Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Prinsjesdag 2023: veranderingen voor de flexbranche | DIRECT Payrolling & Staffing

Prinsjesdag 2023: veranderingen voor de flexbranche

Laatste update op 19 oktober 2023 om 02:27 pm
  • Blog
Leestijd: 4 minuten

Op de derde dinsdag in september was het Prinsjesdag. De dag waarop het demissionair kabinet de Miljoenennota en haar begrotingsplan presenteerde voor 2024. Er zijn een aantal belangrijke veranderingen aangekondigd voor zowel werkgevers als uitzendkrachten in de flexbranche. In dit blog lichten we de plannen kort en overzichtelijk voor je toe! Let wel, niet alle genoemde veranderingen zijn definitief. Uiteraard houden we je graag op de hoogte als er plannen wijzigen.

Navigeer snel naar

Van STAP naar SLIM

STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) werd ingevoerd in 2022 en was de vervanging voor het aftrekken van scholingskosten bij de inkomstenbelasting. Op aanvraag kon iedereen tussen de 18 jaar oud en AOW-leeftijd een budget van € 1.000 ontvangen voor scholing, training en ontwikkeling. Wegens bezuiniging en meerdere gevallen van misbruik wordt het STAP-budget per 2024 afgeschaft. Een deel van het restant budget zal gaan naar SLIM (Stimuleringsregeling voor Leren en Ontwikkelen), gericht op mkb-ondernemingen en samenwerkingsverbanden. Via deze regeling kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor de opleiding en ontwikkeling van werknemers. Dit zal ook worden opengesteld voor individuen.

Invoering minimumuurloon

Vanaf 1 januari 2024 geldt er één vast minimumuurloon én een minimumjeugdloon voor werknemers onder de 21 jaar. In de huidige situatie kan er nog worden uitgegaan van vaste minimummaandlonen. Maar doordat voltijds dienstverbanden verschillen tussen sectoren is het nu zo dat iemand die 40 uur per week werkt een lager minimumloon heeft per uur dan iemand die 36 of 38 uur werkt. Het wettelijk minimumuurloon in 2024 maakt hier een einde aan: in alle sectoren geldt dan hetzelfde minimumuurloon. De hoogte ervan wordt afgeleid van het huidige minimumuurloon bij 36 uur werken. Door de invoering gaan werknemers met een 38 of 40 uur voltijds dienstverband er dus op vooruit. Werkgevers, daarentegen, zullen hierdoor hogere loonkosten krijgen.

Lees ook: Wettelijk minimumuurloon wordt ingevoerd per 1 januari 2024

Afschaffing LIV en LKV

Het LIV (Lage-inkomensvoordeel) is een tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij medewerkers in dienst hebben die tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Per 1 januari 2024 wordt de bovengrens verlaagd naar 104% van het minimumloon. Dat betekent dat medewerkers die tussen de 104-125% zitten niet meer in aanmerking komen voor LIV. In 2025 zal LIV volledig verdwijnen.

Ook zal de LKV, een loonkostenvoordeel voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben uit een kwetsbare of bijzondere doelgroep, worden aangepast. Het LKV voor medewerkers van 56 jaar of ouder zal verdwijnen in 2026, vanwege te weinig gebruik van deze tegemoetkoming. Daarnaast wil het kabinet het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer verbeteren. De loonkostenvoordelen zijn hier tegemoetkomingen die werkgevers kunnen krijgen voor het (opnieuw) in dienst nemen van een werknemer uit een bijzondere doelgroep.

Nieuwe wetgeving flexibel werk

Het demissionair kabinet wil tijdelijke contracten verder ontmoedigen door de wachttijd te verlengen van 6 maanden naar 5 jaar voor het opnieuw aanbieden van een tijdelijk contract. Daarnaast mogen werkgevers niet meer dan 3 tijdelijke contracten voor de duur van maximaal 3 jaar aanbieden. Tot slot is er een voorstel om het nulurencontract af te schaffen en deze te vervangen door een basiscontract. Bovenop het aantal afgesproken uren mag er dan nog 30 procent beschikbaarheid gevraagd worden door de werkgever.

Prinsjesdag 2023 flexbranche blog

Soepelere regels WW-premiedifferentiatie

In de huidige situatie betalen werkgevers hoge WW-premie als een medewerker met een vast contract over het hele jaar gemiddeld meer dan 30% heeft overgewerkt in vergelijking met de contracturen. Nu is het zo dat er geen premiedifferentiatie wordt toegepast voor werknemers die meer dan 35 uur werken. Het kabinet wil deze grens verlagen naar 30 uur, waardoor werkgevers minder vaak te maken krijgen met hogere WW-premies.

Geen compensatieregeling transitievergoeding MKB bij ziekte werkgever

Onder voorwaarden hebben kleine werkgevers recht op compensatie van de transitievergoeding aan werknemers die ze ontslaan wanneer hun onderneming stopt vanwege pensionering, ziekte of overlijden. Nu is er besloten dat deze compensatie niét wordt gegeven bij ziekte van de werkgever, omdat het in de praktijk lastig blijkt om de ziekte van de werkgever te beoordelen.

Handhaving op schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst gaat vanaf 1 januari 2025 weer handhaven op schijnzelfstandigheid: wanneer een zzp’er in de praktijk verkapt in dienst is bij een opdrachtgever. Handhaving is al mogelijk bij situaties waarin sprake is van kwade trouw of een aanwijzing hiertoe. Het demissionair kabinet wil meer verduidelijking van de regels over wanneer iemand in dienst is of als zzp’er werkt. Daarom wordt er gewerkt aan duidelijkere criteria over wanneer er sprake is van gezag en inbedding in een organisatie en het werken voor eigen rekening en eigen risico. Zo krijgen zowel zzp’ers als opdrachtgevers meer duidelijkheid over klussen die als zzp’er of als werknemer uitgevoerd moeten worden.

Verlaging WKR

Met de vrije ruimte van werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen of cadeaus geven aan hun werknemers. Deze vrije ruimte was dit jaar 3,0% over de eerste € 400.000 van de loonsom (totale loonkosten in een bedrijf). Vanaf 1 januari 2024 wordt dit percentage verlaagd naar 1,92%. Dit houdt in dat de vrije ruimte maximaal € 7.680 bedraagt bij een loonsom van € 400.000. Voor de loonsom daarboven blijft het percentage van de vrije ruimte 1,18%.

Zakelijke reiskosten: verhoging kilometervergoeding en onbelast OV-abonnement

Het vergoeden van ov-kaart kosten van werknemers levert momenteel veel administratie op bij werkgevers en wordt ook in sommige gevallen als complex ervaren. Daarom is er besloten dat er vanaf 1 januari 2024 geen loonheffing meer betaald hoeft te worden over een ov-kaart, met als voorwaarde dat de kaart zakelijk gebruik wordt (waaronder woon-werkverkeer).

Daarnaast zal de belastingvrije kilometervergoeding voor zakelijke reizen per 1 januari 2024 worden verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Meer weten?

Plan een afspraak in voor een gratis consult

Joël Knuijver
calendly

Benieuwd hoe jouw onderneming flexibel kan ondernemen? In een videocall bekijken wij samen hoe we jouw personeelszaken kunnen inrichten. Kies gerust een datum en tijdstip, dan spreken we elkaar snel!

Plan direct je afspraak

Joël Knuijver
Accountmanager

Lees meer over dit onderwerp:

Back To Top