Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen

Alle premies en wijzigingen voor 2023

Inmiddels zijn alle premies en wijzigingen voor 2023 (onder voorbehoud) bekend en daarom informeren wij vanuit DIRECT Payrolling & Staffing middels deze update over alles wat wijzigt in 2023 en welke invloed dit heeft op de kostprijs in 2023.

Lees meer
et-regeling

Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen mogen per 1 april zonder een tewerkstellingsvergunning voor een periode van een jaar aan het werk in Nederland! Wel moeten zij zijn geregistreerd bij de gemeente waar zij onderdak vinden. Dat geeft immers recht op een BSN. Daarnaast…

Lees meer
arbeidsmigranten uitzendbureau

5 Tips voor het succesvol werven van arbeidsmigranten

De huidige krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werkgevers in een snel groeiend aantal branches een beroep doen op de inzet van buitenlandse flexkrachten. Nederlandse werkgevers staan daarin overigens niet alleen: ook in de ons omringende landen wordt de…

Lees meer
et-regeling

Uitleg over de ET-regeling: toe te passen op arbeidsmigranten

Omdat arbeidsmigranten die in Nederland komen werken, vaak te maken hebben met extra (dubbele) levensonderhoud kosten, is ooit de ET-regeling in het leven geroepen. Deze biedt voordeel voor zowel werkgevers als buitenlandse werknemers. In de cao voor arbeidsmigranten is het…

Lees meer
et-regeling

ET-regeling: complexe materie helder uitgelegd

De ET-regeling (waarbij ET staat voor extraterritoriaal) is een voor de uitzendbranche in het leven geroepen belastingregeling voor arbeidsmigranten; in het buitenland wonende medewerkers die tijdelijk in Nederland werken. De regeling is dermate complex dat veel ondernemers er geen gebruik…

Lees meer
Blog-beeld-DPR-ontbijtsessie

We blikken terug op een leerzame ontbijtsessie

Afgelopen woensdag 13 maart organiseerden we voor het eerst een leerzame ontbijtsessie waarbij het onderwerp de 'ET-regeling' uitgebreid werd besproken. Omdat er in bepaalde sectoren een behoorlijk tekort is aan Nederlandse werknemers, is de ET-regeling in het leven geroepen. Deze biedt…

Lees meer
Back To Top