Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-wet-WAB

Er zijn meer nieuwe wetten dan de WAB!

Laatste update op 23 april 2021 om 08:17 am
Leestijd: 3 minuten

Wanneer het de laatste maanden over wetgeving met betrekking tot de arbeidsmarkt ging, was het onderwerp van gesprek in negen van de tien gevallen de WAB. Je zou daardoor bijna vergeten dat er behalve de WAB in 2020 nog een aantal voor de arbeidsmarkt belangrijke nieuwe wetten of wetswijzigingen van kracht worden of inmiddels al zijn. Wij zetten ze voor de volledigheid nog maar eens op een rijtje.

 • Meldingsplicht buitenlandse werknemers

Met ingang van 1 maart 2020 moeten werkgevers uit andere EU-lidstaten hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, vooraf melden. De opdrachtgever is verplicht te controleren of de werknemers in kwestie inderdaad gemeld zijn en of de melding klopt. De meldingsplicht geldt voor zelfstandigen in sommige sectoren en werkgevers uit zowel de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Het gaat daarbij om zelfstandigen en werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen, multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland en bureaus die uitzendkrachten in Nederland laten werken. Informatie over de regelgeving met betrekking tot de meldingsplicht, is hier eenvoudig na te zoeken.

 • AOW-leeftijd

De sociale partners hebben in het pensioenakkoord bepaald dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt dan in eerste instantie was afgesproken. Dit jaar gaan werknemers met pensioen wanneer ze 66 jaar en 4 maanden oud zijn; via kleine stappen loopt dat voorzichtig op tot een pensioenleeftijd van 67 jaar in 2024.

 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Vanaf 1 januari is de overgang van een bestuursrechtelijke naar een privaatrechtelijke rechtspositie voor ambtenaren een feit. Daarmee zijn ambtenaren voortaan ‘gewone’ werknemers. Gevolg is dat ambtenaren met ingang van dit jaar op basis van een arbeidsovereenkomst werken in plaats van op een aanstellingsbesluit. De collectieve arbeidsvoorwaarden zijn van publiekrechtelijke regelingen verhuisd naar cao’s.

 • Aanvullend geboorteverlof

Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben vanaf 1 juli dit jaar recht op aanvullend geboorteverlof. In het eerste half jaar kunnen ze een kraamverlof van maximaal vijf weken opnemen met behoud van zeventig procent van hun maximale dagloon. De uitkering moet weliswaar door de werkgever betaald worden, maar wordt vergoed door het UWV. De werknemer moet het aanvullend geboorteverlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan het verlof over een langere periode dan vijf weken verspreid worden. Uiteraard is het ook mogelijk om minder dan vijf weken geboorteverlof op te nemen. Meer weten over het aanvullend geboorteverlof? Klik dan hier.

 • Europese detacheringsrichtlijn

Uiterlijk 30 juli aanstaande moeten lidstaten van de Europese Unie de zogeheten nieuwe detacheringsrichtlijn hebben ingevoerd. Daarin is bepaald dat gedetacheerde werknemers die voor hun werkgever tijdelijk in een andere Europese lidstaat moeten werken, hetzelfde salaris dienen te ontvangen als in de lidstaat waar ze eerder werkzaam waren. Tijdelijke werknemers uit andere EU-landen krijgen dezelfde beloning voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland.

 • MKB verzuim-ontzorgverzekering

Per 1 januari kunnen ondernemers de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. De verzekering, in het leven geroepen om werkgevers te helpen bij het managen van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie van hun medewerkers, is onderdeel van een nieuw pakket aan afspraken en wettelijke maatregelen. In de dagelijkse praktijk blijkt telkens opnieuw dat alle wettelijke verplichtingen en financiële risico’s rondom ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie bij veel ondernemers in het MKB nog steeds voor veel onduidelijkheid zorgen. Ondernemers zijn vaak totaal onvoorbereid wanneer een werknemer voor langere tijd uitvalt. Ze zijn in veel gevallen volslagen onbekend met hun verplichtingen en verantwoordelijkheden op het gebied van onder andere re-integratie. In dat kader heeft de overheid in nauw overleg met onder andere MKB Nederland een pakket aan maatregelen samengesteld. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is er daar één van. Meer weten? Kijk dan op de website www.loondoorbetalingbijziekte.nl.

In contact komen?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Back To Top