Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen

Belangrijkste wetswijzigingen voor werkgevers en werknemers

Laatste update op 2 december 2021 om 10:26 am
Leestijd: 2 minuten

Een nieuw jaar betekent traditiegetrouw de introductie van nieuwe wetten en regels. Wat gaat er volgend jaar allemaal veranderen in de wet- en regelgeving met betrekking tot de arbeidsmarkt?

DIRECT Payrolling & Staffing zet de belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje.

 • Belastingvrije vergoeding voor thuiswerkers

Vanaf 1 januari 2022 mag aan thuiswerkers een belastingvrije vergoeding verstrekt worden van maximaal € 2,00 per dag. Hiermee compenseer je als werkgever hun extra kosten voor energie, toiletpapier en koffie/thee. De thuiswerkkostenvergoeding is dus vrij van loonheffing!

 • Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

Geen nieuwe wet, maar een nieuwe naam: de vroegere Arbeidsinspectie, de laatste jaren bekend als Inspectie SZW, was blijkbaar wederom aan een nieuwe naam toe: per 1 januari gaan ze er verder als ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’. Voor de Engelstaligen gaat de dienst het nieuwe jaar in als ‘Netherlands Labour Authority’.

 • Sluiting rookruimtes

Omdat bezoekers van openbare ruimtes nu eenmaal recht hebben op een rookvrije omgeving, zijn per 1 januari 2022 rookruimtes ook voor het bedrijfsleven verboden. Het verbod kent geen uitzonderingen en geldt dus voor álle ondernemingen.

 • Tewerkstellingsvergunning Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Waar de tewerkstellingsvergunning nu nog maximaal één jaar geldig is, wordt dat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt met ingang van 1 januari 2022 verlengd naar drie jaar.

 • Aof-premie

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt met ingang van 1 januari aangepast. De komst van een gedifferentieerde premie moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte vooral voor MKB-ondernemers goedkoper maken. De wijziging komt dan ook neer op een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor middelgrote en grote werkgevers.

 • STAP-budget 2022

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkgevers en werknemers profiteren van een nieuwe subsidie voor scholing: het STAP-budget, dat de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting vervangt. Het budget bedraagt maximaal € 1000,00 per persoon en kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leer- en eventuele beschermingsmiddelen.

 • Uitkering ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers bij opname van ouderschapsverlof recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende 9 weken. De uitkeringen worden op grond van de WAZO uitgevoerd door het UWV. Normaliter houdt ouderschapsverlof in dat het onbetaald is.

 • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

In de loop van 2022 worden de mogelijkheden om intensiever te screenen voor functies waarbij integriteit een belangrijke rol speelt aanzienlijk vergroot. Nu worden die mogelijkheden vaak nog als ontoereikend ervaren. Het voorstel om een en ander aan te passen, moet het mogelijk maken dat op basis van relevante politiegegevens besloten wordt geen VOG af te geven.

 • Aandelenopties

Er wordt momenteel gewerkt aan een regeling die het voor kleine startende ondernemingen aantrekkelijker moet maken om, met het oog op het aantrekken en behouden van medewerkers, gebruik te maken van het recht op aandelenopties. Streven is de regeling zo snel mogelijk in te voeren, maar of 1 januari 2022 gehaald wordt, is nog maar de vraag. Houd het voorlopig maar op ‘in de loop van het jaar’.

 • Meer betrokkenheid flexkrachten bij OR

Ook de regelgeving over medezeggenschap wordt (waarschijnlijk per 1 januari) aangepast. Streven is de betrokkenheid van flexkrachten bij Ondernemingsraden te vergroten.

 • Compensatie transitievergoeding

Sinds 1 januari van dit jaar kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor reeds betaalde transitievergoedingen wanneer zij hun bedrijf beëindigen door pensionering (of overlijden). Medio komend jaar moet deze compensatie ook in werking gaan treden bij beëindiging van het bedrijf door ziekte.

Back To Top