Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen

Groei aantal werkenden, maar arbeidsmarkt blijft krap

Leestijd: 3 minuten

Volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het aantal mensen dat betaald werk heeft of daarnaar op zoek is, nog nooit zo hoog als op dit moment: de beroepsbevolking groeide dit jaar naar een recordhoogte van 9,8 miljoen. Die groei is echter nog lang niet voldoende om definitief af te rekenen met de krapte op de arbeidsmarkt. Ruim een derde van de Nederlandse bedrijven zegt met een nijpend personeelstekort te kampen.

Navigeer snel naar

Het vacatureniveau bevond zich in maart 2023 op 44,2% boven het niveau van februari 2020, vóór de pandemie dus. Dat duidt weliswaar op een toename, maar in december 2022 lag dat nog 52,7% boven het niveau van voor de pandemie. Het aantal openstaande vacatures daalde in maart met vijf procent ten opzichte van maart 2022 tot 380.000; het aantal nieuwe vacatures daalde met tien procent. Met andere woorden: mede dankzij de groei van het aantal werkenden, lijkt er voor werkgevers iets meer lucht te ontstaan om hun personeelskrapte in te perken.

Econoom Aggie van Huisseling van ABN AMRO zegt daarover: “We zien momenteel weliswaar een licht positieve trend, maar werkgevers hoeven zich op dit vlak bepaald nog niet rijk te rekenen. Op de lange termijn lijkt de krapte op de arbeidsmarkt aan te houden. Kijk wat dat aangaat alleen maar eens naar de huidige situatie. We hebben een arbeidspotentieel van bijna 10 miljoen, maar toch kunnen veel bedrijven niet voldoende werknemers vinden.”

50-plussers

Dat het aantal Nederlanders dat beschikbaar is voor werk momenteel zo hoog ligt, is voor een groot deel te danken aan het groeiend aantal 50-plussers dat vandaag de dag deelneemt aan de arbeidsmarkt. Door de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd groeide de afgelopen jaren vooral het aantal werkende 65- en 66-jarigen snel. Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat het aantal mensen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt vorig jaar het laagst was sinds de eerste meting van tien jaar terug. In 2022 behoorde een kwart van alle Nederlanders van 15 tot 75 jaar niet tot de beroepsbevolking; in 2013 was dat nog dik dertig procent. We hebben het over in totaal 3,3 miljoen mensen die vorig jaar niet actief waren op de arbeidsmarkt.

Afkoeling economie

Wat de licht afnemende vacaturetrend betreft, is Nederland in vergelijking met de meeste Europese landen geen uitzondering. Volgens diverse bankanalisten zou dat een indicatie kunnen zijn voor een afnemende handel en een afkoelende economie. Econoom van Huisseling van ABN AMRO voorziet dit jaar een verdere afkoeling van de Nederlandse economie: “Waar die afgelopen jaar nog met 4,5% groeide, verwachten we nu een groei van slechts 1,2%”, aldus Van Huisseling. “Dat wordt vooral veroorzaakt door een verminderde economische vraag uit de eurozone en de Verenigde Staten. Ook de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) doen een duit in het zakje. Daardoor stijgt de hypotheekrente, die vervolgens weer voor een afkoelende huizenmarkt zorgt. Gevolg is dat bedrijven voorzichtiger zijn om nieuwe vacatures uit te zetten en we ook daardoor de vacaturegraad in de bouw zien teruglopen.”

De arbeidsmarkt gaat momenteel van heel erg krap, naar heel krap; voorlopig zijn we echt nog niet van die krapte af.

Nog jaren krapte

Uitzendbureaus zijn vaak de eerste bedrijven die de gevolgen van economische schommelingen aan den lijve ondervinden. Zo melden grote uitzendconcerns fors afgenomen winsten over afgelopen jaar. Een woordvoerder van Randstad verklaarde onlangs dat de afgenomen winst een signaal is dat de krapte op de arbeidsmarkt langzaam afneemt, maar econoom arbeidsmarkt Leontine Treur van de Rabobank is het daar slechts ten dele mee eens: “De afname van de krapte is daarvoor echt te miniem. Je moet het zo zien: de arbeidsmarkt gaat momenteel van heel erg krap naar heel krap. Van die krapte zijn we voorlopig echt nog niet af. En dan heb ik het niet over maanden, maar over jaren.”

Inclusievere werving

Uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN komt naar voren dat werkgevers zich momenteel grote zorgen maken over de gevolgen van hun onderlinge concurrentie om personeel. Ze trekken alle registers open om nieuw personeel aan te trekken. Vooral de aanbrengpremie wordt daarbij vaak ingezet. Daarnaast worden nieuwe medewerkers momenteel dikwijls in een hogere schaal geplaatst. Het een en ander leidt, zo blijkt uit het onderzoek, tot hogere kosten, meer personeelsverloop en verlies van kennis en ervaring. De ondervraagde werkgevers zien onder andere arbeidsbesparende technologie, meer uren werken per persoon en een inclusievere werving daarom als betere middelen om de krapte te lijf te gaan.

Plan een afspraak in voor een gratis consult

Joël Knuijver
calendly

Benieuwd hoe jouw onderneming flexibel kan ondernemen? In een videocall bekijken wij samen hoe we jouw personeelszaken kunnen inrichten. Kies gerust een datum en tijdstip, dan spreken we elkaar snel!

Plan direct je afspraak

Joël Knuijver
Accountmanager

Lees meer over dit onderwerp:

Back To Top