Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Stapeltjes geld tellen met handen

Wettelijk minimumuurloon wordt ingevoerd per 1 januari 2024

Laatste update op 9 oktober 2023 om 02:02 pm
  • Blog
Leestijd: 4 minuten

Vanaf 1 januari 2024 geldt er één wettelijk minimumuurloon en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen zoals we die kennen. Naast één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder komt er ook één vast minimumjeugduurloon voor werknemers onder de 21 jaar. De nieuwe regeling betekent dat er in veel gevallen niet alleen aanpassingen gedaan moeten worden in cao’s en arbeidscontracten, maar ook in salarisadministratiesystemen.

Navigeer snel naar

Wat voor gevolgen heeft deze wetswijziging voor werkgevers, cao-partijen en salarisadministrateurs? Wij hebben de belangrijkste veranderingen en rekenvoorbeelden op een rijtje gezet, zodat jouw organisatie op tijd kan voorbereiden op de invoering van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024.

Eén uniform minimumuurloon

Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers in alle sectoren verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Er gelden dan geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer, enkel een vast minimumuurloon. Onder de ‘oude’ Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) konden werkgevers het minimum maandbedrag toepassen bij voltijd dienstverbanden, wat resulteerde in verschillende omgerekende minimumuurlonen tussen sectoren vanwege verschillende fulltime werkweken (bijv. 36, 38 of 40 uur). De nieuwe regeling maakt hier een einde aan.

In alle sectoren zal één uniform minimumuurloon gelden voor werknemers boven de 21 jaar. Voor werknemers onder de 21 jaar zal er één vast minimumjeugdloon van toepassing zijn.

De hoogte van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 wordt in oktober 2023 bekend gemaakt. De actuele bedragen vind je op de website van Rijksoverheid.

Verhoging minimumloon voor voltijd dienstverband van 36> uur

De hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijd dienstverband van 36 uur. Daarom leidt de nieuwe regeling alleen tot loonsverhoging voor werknemers met een voltijd dienstverband van méér dan 36 uur per week. Dit betekent echter niet dat een werkweek van 36 uur dan verplicht is. Het is nog steeds aan werkgevers en werknemers te bepalen uit hoeveel uur per week een voltijd dienstverband bestaat.

Nieuwe berekeningen voor salarisschalen in cao’s

In veel gevallen moeten de salarisschalen op minimumloonniveau opnieuw worden berekend, omdat er vanaf 1 januari 2024 geen vaste maand- week en dagbedragen meer gelden. Voor het correct berekenen is het daarbij belangrijk om rekening te houden met de omvang van een voltijd dienstverband in jouw sector en het kalenderjaar waar de cao betrekking op heeft. Onderaan dit artikel vind je enkele voorbeeldberekeningen voor verschillende situaties. Verder is het belangrijk om te weten dat de wetswijziging geen mogelijkheid biedt om in een cao een plus-en-min-urensysteem af te spreken op basis van het wettelijk minimumuurloon.

Briefgeld als dak van een huis van munten

Bovengrens Lage-inkomstenvoordeel (LIV) wordt verlaagd

Nu is het nog zo dat werkgevers LIV krijgen voor werknemers die in een kalenderjaar minimaal 1.248 uur bij hen hebben gewerkt en een gemiddeld uurloon hebben van tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumuurloon. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium verlaagd naar 104% van het wettelijk minimumuurloon. Het kabinet is van plan het LIV volledig af te schaffen in 2025.

Tijdig communiceren over loonstijging

Als uitlener is het belangrijk om jouw opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van een potentiële loonstijging. Het verhoogde minimumuurloon in bepaalde sectoren komt uiteindelijk voor rekening van de opdrachtgever. Je wilt je opdrachtgever hier tijdig over informeren, zodat hij of zij niet voor een vervelende verrassing komt te staan.

Rekenvoorbeeld: Loon berekenen met het wettelijk minimumuurloon

Gangbare periodes om loon over te berekenen zijn een week, een maand of een vierwekelijks periode. Door simpelweg het aantal gewerkte uren in een periode te vermenigvuldigen met het wettelijk minimumuurloon kom je tot het loon van die periode. Je gebruikt hierbij de volgende basisformule:

Loon in periode Y = (aantal gewerkte uren periode Y) x (wettelijk minimumuurloon)

Hieronder vind je drie voorbeeldberekeningen met deze formule voor loon dat over een week, een maand en een vier-wekelijks periode berekend moet worden. Hierbij nemen we als voorbeeld een wettelijk minimumuurloon van € 12,79.

Rekenvoorbeeld week loon
Rekenvoorbeeld maand loon
Rekenvoorbeeld vierwekelijks loon

Rekenvoorbeeld: Vast bedrag per maand berekenen op basis van het minimumuurloon

Je mag een vast bedrag per maand afspreken met je werknemer, als ook sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Dit moet dan in een cao of schriftelijke arbeidsovereenkomst vastgelegd zijn. Dit kan ook als de werknemer gemiddeld op 38 uur per week uitkomt als hij of zij de ene week 36 uur werkt en de andere week 40 uur.

Een vast bedrag per maand op basis van het minimumuurloon bereken je met de volgende basisformule:

Vast bedrag per maand = (aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar / 12) * minimumuurloon

Let op: als je uitgaat van werkweken van maandag t/m vrijdag dan heeft een kalenderjaar vaak méér dan (5 x 52 = ) 260 werkbare dagen. Er komen namelijk ook kalenderjaren met 261 of 262 werkbare dagen voor. Houd ook rekening met de indexatie van het minimumuurloon op 1 juli, waardoor opnieuw het vaste bedrag per maand berekend moet worden in het betreffende kalenderjaar.

Rekenvoorbeeld vast bedrag per maand

Persoonlijk advies nodig?

Plan een afspraak in voor een gratis consult

Joël Knuijver
calendly

Benieuwd hoe jouw onderneming flexibel kan ondernemen? In een videocall bekijken wij samen hoe we jouw personeelszaken kunnen inrichten. Kies gerust een datum en tijdstip, dan spreken we elkaar snel!

Plan direct je afspraak

Joël Knuijver
Accountmanager

Lees meer over dit onderwerp:

Back To Top