Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
paww uitkering

De herberekening beslagvrije voet en haar voordelen

Leestijd: 3 minuten

De verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023 kan uitzendkrachten met een loonbeslag mogelijk wat extra financiële speelruimte bieden. Door een herberekening van de beslagvrije voet aan te vragen, wordt namelijk in veel gevallen voorkomen dat het extra loon rechtstreeks naar de schuldeiser gaat. Op de website uwbeslagvrijevoet.nl vind je hier nuttige informatie over en bovendien een handige rekentool waarmee je als intercedent je uitzendkrachten daarbij kunt helpen.

Navigeer snel naar

Met die tool kun je eenvoudig narekenen of de beslagvrije voet (het minimumbedrag dat mensen met loonbeslag moeten overhouden om van te leven) misschien verhoogd kan worden. Door in de rekentool het hogere inkomen in te voeren, zie je in een handomdraai of de beslagvrije voet eventueel omhoog kan. Is dat nou het geval, dan is het verstandig om direct contact op te nemen met de beslaglegger om de herberekening aan te vragen.

Zelf actie ondernemen!

Ondanks het feit dat deurwaarders en andere beslagleggers verplicht zijn om de beslagvrije voet eens in de twaalf maanden opnieuw te berekenen, gebeurt dat niet automatisch. Dat betekent dat je als uitzendkrachten dus zelf actie moet ondernemen!

Stimulans van overheid

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid én beslagleggers als gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV, de Belastingdienst en het overkoepelend orgaan van gerechtsdeurwaarders, hebben samen besloten om het aanvragen van de herberekening te gaan stimuleren. Ze doen daarbij een dringend beroep op schuldhulpverleners, bewindvoerders en andere partijen die nauwe contacten onderhouden met burgers met problematische schulden. De overheden hopen dat het extra inkomen via deze weg bij de kwetsbare burgers terechtkomt die momenteel toch al te lijden hebben onder de stijgende lasten.

Nu of later?

De mogelijkheid om de herberekening aan te vragen, bestaat sinds 1 januari 2023. Soms pakt de herberekening direct positief uit, maar in andere gevallen kan het verstandiger zijn om het verzoek later in te dienen. In de berekeningen wordt er namelijk rekening gehouden met de meest recente maanden aan inkomen. Daarnaast leidt niet iedere aanvraag overigens tot een positief resultaat. Bij de berekening worden namelijk ook andere factoren meegewogen. Zo is een van de wettelijke bepalingen bijvoorbeeld dat altijd minimaal vijf procent van het netto-inkomen moet overblijven voor het aflossen van de schulden.

Wat is loonbeslag?

Het kan voorkomen: om wat voor reden dan ook ontstaan er betaalachterstanden bij wellicht een van jouw medewerkers. Op zo’n moment kan er een incassobureau ingrijpen en de medewerker attenderen op het feit dat er schulden zijn en dat deze moeten worden afgelost. Op het moment dat de medewerker hier geen gehoor aan geeft kan zo’n bureau de juridisch werkgever om additionele informatie vragen en hier verdere stappen in nemen. Wij als juridisch werkgever zijn verplicht gehoor te geven aan dit informatieverzoek. Maar we mogen hier inhoudelijk geen uitspraken over doen richting jou, de klant. De rechtbank kan in bepaalde gevallen besluiten dat een deel van het salaris direct wordt afgedragen aan het incassobureau om de openstaande schulden (deels) mee af te lossen. Wanneer dit gebeurt zal er onderaan de loonstrook een vermelding staan van een ander rekeningnummer. Namelijk die van het incassobureau. Hoeveel er per periode wordt afgedragen hangt natuurlijk samen met de hoeveelheid salaris van een medewerker en wat een medewerker over moet houden om van te kunnen leven. In dit geval de zogenaamde ‘beslagvrije voet’.

Plan een afspraak in voor een gratis consult

Joël Knuijver
calendly

Benieuwd hoe jouw onderneming flexibel kan ondernemen? In een videocall bekijken wij samen hoe we jouw personeelszaken kunnen inrichten. Kies gerust een datum en tijdstip, dan spreken we elkaar snel!

Plan direct je afspraak

Joël Knuijver
Accountmanager

Lees meer over dit onderwerp:

Back To Top