Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Arbowetgeving blog header

Arbowetgeving: hier moet jij als werkgever voor zorgen

Laatste update op 26 september 2023 om 09:25 am
 • Blog
Leestijd: 3 minuten

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek en werkgevers zijn daarvoor verantwoordelijk. Dat staat namelijk in de Arbowet. De Arbowetgeving geldt overal waar arbeid wordt verricht en voor alle contractvormen. Met een goed arbobeleid verhoog je de kans op loyale werknemers, toegenomen productiviteit én verminder je het ziekteverzuim. Wat zijn jouw plichten als werkgever volgens de Arbowet? Waarom is het arbobeleid echt nodig? Je leest er alles over in dit blog!

Navigeer snel naar

Wat is de Arbowet?

De Arbowet beschrijft regels voor werkgevers en werknemers om een gezonde en veilige werkplek voor werknemers te waarborgen. De werkgever is hierbij verplicht om daarvoor te zorgen. Omdat de Arbowet een zogeheten kaderwet is, staan er geen regels in over concrete risico’s, maar beschrijft het meer algemene regels. Deze algemene bepalingen staan verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Om je aan de wet te houden, dien je als werkgever een arbobeleid op te stellen. Dit beleid moet in elk geval bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E): hierin staat wat voor risico’s bij het werk komen kijken en hoe de werkgever met dit soort risico’s omgaat. Het gaat hier om veiligheid- en gezondheidsrisico’s.
 • Een ziekteverzuimbeleid: de werkgever is verplicht een overeenkomst te sluiten met de arbodienst of een bedrijfsarts.
 • Bedrijfshulpverlening (BHV): BHV’ers zorgen voor de eerste hulpverlening en de werkgever moet ervoor zorgen dat er genoeg BHV’ers in het bedrijf werkzaam zijn.
 • Een preventiemedewerker: een bedrijf moet minstens één preventiemedewerker in huis hebben. Deze helpt mee bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E en geeft advies over het arbobeleid. Bij kleine bedrijven (<25 werknemers) mag de werkgever deze rol op zich nemen.
 • Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): de werkgever moet een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek kunnen uitvoeren waarbij de bedrijfsarts kijkt naar de gezondheid van de werknemer.

Arbowetgeving: belang arbobeleid

Waarom is het opstellen en naleven van een arbobeleid zo belangrijk? Niet alleen zorgt het voor een verminderd risico op gezondheidsproblemen, maar ook voor duurzame inzetbaarheid én verhoogde productiviteit van medewerkers. Daarnaast kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van dit beleid. Kan de werkgever namelijk niet aantonen dat hij of zij er alles aan heeft gedaan, zowel op economisch als operationeel gebied, om gemaakte schade te voorkomen, dan zou er een schadevergoeding geëist kunnen worden.

Waar zijn je werknemers zélf verantwoordelijk voor?

Zoals eerder benoemd in de beschrijving van de Arbowet, staan er ook regels in voor werknemers. In sommige gevallen is de werknemer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid en gezondheid op werk. Volgens de Arbowet zorgt de medewerker zelf voor:

 • Eigen veiligheid en die van zijn of haar collega’s;
 • Het correct gebruiken van de hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen vrijgegeven door de werkgever;
 • Het opvolgen van alle veiligheidsinstructies (denk bijvoorbeeld aan werken met gevaarlijke stoffen);
 • Het op de hoogte brengen van opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers;
 • Het bijstaan van de werkgever en ander deskundig personeel bij het naleven van hun verplichtingen;
 • Het onderbreken van zijn of haar werk bij acuut gevaar.

Positieve effecten van de Arbowet

De Arbowet is bedoeld voor het creëren van veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers. Als werkgever ben je verplicht je aan de voorgeschreven regels uit de Arbowetgeving te houden. Niet alleen levert dit positieve effecten op voor de gezondheid van je werknemers, ook presteert de werknemer een stuk beter wanneer die zich veilig en comfortabel voelt. Daarnaast zorgt een fijne plek voor verhoogde motivatie, wat weer voor een betere productiviteit zorgt.

Kortom, een belangrijke wet die de nodige inspanning vereist, maar uiteindelijk een hoop (moois) oplevert!

Persoonlijk advies nodig?

Plan een afspraak in voor een gratis consult

Joël Knuijver
calendly

Benieuwd hoe jouw onderneming flexibel kan ondernemen? In een videocall bekijken wij samen hoe we jouw personeelszaken kunnen inrichten. Kies gerust een datum en tijdstip, dan spreken we elkaar snel!

Plan direct je afspraak

Joël Knuijver
Accountmanager

Lees meer over dit onderwerp:

Back To Top