Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-wet-WAB

WAB heeft veel meer impact dan verwacht

Laatste update op 22 april 2021 om 03:32 pm
Leestijd: 3 minuten

Meer vaste contracten, een verschuiving naar andere flexvormen en een krimpende flexmarkt; de impact van de WAB is groter dan de HR-sector en professionals in de uitzend- en payrollbranche hadden verwacht. Hoewel wat minder, is de stemming wat de nieuwe arbeidswet betreft dan ook nog steeds negatief. Bijna de helft (48%) vindt de invoering van de WAB een slechte zaak. Een en ander blijkt uit recent onderzoek van PW. en Flexmarkt onder ruim duizend respondenten uit de flexbranche en HR-wereld.

Driekwart van de uitzend- en payrollprofessionals, hoe kan het eigenlijk ook anders, verklaart zich overtuigd tegenstander van de WAB. In de HR-sector is de stemming met 39% van de respondenten die nee zegt tegen de WAB te zijn enigszins milder, maar het mag duidelijk zijn dat de wetgeving van minister Wouter Koolmees binnen de personeelsbranche voorlopig nog niet op staande ovaties hoeft te rekenen. Op dit moment staat slechts één op de vijf respondenten achter de WAB.

Maatregelen redelijk bekend

Van alle respondenten zegt ruim driekwart volledig bekend te zijn met alle facetten die bij de WAB om de hoek komen kijken. Eén op de vijf zegt ‘enigszins bekend’ te zijn met de nieuwe wetgeving, terwijl drie procent volmondig toegeeft ‘helemaal niets van de WAB te weten’. Uit het onderzoek komt verder duidelijk naar voren dat respondenten uit de uitzend- en payrollbranche duidelijk beter op de hoogte zijn van alle maatregelen met betrekking tot de WAB dan hun collega’s uit de HR-sector.

Weinig vertrouwen

Een van de belangrijkste doelstellingen van de WAB is natuurlijk dat het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Zo werden flexibele contracten duurder gemaakt en werd de regelgeving voor oproepcontracten verder aangescherpt. Op de vraag of de WAB daadwerkelijk tot meer vaste contracten gaat leiden, antwoordt de helft (49%) negatief, terwijl ruim een derde (35%) een slag om de arm houdt en gematigd positief is wat de stijging van het aantal vaste contracten betreft. Slechts 12% is er van overtuigd dat de WAB aan de verwachtingen van het kabinet gaat voldoen.

Meer vaste banen dan verwacht

Ondertussen ziet een kwart van de uitzend- en payrollprofessionals wel dat meer werknemers een vast contract krijgen. Zij denken echter dat deze ontwikkeling eerder te maken heeft met de huidige krapte op de arbeidsmarkt dan met de WAB. Een zelfde aantal respondenten schrijft de stijging van het aantal vaste banen wél toe aan de WAB. Over één zaak zijn beide kampen het roerend met elkaar eens: die stijging is aanmerkelijk hoger dan dat ze voor de invoering van de WAB hadden verwacht.

Toename aantal zzp’ers

Gevraagd naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als geheel, gaat bijna veertig procent van de respondenten er vanuit dat er uiteindelijk meer medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zullen krijgen, dat het kabinet dus zijn zin krijgt. Een kwart denkt echter dat de flexibilsering van de arbeidsmarkt niet meer te stoppen is en dat er dus juist meer tijdelijke contracten gegeven gaan worden. Een zelfde aantal ondervraagden, vooral uit de uitzend- en payrollbranche, verwacht dat de WAB er vooral toe leidt dat er meer mensen als zzp’er aan de slag gaan.

Verdere krimp

De helft van de respondenten verwacht dat de komst van de WAB weliswaar tot de nodige verschuivingen in flexvormen gaat leiden, maar dat dit verder weinig impact heeft op de omvang van de flexmarkt. Toch zien vooral veel professionals uit de uitzend- en payrollsector de toekomst met angst en beven tegemoet: 48% van de uitzendprofessionals en 31% van de respondenten uit de payrollsector verwachten een verdere krimp van de totale sector en geven ruiterlijk toe niet verwacht te hebben dat de impact van de wetgeving zo groot zou zijn.

In contact komen?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top