Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-WAB-onduidelijkheden

Wat zijn de laatste wijzigingen in de WAB?

Laatste update op 20 juli 2020 om 10:47 am
Leestijd: 2 minuten

Begin deze maand zag minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zonder al te veel kleerscheuren door de Tweede Kamer komen. Door diverse amendementen en moties veranderden nog een aantal zaken in de nieuwe arbeidswet. DIRECT Payrolling zet de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel op een rijtje.

Proeftijd

In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd de maximale proeftijd bij contracten voor onbepaalde tijd verlengd tot vijf maanden. Dat voorstel heeft de nieuwe wet niet gehaald: de proeftijd voor contracten van twee jaar of langer blijft bij het oude: maximaal twee maanden dus!

Payrollers

In het wetsvoorstelstond opgenomen dat werknemers met een payrollovereenkomst recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega’s met een vast arbeidscontract in een gelijke of vergelijkbare functie. Daaraan is nu toegevoegd dat payrollwerkgevers nu ook moeten zorgdragen voor ‘een pensioenregeling die aansluit bij de pensioenpremies in de betreffende sector of bij minstens de gemiddelde werkgeverspremie voor pensioen in Nederland’.

Seizoensarbeid

De Wet Arbeidsmarkt in Balans in de huidige formulering dreigt tot moeilijkheden te leiden in sectoren die afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden en/of seizoenen. Daarbij valt te denken aan de land- en tuinbouw, de sportsector en de horeca & recreatie. Definitieve wijzigingen voor deze sectoren vallen pas te verwachten na gesprekken over de specifieke knelpunten met de sociale partners. Uitgangspunt van de regering is dat er maatwerkoplossingen komen.

Scholing

Er gaat een bedrag van maar liefst 48 miljoen euro voor de bevordering van de leercultuur in het MKB, inclusief bedrijfsscholen en bij- en omscholing. Doel is niet alleen ervoor te zorgen dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven in de snel veranderende arbeidsmarkt, maar tevens om het MKB aantrekkelijk te maken.

Eerste Kamer

In totaal werden drie amendementen en negen moties aangenomen. Wanneer deze in een nota van wijzigingen zijn verwerkt, gaat de nieuwe arbeidswet naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Eerste Kamer zich nog dit voorjaar over de WAB uitspreekt. Wanneer ook de Senaat akkoord gaat, treedt de Wet Arbeidsmarkt in Beweging op 1 januari van het volgend jaar in werking.

 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de WAB? Volg deze pagina en meld je aan voor onze Wetswijzigingen Alert. 

Back To Top