Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
et-regeling

Uitleg over de ET-regeling: toe te passen op arbeidsmigranten

Laatste update op 6 oktober 2022 om 01:17 pm
 • Blog
Leestijd: 6 minuten

Omdat arbeidsmigranten die in Nederland komen werken, vaak te maken hebben met extra (dubbele) levensonderhoud kosten, is ooit de ET-regeling in het leven geroepen. Deze biedt voordeel voor zowel werkgevers als buitenlandse werknemers. In de cao voor arbeidsmigranten is het mogelijk gemaakt om een deel van het brutoloon in te ruilen tegen een onbelaste vergoeding van ET-kosten. Ben je werkgever óf uitzendondernemer én werk je met arbeidsmigranten, dan doe je er goed aan om je te verdiepen in de ET-regeling. We kunnen wel stellen dat het behoorlijk lastige materie is met moeilijke woorden en onduidelijke voorwaarden. Hoe dit precies werkt leggen we je uit in dit blog mét voorbeeld.

Navigeer snel naar

De ET-regeling uitgelegd

ET-regeling bestaat voor extraterritoriale werknemers. Dit zijn buitenlandse werknemers die in Nederland werken, of Nederlanders die in het buitenland werken. De ET-regeling, ook te gebruiken in 2022, is een fiscale regeling, waarbij de werkgever een deel van het brutoloon mag inhouden en vervolgens netto kan uitruilen. De buitenlandse werknemer krijgt dus een hoger nettoloon. De reden hiervoor is het feit dat veel buitenlandse werknemers in Nederland relatief meer kwijt zijn aan levensonderhoud, reiskosten en dubbele huisvesting, dan wanneer zij in hun eigen land zouden werken. Zodoende maakt het belastingvoordeel van de ET-regeling het werken in Nederland voor buitenlandse werknemers aantrekkelijker. Deze extraterritoriale regeling mag 5 jaar gebruikt geworden, daarna wordt het aannemelijk dat de medewerker zijn sociale leven in Nederland heeft opgebouwd. Ook voor werkgevers zit er een voordeel aan deze regeling. De bruto loonsom van de werknemer wordt lager, waardoor de werkgever minder premies hoeft af te dragen aan de overheid.

Minigids: De ET-regeling

In deze mini-gids zoomen we in op het principe van het correct toepassen van de ET-regeling. We zullen stilstaan bij de voorwaarden waar je aan dient te voldoen om in aanmerking te komen, welke onderdelen uitgeruild mogen worden én hoe je een juiste kostenbesparing berekening kunt maken.

Mock up gids ET-regeling
 • Wat houdt de ET-regeling precies in?
 • Hoe gaat de ET-regeling precies in z’n werk?
 • Voor welke kosten mag worden uitgeruild?

Dit is hoe we de ET-regeling berekenen

De berekening voor deze fiscale extraterritoriale voordeelregeling is erg lastig. Goed te weten is dat we over speciale software beschikken die dit allemaal geautomatiseerd berekend. Het systeem controleert bovendien op de onderstaande bepalingen, namelijk:

 • Het uitgeruilde loon bedraagt maximaal 81% van het bedrag aan extraterritoriale kosten die de uitzendonderneming onbelast wil vergoeden of verstrekken.
 • Het bedrag wat maximaal bruto mag worden uitgeruild is maximaal 30% van het feitelijk loon (brutoloon).
 • Het bedrag wat maximaal netto mag worden ingehouden is maximaal 25% van het bruto minimumloon.

Voorbeeld kostenbesparing met de ET-regeling voor één medewerker

ET niet toegepast ET toegepast
Bruto uurloon €13,50 €13,50
Aantal uren per week 40 40
Weekloon €540,00 €540,00
Uitruil N.v.t. €92,34
SVW €540,00 €447,66
Integrale kostprijs €923,38 €777,01
Vergoeding ET N.v.t. €114,00
Kostprijs per week €923,38 €891,01
Kostprijs factor 1,7100 1,6500
Je bespaart per medewerker 0% = €0,00 3,5% = €32,37

Verdrag tussen de uitzendbranche en de Belastingdienst

Eind 2009 hebben de NBBU en de overige de brancheorganisaties in de uitzendbranche met de Belastingdienst afspraken gemaakt over extraterritoriale kosten die worden gemaakt door arbeidsmigranten. Dit noemen we een convenant die gesloten is met de Belastingdienst. In dit document staat wat er is afgesloten en bepaalt wanneer er besloten wordt om de ET-regeling toe te passen. Simpel gezegd is de ET-regeling gebaseerd op mogelijkheden die wet, cao en het convenant tussen de uitzendbranche en de Belastingdienst bieden. De regeling is uiteraard ook aan voorwaarden gebonden. Hoe snel je ook van start wilt gaan, door de vele regels en wetten is het niet altijd even makkelijk om de ET-regeling toe te passen. Het is een regeling die ook veel administratieve en juridische zaken met zich meebrengt. Het is dus aan te raden om eerst de boel goed uit te pluizen én je te laten adviseren alvorens je start. je doet er goed aan om de ET-regeling van te voren te laten berekenen.

In de onderstaande punten sommen we graag voor je op aan welke praktische voorwaarden je in ieder geval moet voldoen als (uitzend)ondernemer om in aanmerking te komen voor de ET-regeling. Lees hier onze uitleg.

Aandachtspunt 1: ET-regeling enkel bedoeld voor arbeidsmigranten

Goed te weten is dat de ET-regeling bijvoorbeeld enkel van toepassing is op arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland verblijven. Het gaat hier echt om een tijdelijk verblijf én tijdelijk werk. Wanneer wanneer een arbeidsmigrant eenmaal permanent gevestigd is in Nederland, en dus zijn sociale middelpunt zich ook hier bevindt, dan kan je eigenlijk al niet meer gebruik maken van de regeling. Goed te weten is dat de regeling opnieuw van toepassing kan zijn op buitenlandse werknemers die na een bepaalde periode vervolgens weer terugkeren naar hun thuisland.

Aandachtspunt 2: Werving van de buitenlandse uitzendkrachten

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken met de Belastingdienst is dat de uitzendkracht is geworven via een buitenlandse vestiging van jouw (uitzend)onderneming of via een buitenlands wervingskantoor. Dit kan je bijvoorbeeld aantonen door het laten zien van een wervingslijst. Voor velen is dit vaak een obstakel om de regeling te kunnen toepassen omdat het huidige wervingsproces er anders uit heeft gezien dan de regel schrijft. Kijk bijvoorbeeld naar je eigen wervingsproces: vaak verloopt het werven van potentiële kandidaten via het internet of bijvoorbeeld mond-tot-mond (vanuit het netwerk). Mocht dit het geval zijn, dan voldoe je volgens de afspraken met de Belastingdienst niet aan de gestelde eisen. In dat geval zal je moeten bewijzen, uitleggen én aantonen dat het extraterritoriale werknemers betreft die extraterritoriale kosten maken. Dit kan je bijvoorbeeld aantonen door een huurcontract of koopakte van een huis in het land van herkomst te tonen.

Aandachtspunt 3: Huisvesting en bewonerslijsten

Een ander aandachtspunt is huisvesting. Wanneer je als (uitzend)ondernemer huisvesting organiseert voor buitenlandse werknemers, dan dien je de administratie erg goed in de gaten te houden. Je zult dan een zogeheten bewonerslijst bij moeten houden. Op deze lijst staan namelijk persoonsgegevens van de buitenlandse uitzendkrachten én de locatie van de huisvesting vermeld. Geef je een onbelaste vergoeding voor de huisvesting, de uitzendkracht regelt de huisvesting in dat geval zelf, dan dien je de facturen van deze huisvesting op te nemen in de loonadministratie. In plaats van een bewonerslijst is het dan aan te raden om een een vervoerslijst bij te houden om te kunnen voldoen aan de eisen van het verdrag tussen de uitzendbranche en de Belastingdienst. De vervoersregistratie is een lijst waarop is vermeld voor welke uitzendkrachten in het uitzendtijdvak vervoer (per bus, trein of vliegtuig) is georganiseerd.

Verder is het ook goed om te weten dat wanneer je huisvesting organiseert deze wel SNF gecertificeerd moet zijn. De afkorting SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Met het SNF-keurmerk toon je aan bij gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers en omwonenden van de huisvestingslocaties dat deze voldoen aan de gestelde normen.

Arbeidsbemiddeling van buitenlandse flexkrachten met een groot kostenvoordeel.

Dit is hoe de ET-regeling werkt als voorbeeld

Stel eerst vast wat het maximale bedrag is dat wekelijks uitgeruild mag worden. In dit voorbeeld is dat €197,- op basis van de reiskosten van de buitenlandse medewerker. De wettelijke regel is dat je maximaal 81% hiervan mag uitruilen. Dit is €197,- x 0.81 = €159,57. Stel iemand verdient €15 per uur en werkt 40 uur. Het bruto uurloon is dan €600.

Er moet altijd minimaal het minimumloon betaald worden. Hierover mag dus niet uitgeruild worden. Het minimumloon bedraagt bij een 40 urige werkweek € 9,96 (vanaf 1/7/2022 € 10,14). Bij een brutoloon van € 15,00 per uur mag maximaal € 15,00 – € 9,96 = € 5,04 per uur worden uitgeruild. Per week dus €201,60 (vanaf 01-07-2022 € 194,40). Omdat het uit te ruilen bedrag minder is dan uitgeruild mag worden, kunnen wij dit uitruilen. Het bedrag €159,57 hou je vervolgens in op het brutoloon. Dan blijft er €440,43 brutoloon over. 

Vervolgens doe je de loonheffing het bruto uurloon. In dit geval €35,94. Dan blijft er €337,29 nettoloon over. Hier tel je de netto vergoeding bovenop: €337,29 + €197,- = €534,29. In dit voorbeeld is er sprake van een inhouding WHK flex/vast. Deze inhouding hoeft niet per se. Er blijft dus €533,95 netto over voor de arbeidsmigrant.

Bereken jouw voordeel met de ET-regeling

Vraag als werkgever of intermediair een vrijblijvende offerte aan op basis van één medewerker.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 3 - Gegevens van de voorbeeldmedewerker

Is dit uurloon bruto of netto?*

Buitenlandse werknemers? Wij helpen je graag!

Gezien het feit er jaarlijks veel veranderingen in wet- en regelgeving plaatsvinden, kan juridisch werkgeverschap een lastig punt voor je worden. DIRECT Payrolling & Staffing ondersteunt je graag door de backoffice van je onderneming over te nemen. Dit scheelt je veel tijd, moeite en ook nog eens geld. Wij zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de laatste veranderingen in cao’s, wet- en regelgeving en de laatste marktontwikkelingen.

 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Back To Top