedurende de eerste 52 gewerkte weken
 • Totale flexibele contractperiode van minimaal 4 jaar in plaats van 3 jaar
 • Pensioenvoorziening die gelijkwaardig is aan een groot aantal bedrijfstakpensioenfondsen

Uitzenden verloopt in enkele stappen:

1. We luisteren heel goed naar elkaar: wat zijn jouw behoeftes als het gaat om de functie, wat zijn je wensen op het gebied van het contract (zoals bijvoorbeeld arbeidsduur, type dienstverband, etc.) en welke afspraken maken we onderling?

2. Onze experts zullen in overleg met de werkgever de vacature opstellen, dit aan de hand van de DALT-methode (die bijdraagt aan een optimale vindbaarheid). Daarna wordt deze uitgezet in ons netwerk. Ons HR-team gaat vervolgens voor je aan de slag.

3. Je ontvangt persoonlijke logingegevens tot jouw Mijn DIRECT omgeving én het jobboard. Hierin kan je direct alles inzien. Denk hierbij aan: alle actieve medewerkers, alle openstaande en ingevulde vacatures, uren, facturen en to do’s.

4. Is er een match met een potentiële kandidaat? Dan ben en blijf jij in de lead. Bij een match tussen de werkgever en de kandidaat sturen wij een opdrachtovereenkomst toe, waarin de voorwaarden en medewerkersgegevens worden bevestigd.

5. Wij werven en selecteren potentiële medewerkers, en stellen deze te werk onder jouw leiding en toezicht.

6. De experts van DIRECT Payrolling & Staffing zetten zich gedurende de samenwerking voortdurend in om de kwaliteit naar zowel de werkgevers als de medewerker te borgen. Zo zijn we continu betrokken bij eventuele evaluatiegesprekken en preventief verzuimmanagement.

7. Tot slot blijven we nauw in contact. We zullen periodiek onze samenwerking evalueren.

Een volledig digitaal wervingsproces in Mijn DIRECT

Bij DIRECT Payrolling & Staffing werken we ook met onze uitzending en detachering dienstverlening (bijna) volledig digitaal. Neem je onze diensten af, dan krijg je automatisch toegang tot jouw persoonlijke Mijn DIRECT omgeving. Hierin zie je realtime alles betreffende jouw (nieuwe) medewerkers. Niet alleen volg je het hele wervingsproces op de voet, het systeem houdt ook alles voor je bij als archief. Je zit alle overzichten terug van de ingevulde uren, loonstroken en andere documentatie.

Wat is het uitzendtarief voor werkgevers?

Bij DIRECT Payrolling & Staffing werken we altijd met persoonlijke offertes op maat. Het tarief en het voorstel dat we doen, dekt altijd meerder zaken. Zo zal het tarief altijd worden voorzien van kosten zoals het brutoloon, de sociale verzekering, premies, vakantiegelden en eventuele andere cao-gerelateerde kosten. Verder bestaat het tarief ook uit de wervingsactiviteiten die we voor je doen. En tot slot zal er een factor worden berekend die de kostprijs bepaalt. Hiermee zorgen we ervoor dat factoren zoals het verzuimrisico en betalingsverplichtingen gedekt worden. Vraag hier jouw maatwerk uitzendtarief aan.

Benieuwd naar jouw tarief?

Stap 1: gegevens invullen

Stap 2: tarief berekenen

Wat is het bruto uurloon van de medewerker?
In dit veld vul je het bruto uurloon van de medewerker in. Je kunt ook loonschalen vanuit de desbetreffende cao hanteren. Bij het vaststellen van het brutoloon hanteer je minimaal het minimum uurloon en de afspraken conform de cao. Kom je er niet helemaal uit, dan adviseren we je in een later stadium graag verder.

Gaat het om een bestaande of nieuwe medewerker?
In deze calculator kunnen we een flex tarief indicatie geven op basis van een nieuwe te verlonen medewerker. Wil je het flex tarief voor een bestaande medewerker berekenen? Dan raden we je aan om dit in een persoonlijk gesprek later bij ons aan te geven. Dit heeft alles te maken met het arbeidsverleden van de medewerker.×
Bij een bestaande medewerker kijken we graag gezamenlijk naar de mogelijkheden om onze flex dienstverlening toe te passen. Vraag direct een vrijblijvend adviesgesprek aan, door contact op te nemen via 026 - 372 45 20.
Is het aantal uren in de week vast of variabel?
Werkt de medewerker geen vast aantal uren per week? Dan kan je kiezen voor variabele uren. Voor medewerkers met een vast aantal uren per week geef je eenmalig het aantal uren door.Is er een CAO van toepassing op jouw bedrijf?
Afhankelijk van de sector waar de medewerker in werkzaam is, wordt gekeken op welke basis de medewerker in dienst zal worden genomen. In een persoonlijk gesprek zullen wij je hier ook nader over adviseren.
Wil je ziekteverzuim meeverzekeren?
Het flex tarief wordt uitgebreid met reserveringen voor ziekteverzuim wanneer ervoor wordt gekozen om ziekteverzuim mee te verzekeren. Dit betekent dat we je ontzorgen en dat je geen factuur zult ontvangen bij een zieke medewerker. Kies je ervoor om ziekteverzuim niet mee te verzekeren, dan zal het flex tarief lager zijn. De verzuimuren worden dan apart aan je doorberekend.Welke CAO is van toepassing?

Wat is de functiebenaming van de medewerker?

OUTPUT

Meestgestelde vragen over uitzenden en detacheren voor werkgevers

Je bedrijf groeit, dat is goed nieuws. Dat geef je niet alleen nieuwe kansen maar ook ontzettend veel energie. Je wilt dan natuurlijk wel dat zaken snel en goed worden geregeld. DIRECT Payrolling & Staffing helpt verder. Want of je nou van nul naar één medewerker gaat of dat je juist op zoek bent naar meerdere medewerkers tegelijkertijd: met de dienstverlening van DIRECT Payrolling & Staffing ben je flexibel aan het ondernemen zónder zorgen. Wij regelen, samen met jou, de kandidaten, zorgen dat iedereen een passend contract krijgt en totaal worden verzekerd van zaken die op orde zijn.

Bij DIRECT Payrolling & Staffing houden we rekening met soortgelijke zaken. Ons uitgangspunt is dat we iedere werkzoekende een eerlijke kans op passend werk geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Vraag direct jouw
uitzendtarief aan

Samen hebben we één doel: het vinden van geschikt personeel voor jouw organisatie. Hier ondersteunen we maar al te graag bij – zoals een recruitment bureau of werving- en selectiebureau doet. Onze experts adviseren zowel intermediairs als werkgevers, en zowel kleine als grote bedrijven. Met onze tien jaar ervaring en ons grote netwerk, is DIRECT Payrolling & Staffing naast jouw partner in personeelszaken ook sparringpartner! Laten we direct in contact komen.

 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden