Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen

Alle premies en wijzigingen voor 2023

Laatste update op 12 januari 2023 om 10:35 am
Leestijd: 6 minuten

Inmiddels zijn alle premies en wijzigingen voor 2023 (onder voorbehoud) bekend en daarom informeren wij vanuit DIRECT Payrolling & Staffing middels deze update over alles wat wijzigt in 2023 en welke invloed dit heeft op de kostprijs in 2023.

Navigeer snel naar

Wat betekent dit voor jou?

Pensioen

Vanaf 1 januari 2023 gaat een flexkracht meer pensioen opbouwen in de StiPP basisregeling. De grondslag waarover pensioen wordt opgebouwd en de premie die de werkgever betaalt aan StiPP wijzigt per 1 januari. Tot nu toe bouwt de flexkracht in de basisregeling StiPP nog pensioen op over het pensioengevend salaris en de werkgever betaalt daarover een premie van 2,6% aan StiPP.

In 2023 bouwt de flexkracht in de basisregeling StiPP pensioen op over de pensioengrondslag, dit is het pensioengevend salaris verminderd met een franchise. De werkgever betaalt in 2023 8% premie over deze pensioengrondslag.

Goed om te weten is dat er in de basisregeling geen werknemersbijdrage is, in de plusregeling blijft de werknemersbijdrage 4%.

Door deze nieuwe afspraak is de werkgeverspremie voor de StiPP basisregeling en de StiPP plusregeling gelijk geworden en zal er bij de nieuwe factoren voor 2023 alleen nog gesproken worden over een kostprijs met of zonder pensioen.

Toeslaguren

Zoals hierboven omschreven betaalt de werkgever in 2023 een premie over de pensioengrondslag, dit is het pensioengevend salaris verminderd met een franchise. Deze franchise is een gedeelte van het pensioengevend salaris waarover de werkgever geen premie hoeft te betalen. Voor toeslaguren geldt dat de franchise alleen toegepast mag worden op het 100% uurloon (uurloon normale uren) en niet op het toeslaggedeelte. Over dit toeslaggedeelte zal volledig 8% werkgeverspremie betaald moeten worden. Hierdoor stijgt de kostprijs van de toeslaguren.

Eenmalige uitkeringen

Volgend jaar hebben flexkrachten door middel van een aanpassing in de inlenersbeloning recht op een eindejaarsuitkering. Dit kan zijn in de vorm van een dertiende maand, kerstgratificatie of een eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering is vastgelegd in de CAO van de inlener. In iedere CAO kunnen hierover andere afspraken zijn gemaakt. Er is sprake van twee soorten eindejaarsuitkeringen:

Onvoorwaardelijk;
Deze eindejaarsuitkering is vaak in de vorm van een percentage van een bepaalde grondslag, zoals brutoloon. Er zijn geen voorwaarden om recht te hebben om deze eindejaarsuitkering.

Voorwaardelijk;

Deze eindejaarsuitkering is vaak in dezelfde vorm als onvoorwaardelijk, maar heeft zoals de naam al doet vermoeden, voorwaarden. In de CAO staat specifiek wat deze voorwaarden zijn. Je kunt hierbij denken aan een bepaald aantal maanden in dienst, op een bepaalde peildatum in dienst zijn of een bepaald aantal uren hebben gewerkt. Deze eenmalige uitkeringen zijn niet opgenomen in onze kostprijs maar zullen, indien van toepassing, als bruto vergoeding worden uitgekeerd en gefactureerd aan de inlener.

Deze eenmalige uitkeringen zijn niet opgenomen in onze kostprijs maar zullen, indien van toepassing, als bruto vergoeding worden uitgekeerd en gefactureerd aan de inlener.

Reserveringen & Pensioen

Voor reserveringen die worden uitgekeerd geldt vanaf 2023 dat deze pensioengevend zijn en geldt de werkgeverspremie van het moment van uitbetaling. In 2022 was het zo dat de opgebouwde reserveringen in de eerste 8 gewerkte weken, de wachttijd, nog niet pensioengevend waren.

Vanaf 2023 worden alle uitbetaalde reserveringen, ook die zijn opgebouwd in een periode dat een werknemer nog geen deelnemer was aan een pensioenregeling, verplicht pensioengevend. Dit betekent dat er over reserveringen die zijn opgebouwd in de wachttijd in 2022 (eerste 8 weken) die vervolgens uitbetaald worden na 1 januari 2023 verplicht pensioenpremie betaald moet worden. Deze kosten zal DIRECT Payrolling & Staffing voor haar rekening nemen.

Reserveringen & Vakantiedagen

Uitzendkrachten hebben uiteraard ook recht op vakantiedagen en wij reserveren hiervoor. Dit jaar moeten wij 10,87% reserveren van het feitelijk loon en in 2023 reserveren wij 10,92% van het feitelijk loon.

Premie 2023

Naast de hiervoor benoemde wijzigingen wijzigt er ook ieder jaar iets in de werkgeverslasten en sociale premies. Wijzigingen in deze werkgeverslasten en sociale premies worden gepubliceerd door de Rijksoverheid in de rekenregels 2023. Een aantal lasten en premies dalen en een aantal stijgen en cumulatief gezien stijgen de werkgeverslasten en sociale premies iets, dit zorgt voor een kleine stijging in de basis kostprijs.

Reiskosten en thuiswerkvergoeding

Werkgevers kunnen voor zakelijke kilometers een onbelaste vergoeding aan de werkgever geven. Vanaf 1 januari 2023 stijgt de belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Per januari 2024 zal dit verder stijgen naar € 0,22 per kilometer.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt op 1 januari 2023 met 10,15%. Het is voor het eerst sinds de invoering van het wettelijk minimumloon in 1969 dat het minimumloon extra wordt verhoogd.

Goed om te weten is dat het wettelijk minimumloon geldt voor een volledige werkweek conform de cao, meestal is dit 36, 38 of 40 uur per week. Om het wettelijk minimumuurloon te berekenen wordt het wettelijk minimumloon teruggerekend naar een loon per uur. Vanaf 2024 zal er zeer waarschijnlijk maar één wettelijk minimumuurloon overblijven voor alle werkweken en dit zal dan gebaseerd zijn op een 36-urige werkweek.

Het wettelijk minimumloon wijzigt op 1 januari 2023 per fulltime werkweek naar € 446,40. Per uur betekent dit:

  • 36 uur: Wettelijk minimumuurloon €12,40
  • 38 uur: Wettelijk minimumuurloon €11,75
  • 40 uur: Wettelijk minimumuurloon €11,16

Wettelijk minimumloon i.c.m. de ET-regeling

Zoals bekend ruilen we met de ET-regeling een deel van het bruto loon uit voor netto loon. Deze uitruil mag plaatsvinden over de daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten tegen maximaal 30% van het feitelijk bruto uurloon. Het feitelijk bruto uurloon mag na deze uitruil niet lager uitkomen dan het wettelijk minimumloon.

Zoals hierboven omschreven stijgt het wettelijk minimumloon. Stijgt het bruto uurloon van de flexkracht niet of minder dan 10,15% dan wordt het gedeelte dat uitgeruild kan worden, ten opzichte van de huidige situatie, dus kleiner.

Welke invloed deze wettelijk stijging precies heeft op het netto loon van de flexkracht is dus met name afhankelijk van het brutoloon van de flexkracht in 2023.

Om de voordelen van de ET regeling daadwerkelijk terug te kunnen geven in de vorm van een lagere factor voor arbeidsmigranten hanteren wij de afgesproken minimale uitruil per week.

Stijgt het bruto uurloon van de flexkracht niet of minder dan 10,15% dan wordt het gedeelte dat uitgeruild kan worden, ten opzichte van de huidige situatie, dus kleiner.

Overgangsregeling fasering

Om uitzenders de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe fase indeling van de NBBU cao was er een overgangsregeling voor uitzendkrachten die vóór 2 januari 2023 in dienst zijn gekomen. Wat deze nieuwe fase indeling betekent voor huidige en toekomstige flexkrachten staat hieronder per fase omschreven:

  • Fase 1/2:
    Fase 1/2 is verkort van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken. Als flexkrachten op 2 januari 2023 52 weken (of meer) gewerkt hebben dan gaan zij door naar fase 3.Als flexkrachten op 2 januari nog geen 52 weken hebben gewerkt of pas starten in 2023 dan gaan zij naar fase 3 nadat zij 52 weken hebben gewerkt.
  • Fase 3:
    De duur van fase 3 is verkort van 6 contracten in 4 jaar tijd naar 6 contracten in 3 jaar. Voor uitzendkrachten die vóór 2 januari 2022 al in fase 3 zaten en een lopende arbeidsovereenkomst hebben na 2 januari 2023, geldt de nieuwe fase indeling.Uitzendkrachten die op 2 januari 2023 reeds 3 jaar in fase 3 zitten gaan direct door naar fase 4.

Gewerkte weken

De definitie van gewerkte weken wijzigt per 2023. Vanaf dat moment worden ook de weken waarin niet wordt gewerkt maar wel vakantie uren worden ingeboekt ook gezien als gewerkte weken.

Loondoorbetaling ziekte AOW'er per 1 juli 2023

Per 1 juli heeft een zieke AOW’er geen recht meer op 13 weken loon maar op maximaal 6 weken loon bij ziekte, dit geldt voor de ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan.
Ook het opzegverbod bij ziekte van een AOW’er en de re-integratie verplichtingen worden teruggebracht naar 6 weken. Indien de AOW’er bij het einde van de arbeidsovereenkomst of vlak daarna is ziek geworden dan heeft deze AOW’er nog 6 weken recht op een ZW-uitkering.

Registratie CO2 uitstoot zakelijk verkeer

Het kabinet wil de CO2 uitstoot van zakelijk verkeer in kaart brengen en uiteindelijk ook begrenzen om aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen.

Vanaf 1 juli 2023 geldt voor werkgevers met 100 of meer werknemers in dienst de verplichting om alle reizen van medewerkers te registreren. Uitzendkrachten tellen bij ons als backoffice organisatie/ de intermediair mee en niet bij de inlener. Vanaf 1 juli moeten alle zakelijke reizen en woon- werkverkeer geregistreerd worden, en o.a. de gebruikte vervoersmiddelen (automerk en type) en het brandstoftype moeten in de registratie worden opgenomen. Wij komen er t.z.t. op terug op de wijze waarop deze gegevens bij ons bekend moeten worden zodat wij een juiste registratie kunnen voeren.

Plan een afspraak in voor een gratis consult

Joël Knuijver
calendly

Benieuwd hoe jouw onderneming flexibel kan ondernemen? In een videocall bekijken wij samen hoe we jouw personeelszaken kunnen inrichten. Kies gerust een datum en tijdstip, dan spreken we elkaar snel!

Plan direct je afspraak

Joël Knuijver
Accountmanager

Lees meer over dit onderwerp:

Back To Top