Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-papier

Veel kritiek op adviezen commissie Borstlap

Laatste update op 23 april 2021 om 08:17 am
Leestijd: 3 minuten

Tweede Kamerleden, werkgevers en werknemers verdrongen elkaar vorige week in Den Haag om kritiek te spuien op het langverwachte rapport van de commissie Borstlap. In de algemene doelstelling, het dichter bij elkaar brengen van de rechten van vaste werknemers, flexwerkers en zzp’ers, kunnen de meeste betrokkenen zich nog wel vinden, maar de manier waarop de commissie een en ander wil bereiken, stuit daarentegen op de nodige weerstand.

Met hier en daar hooguit een kritische kanttekening, scharen de coalitiepartners zich grotendeels achter de adviezen van de commissie. Zo zegt VVD-kamerlid Tielen dat een groeiende economie en een wendbare arbeidsmarkt nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en vindt D66’er Van Weyenberg dat zekerheden voor werkenden van groot belang zijn, maar dat dit niet altijd vertaald hoeft te worden naar een vaste baan, maar verder strooien de regeringspartijen over het algemeen met niets dan lof.

Krankzinnige maatregel

Vanuit de oppositiehoek zijn echter heel andere geluiden te horen. Vooral de linkse partijen zijn van mening dat de commissie teveel aan de bestaande rechten van werknemers wil morrelen. Fractievoorzitter Lodewijk Asscher van de PvdA: “Wij zijn er faliekant op tegen dat de baas eenzijdig kan bepalen dat je in een andere stad, in een andere functie of, al dan niet tijdelijk, voor minder geld moet gaan werken zonder dat de rechter of het UWV daar naar kijkt. Daarmee veroorzaak je grote onzekerheid bij miljoenen mensen. Dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Ik vind het dan ook een krankzinnige maatregel.”

Versoepeling ontslagrecht

Ook zijn collega Lilian Marijnissen van de SP ziet helemaal niets in het plan van de commissie om het voor ondernemers gemakkelijker te maken om werknemers bij economische tegenwind tijdelijk minder te laten werken en minder te betalen, het zogeheten deeltijdontslag. Jesse Klaver van GroenLinks is vooral kritisch op de versoepeling van het ontslagrecht. “Laten we mensen meer bescherming bieden en de macht van de markt verder beteugelen”, aldus de fractieleider.

Gelijkwaardig naast elkaar

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland vinden de nieuwe regels en wetten rond werk zoals die in het rapport worden voorgesteld niet bij een moderne arbeidsmarkt passen. Zij zijn van mening dat verschillende arbeidsrelaties gelijkwaardig naast elkaar moeten blijven bestaan. “De commissie maakt flexwerk en zzp-constructies volstrekt ten onrechte vrijwel onmogelijk”, aldus een woordvoerder. “Tijdelijk werk, en dan hebben we het vooral over seizoensarbeid, wordt daardoor veel te duur. We moeten met z’n allen nu eindelijk eens af van het idee dat een vaste arbeidsovereenkomst voor de werkenden van de 21ste eeuw nog steeds de norm is. Dat alle werknemers zoveel mogelijk hetzelfde behandeld moeten worden, past niet bij een moderne arbeidsmarkt. De commissie heeft te weinig oog voor de uitdagingen van de toekomst. Jongeren en zelfstandigen willen zelf aan het stuur van hun loopbaan zitten.”

Verkeerde route

De ondernemers kunnen het standpunt dat ‘de doorgeslagen flex om oplossingen vraagt’ in algemene zin wel onderschrijven, maar zijn van mening dat de commissie daarbij voor de verkeerde route kiest. “Het zwaarder belasten van tijdelijk werk en ondernemerschap is in onze optiek bepaald niet de juiste keuze. Hoe kun je ondernemers nu gelijk behandelen als andere werkenden, terwijl zij bestaansrisico’s geheel voor eigen rekening nemen?”

Vogelvrij

FNV en CNV zijn het roerend met de commissie eens dat er een einde moet komen aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de ‘wildgroei aan contracten’, maar vinden, net als de partijen aan de linkerzijde van de Tweede Kamer, dat er in de plannen van de commissie teveel getornd wordt aan de rechten van werknemers met een vast contract. CNV verklaart in dat kader zelfs dat de commissie ‘werkend Nederland vogelvrij heeft verklaard’. FNV maakt verder nog de kanttekeningen dat er in de plannen te weinig aandacht is voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en dat de voorstellen voor het terugschroeven van de ontslagbescherming veel te ver gaan.

Kabinet neemt de tijd

De regeringspartijen gaven na de presentatie van het rapport nadrukkelijk aan dat ze aan de denkrichting van Borstlap zullen vasthouden, maar dat ze daarbij wel de tijd willen nemen. Vrij vertaald: onder het huidige kabinet komt het niet meer tot een fundamentele stelselherziening. Het kabinet kan hooguit besluiten daar op sommige punten alvast een voorschot op te nemen. Minister Koolmees beperkt zich voorlopig tot ‘het beginnen met het bij elkaar brengen van maatschappelijke partijen’.

In contact komen?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top