Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen

Wijzigingen per 1 juli 2023

Laatste update op 29 juni 2023 om 12:10 pm
Leestijd: 4 minuten

Misschien heb je er al het een en ander over gehoord en-/of gelezen, maar er komen een aantal CAO- en wetswijzigingen aan. In deze blog informeren wij jou over deze wijzigingen.

Navigeer snel naar

Factor blijft onveranderd

Veranderingen komen en gaan, maar of het nu gaat om flexibiliteit, betrouwbaarheid of eerlijke arbeidsvoorwaarden, wij streven ernaar om jou de beste service te bieden. Terwijl de uitzendbranche zich voorbereidt op de CAO- en wetswijzigingen die per 1 juli 2023 van kracht worden, willen wij je laten weten dat onze (bij DIRECT Payrolling & Staffing) basisfactor voor het tweede half jaar van 2023 onveranderd blijft.

Contracten met uitzendbeding en ziekte

In de CAO was bepaald dat de arbeidsovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege bij een ziekmelding. Vanaf 1 juli eindigt de overeenkomst niet meer bij ziekte, maar alleen als de einddatum is bereikt, als fase 1/ 2 afloopt, als iemand de AOW gerechtigde leeftijd bereikt of als bepaalde documenten conform de wet arbeid vreemdelingen niet meer op orde zijn. Vanaf 1 juli gaan wij dan ook werken met arbeidsovereenkomsten met een duur van 4 weken.

Voor bestaande flexkrachten versturen wij een addendum op de huidige arbeidsovereenkomst, en nieuwe flexkrachten zullen direct een 4- wekelijkse overeenkomst van ons krijgen.

Goed om te weten is dat als een flexkracht ziek wordt de loondoorbetaling bij ziekte tot het einde van de overeenkomst bij DIRECT Payrolling & Staffing ligt en daarna, indien de flexkracht nog niet hersteld is, overgenomen zal worden door Acture. Wat onveranderd blijft is dat Acture vanaf de aanvang van een ziekmelding verantwoordelijk is voor de begeleiding van een zieke flexkracht.

Zorgverzekering en ziekte

Omdat een uitzendovereenkomst vanaf 1 juli 2023 doorloopt in geval van arbeidsongeschiktheid van de flexkracht heeft dit ook effect op de deelname aan de zorgverzekering. Wij (Direct Payrolling & Staffing) zijn verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte zolang de einddatum van de arbeidsovereenkomst nog niet is bereikt, hierdoor zal ook gedurende deze periode van loondoorbetaling de deelname aan de zorgverzekering doorlopen.

Als de loonbetaling aan de medewerker stopt, dan stopt voor hem/haar de deelname aan de collectieve zorgverzekering ook.

Houd er wel rekening mee dat als een medewerker bij einde van het contract nog ziek is, hij of zij wel verzekeringsplichtig kan zijn. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de medewerker zelf.

Wachtdagen

Vanaf 1 juli 2023 wordt het aantal wachtdagen bij contracten met uitzendbeding verlaagd naar 1 wachtdag in plaats van 2 wachtdagen.

Dit betekent dat de flexkracht bij een ziekmelding na de eerste ziektedag al een ziektewet-uitkering krijgt en niet, zoals in de huidige situatie, pas na twee ziektedagen.

Deze wijziging betekent ook dat flexkrachten geen wachtdagcompensatie meer krijgen voor de tweede ziektedag en dat gaan ze terug zien op hun loonstrook.

StiPP Pensioen

Vanaf 1 juli 2023 vervalt de wachttijd van de eerste 8 weken: dit betekent dat iedere flexkracht van 21 jaar of ouder direct vanaf aanvang deelnemer is van de StiPP Basisregeling.

Hou er rekening mee dat door deze wijziging onze lage kostprijsfactor die op dit moment geldt voor de eerste 8 weken, ook niet meer van toepassing zal zijn vanaf 1 juli aanstaande.

Het is goed om te weten dat de Pensioenwet onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer en dat hierdoor de deelname leeftijd daalt naar 18 jaar vanaf januari 2024.

Wettelijk minimumloon

De Rijksoverheid heeft de nieuwe minimumlonen per 1 juli 2023 gepubliceerd, en deze stijgen met 3,13%. Hieronder vind je een overzicht van de minimumuurlonen die per 1 juli gelden voor medewerkers van 21 jaar of ouder.

36 uur Wettelijk minimuurloon €12,79
38 uur Wettelijk minimuurloon €12,12
40 uur Wettelijk minimuurloon €11,51

Wij zorgen er uiteraard voor dat het loon van iedere flexkracht die op dit moment ingeschaald wordt, conform dit wettelijke minimumloon verhoogd wordt.

Voor flexkrachten die gebruik maken van de ET regeling betekent deze stijging dat als het brutoloon niet (volledig) meestijgt, de ruimte om uit te ruilen verkleind wordt.

Daarnaast betekent dit voor ons dat wij als eigenrisicodrager ook de ziektewetuitkeringen voor de lopende ziekmeldingen met dit percentage moeten verhogen.

Uitbreiding van de inlenersbeloning

Vanaf 1 juli wordt de inlenersbeloning uitgebreid met alle toeslagen en alle vergoedingen. Binnenkort ontvang je daarom van ons een vernieuwd document ‘Loonverhoudingsvoorschrift’.

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

Wanneer je besluit met ons in zee te gaan, nemen wij het totale juridische werkgeverschap van de betrokken werknemers van je over en tekenen we voor alle bijkomende administratieve zaken. We reduceren je personeelsadministratie tot één factuur.

Laat je gegevens achter en ontvang geheel vrijblijvend binnen 24 uur per e-mail een offerte op maat.

Joël Knuijver
Accountmanager

026 – 372 45 20

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

Lees meer over dit onderwerp:

Back To Top