Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-tijd-seizoen

Besluit pensioenregeling payroll per 2021 van kracht

Laatste update op 23 april 2021 om 08:19 am
Leestijd: 2 minuten

Afgelopen maand is het definitieve Besluit adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers gepubliceerd in de Staatscourant. Het Besluit gaat op 1 januari 2021 in. Tot die tijd blijven de werknemers met een payrollcontract gewoon onder de Stipp pensioenregeling vallen.

Het Besluit houdt in het kort in dat er voor de pensioenregeling voor payrollkrachten twee opties zijn. De eerste optie is dat de payrollers (indien mogelijk) kunnen worden aangesloten bij dezelfde pensioenregeling zoals die bij de opdrachtgever wordt gehanteerd. Optie twee is dat op de payrollwerknemers een pensioenregeling wordt toegepast waarvan de kaders zijn vastgelegd in het Besluit.

Geen wachttijd

Zo moet die adequate pensioenregeling tenminste voorzien in een ouderdoms- en nabestaandenpensioen, bevat het minimaal een totale werkgeverspremie van 14,6% (dit is gemiddelde werkgeverspremie in Nederland die jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld) en mag er geen wachttijd van toepassing zijn. Mocht de pensioenregeling fiscaal bovenmatig blijken (dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij een relatief laag gemiddelde leeftijd van het bestand), dan kan worden volstaan met de maximale werkgeverspremie die binnen de fiscale grenzen is toegestaan.

Gelijke arbeidsvoorwaarden

De veranderingen zijn een rechtstreeks gevolg van de WAB die deze week in werking trad. Zoals algemeen bekend mag worden verondersteld, moet deze nieuwe arbeidswet die afstand tussen flex en vast verkleinen. Een van de maatregelen in dit kader is dat payrollkrachten voortaan gelijke arbeidsvoorwaarden moeten hebben als hun collega’s met een soortgelijke functie die in vaste dienst zijn van de inlener. Onderdeel daarvan is dat er sprake moet zijn van een adequaat pensioen.

Voldoende tijd

Naar verwachting wordt in de loop van dit jaar duidelijk of er een speciale pensioenregeling voor payrollwerknemers komt. Omdat de wetgeving over een adequate pensioenregeling pas per 1 januari 2021 van kracht wordt, hebben de cao-partijen geconcludeerd dat er nog voldoende tijd is om tot een weloverwogen beslissing te komen. Zeker is al wel dat payroll met ingang van die datum niet langer onder de Stipp pensioenregeling valt.

In contact komen met een van onze consultants?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top