Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
salaris vermelden

Wijzigingen pensioenregeling per 1 januari 2023

Laatste update op 12 januari 2023 om 10:47 am
Leestijd: 2 minuten

Vanaf 1 januari 2023 gaat een flexkracht in de basisregeling door een nieuwe cao-afspraak meer pensioen opbouwen. In 2022 betaalde de werkgever een premie van 2,6% over het (pensioengevend) salaris en dit wijzigt per 1 januari 2023 naar 8% premie over de pensioengrondslag. Hieronder lichten wij toe wat de verschillen zijn tussen pensioengevend salaris en pensioengrondslag en wat de impact gaat zijn van deze nieuwe cao-afspraak.

Pensioengevend salaris

Per 1 januari 2022 is het pensioengevend salaris aangepast. Het pensioengevend salaris is een gedeelte van het salaris waar pensioen over wordt opgebouwd. Het pensioengevend salaris is aangepast omdat het beter zou passen bij het loon dat doorgegeven moet worden voor de werknemersverzekeringen. Vanaf dat moment bestond dit salaris uit: het SV loon (loon waarover je als werkgever belasting en sociale premies betaald) minus eventuele bijtelling als gevolg van het privé gebruik van een zakelijke auto, het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling en het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking in verband met extraterritoriale kosten. Zoals hierboven ook benoemd betaalde de werkgever in 2022 2,6% premie aan StiPP over dit pensioengevend salaris.

De pensioengrondslag als basis

De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Wat wellicht goed te weten is, is dat de franchise een deel van het pensioengevend salaris waarover geen pensioen opgebouwd wordt is. Dit is tevens het gedeelte waarover de werkgever ook geen premie betaalt omdat de werknemer bij het bereiken van de AOW leeftijd een uitkering ontvangt van de Overheid. Voor 2022 is de franchise vastgesteld op €7,13 per uur en de verwachting is dat deze franchise licht zal stijgen in 2023.

De impact van de nieuwe cao afspraak

In de basisregeling betaalt de werkgever de hele pensioenpremie. Dit is anders in de Plusregeling want dan geldt er bovenop de werkgeverspremie een werknemersbijdrage van 4%. De pensioengrondslag wordt vanaf 2023 voor de Basis- en de Plusregeling gelijk en hiermee wordt de pensioenpremie voor werkgevers in beide gevallen 8% minus de uur franchise.

Een andere belangrijke wijziging in deze cao afspraak is dat per 2023 ook alle uit te betalen reserveringen pensioengevend worden. Het betreft hier ook de reserveringen die de flexkracht heeft opgebouwd in de wachttijd (de eerste 8 weken zonder pensioenopbouw). In 2022 waren alle uitbetaalde reserveringen die opgebouwd waren in de periode dat de flexkracht nog geen pensioen opbouwde (de eerste 8 weken) nog niet verplicht pensioengevend.

De impact van deze nieuwe cao afspraak voor flexkrachten in de basisregeling is dat ze meer pensioen opbouwen, de impact voor werkgevers is dat ze meer pensioenpremie gaan betalen.

Plan een afspraak in voor een gratis consult

Joël Knuijver
calendly

Benieuwd hoe jouw onderneming flexibel kan ondernemen? In een videocall bekijken wij samen hoe we jouw personeelszaken kunnen inrichten. Kies gerust een datum en tijdstip, dan spreken we elkaar snel!

Plan direct je afspraak

Joël Knuijver
Accountmanager

Lees meer over dit onderwerp:

Back To Top