Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen

Bij DIRECT Payrolling & Staffing hebben we het bieden van hoge kwaliteit in alle opzichten hoog in ons vaandel staan. Dit uit zich uiteraard in de diensten die we aanbieden, maar ook in de kwaliteitskeurmerken, zoals een lidmaatschap bij de NBBU en een registratie bij de NEN-4400-1.

NBBU lidmaatschap

DIRECT Payrolling & Staffing is lid van de brancheorganisatie NBBU. De NNBU behartigt de belangen van meer dan 1200 dienstverleners in de flexbranche, zoals: uitzendbureaus en zzp-bemiddelaars. Alle uitzendkrachten bij DIRECT Payrolling & Staffing vallen onder de NBBU CAO.

Beeld-DPR-werving-selectie

NEN-4400-1 certificering

Als HR-partner zijn wij uiteraard NEN-gecertificeerd. De NEN-4400-1 certificering is een nationale norm die eisen stelt aan Nederlandse bedrijven met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op bijvoorbeeld boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Voor de verklaring van registratie verwijzen wij graag naar deze pagina.

Beeld-DPR flexibel ondernemen

SNA-keurmerk

Met het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) wordt aangegeven dat DIRECT Payrolling & Staffing voldoet aan de gestelde eisen in het SNA-schema. De SNA-norm is ontwikkeld voor Nederlandse en buitenlandse ondernemingen in Nederland die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Het keurmerk is er om risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Voor de verklaring van registratie verwijzen wij graag naar deze pagina.

SNF-keurmerk

Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Het doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is. Met het SNF-keurmerk tonen we aan dat we voldoen aan de gestelde normen. Zo waarborgen we de kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor de verklaring van registratie verwijzen wij graag naar deze pagina.

VCU-certificaat

DIRECT Payrolling & Staffing is VCU-gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten. Wanneer je als bedrijf bemiddelt in risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving, dan is het essentieel dat uitzendkrachten veilig en gezond werken. Met een VCU-certificaat tonen we aan dat we veilig en gezond werken belangrijk vinden. Tevens zetten we ons neer als een deskundige en betrouwbare partner. Voor de verklaring van registratie verwijzen we je graag naar deze pagina.

G-rekening

Voor afdrachten van loonbelasting en sociale premies werken we met een zogenaamde G-rekening. Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die jou als opdrachtgever de zekerheid geeft dat je bent gevrijwaard van jouw aansprakelijkheid voor betaling van loonbelasting en sociale premies.

WKA-verklaringen

Uiteraard worden wij maandelijks gecontroleerd door de Belastingdienst. Middels WKA-verklaringen geeft de Belastingdienst maandelijks een verklaring betalingsgedrag omzetbelasting en loonheffingen af aan backofficebedrijven. Deze verklaringen tonen aan dat het backofficebedrijf alle omzetbelasting en loonheffingen over de voorgaande periode heeft betaald. Voor deze verklaring verwijzen wij graag naar deze pagina.

Nog vragen?
Contact

Samen hebben we één doel: dat jij openstaande vacatures kan invullen met de best passende kandidaten. Hier ondersteunen we graag bij – zoals een recruitment bureau of werving- en selectiebureau doet. Onze experts adviseren zowel intermediairs als werkgevers, en zowel kleine als grote bedrijven. Met onze tien jaar ervaring en ons grote netwerk, is DIRECT Payrolling & Staffing naast jouw partner in personeelszaken ook sparringpartner!

Heb je nog een vraag, opmerking of wens je meer informatie? Vul het formulier in en we komen op werkdagen binnen 24 uur bij je terug.

Joel-koffie-DW-paars-profiel

Joël Knuijver

“Ik help je graag verder!”

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top