Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen

Je bent uitzendondernemer en hebt een sterke focus op de bemiddeling van buitenlandse uitzendkrachten. Dankzij korte lijnen in het buitenland weet jij als geen ander snel goed personeel voor openstaande vacatures in Nederland te vinden. Maar waar kan je als intermediair nog extra op letten in het bemiddelen van deze buitenlandse uitzendkrachten? Met de ET-regeling voor de uitzendbranche kan arbeidsbemiddeling van buitenlandse flexkrachten een stuk aantrekkelijker worden.

Navigeer snel naar

Kostenbesparing

Kom jezelf en je werknemer flink tegemoet in kosten.

Goed werkgeverschap

Goede kwaliteit van leven leidt tot blije werknemers.

100% compliance

Gecertificeerde partner met kennis van wet- en regelgeving.

Wat houdt de ET-regeling in?

Met de juiste toepassing een kostenvoordeel.

De ET-regeling (waarbij ET staat voor extraterritoriaal) is een fiscale regeling voor uitzendkrachten uit het buitenland. Buitenlandse medewerkers hebben, als zij in het buitenland wonen en tijdelijk naar Nederland komen om te werken, extra kosten. In de CAO voor Uitzendkrachten is de mogelijkheid opgenomen om de uitzendkracht in deze extra kosten tegemoet te komen. Werkgever en werknemer kunnen afspreken om een deel van het brutosalaris in te ruilen voor een vergoeding van ET-kosten. Dit is een belastingvrije vergoeding, waardoor er méér nettoloon overblijft voor de flexkracht.

Het gaat vooral om de volgende kosten:

 • De reiskosten van én naar het land van herkomst
 • De dubbele huisvestingskosten
 • En de extra uitgaven van levensonderhoud
Met een correcte toepassing van de ET-regeling bied je jezelf én je werknemer een aantrekkelijke kostenbesparing.

Drie belangrijke onderdelen van de ET-regeling

Dit is waar je extra goed op moet letten als je de ET-regeling gaat berekenen.

Reiskosten

Een buitenlandse flexkracht heeft het recht om, bijvoorbeeld om de vier weken, zijn thuisland te bezoeken. Daardoor worden extra reiskosten gemaakt. Uiteraard dient de uitzendkracht wel te kunnen aantonen dat hij de reis heeft gemaakt.

Huisvestingskosten

Doordat de uitzendkracht op het moment van werken in Nederland twee woningen aanhoudt én daardoor dubbele lasten heeft, mag de werkgever de kosten van huisvesting inhouden op het loon. De vergoeding mag niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten en uitruil mag alleen als de huisvesting SNF gecertificeerd is.

Levensonderhoud

Het leven in Nederland kan in tegenstelling tot een aantal omringende landen behoorlijk duur zijn. Met de ET-regeling wordt een deel van deze kosten gecompenseerd. De ET-regeling stelt dat de Belastingdienst heeft berekend wat het maximale uit te ruilen bedrag per land per week betreft.

Bereken jouw kostprijsvoordeel met de ET-regeling

De ET-regeling is een fiscale voordeel regeling voor arbeidsmigranten uit EER-landen. Een deel van het brutoloon wordt ingehouden en vervolgens netto uitgekeerd. Het directe gevolg: veel minder belastbaar loon en dus lagere werkgeverslasten én een hoger nettoloon voor de medewerker.

 • Lagere kostprijsfactor
 • Hoger nettoloon voor de medewerker
 • Doorlopende kostenbesparing

Voorbeeld kostenbesparing met de ET-regeling voor één medewerker

ET niet toegepast ET toegepast
Bruto uurloon €13,50 €13,50
Aantal uren per week 40 40
Weekloon €540,00 €540,00
Uitruil N.v.t. €92,34
SVW €540,00 €447,66
Integrale kostprijs €923,38 €777,01
Vergoeding ET N.v.t. €114,00
Kostprijs per week €923,38 €891,01
Kostprijs factor 1,7100 1,6500
Je bespaart per medewerker 0% = €0,00 3,5% = €32,37

De voor- en nadelen van de toepassing van de ET-regeling

Precies weten waar je aan begint.

 • De flexkracht houdt netto meer salaris over
 • De flexkracht hoeft geen inkomstenbelasting te betalen over het uitgeruilde loon
 • De werkgeverslasten zijn lager, omdat er wordt uitgeruild op het brutoloon
 • Doordat de brutoloonsom afneemt hoef jij minder premies af te dragen
 • Het is een arbeidsintensief administratieproces
 • Het vergt de nodige kennis en kunde de ET-regeling toe te passen
 • Het maken van fouten in de berekening van de uitruil kan grote gevolgen hebben

Zelf een indicatie van jouw tarief berekenen?

Stap 1: gegevens invullen

Stap 2: tarief berekenen

Wat is het bruto uurloon van de medewerker?
In dit veld vul je het bruto uurloon van de medewerker in. Je kunt ook loonschalen vanuit de desbetreffende cao hanteren. Bij het vaststellen van het brutoloon hanteer je minimaal het minimum uurloon en de afspraken conform de cao. Kom je er niet helemaal uit, dan adviseren we je in een later stadium graag verder.

Gaat het om een bestaande of nieuwe medewerker?
In deze calculator kunnen we een flex tarief indicatie geven op basis van een nieuwe te verlonen medewerker. Wil je het flex tarief voor een bestaande medewerker berekenen? Dan raden we je aan om dit in een persoonlijk gesprek later bij ons aan te geven. Dit heeft alles te maken met het arbeidsverleden van de medewerker.×
Bij een bestaande medewerker kijken we graag gezamenlijk naar de mogelijkheden om onze flex dienstverlening toe te passen. Vraag direct een vrijblijvend adviesgesprek aan, door contact op te nemen via 026 - 372 45 20.
Is het aantal uren in de week vast of variabel?
Werkt de medewerker geen vast aantal uren per week? Dan kan je kiezen voor variabele uren. Voor medewerkers met een vast aantal uren per week geef je eenmalig het aantal uren door.Is er een CAO van toepassing op jouw bedrijf?
Afhankelijk van de sector waar de medewerker in werkzaam is, wordt gekeken op welke basis de medewerker in dienst zal worden genomen. In een persoonlijk gesprek zullen wij je hier ook nader over adviseren.
Wil je ziekteverzuim meeverzekeren?
Het flex tarief wordt uitgebreid met reserveringen voor ziekteverzuim wanneer ervoor wordt gekozen om ziekteverzuim mee te verzekeren. Dit betekent dat we je ontzorgen en dat je geen factuur zult ontvangen bij een zieke medewerker. Kies je ervoor om ziekteverzuim niet mee te verzekeren, dan zal het flex tarief lager zijn. De verzuimuren worden dan apart aan je doorberekend.Welke CAO is van toepassing?

Wat is de functiebenaming van de medewerker?

OUTPUT

Mock-up_Bemiddelen in Arbeidsmigranten

Gids: Bemiddelen in Arbeidsmigranten

Bemiddelen in arbeidsmigranten behelst nogal wat. Denk aan voldoende goede huisvesting, soepele inschrijfprocedures, een welkom vestigingsklimaat en handhaving als misstanden zich voordoen. Deze gids geeft je antwoord op alle vragen.

 • Hoe zien de verwachtingen in toestroom eruit?
 • Welke aandachtspunten dien je op het netvlies te houden?
 • Hoe profiteer je eenvoudig van een kostprijsvoordeel?

Kunnen we je verder helpen? Neem contact op.

Direct antwoord

Binnen 24 uur antwoord

Binnen 1 min. antwoord

Binnen 5 min. antwoord

Binnen 5 min. antwoord

Back To Top