Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-prinsjesdag

Prinsjesdag 2021: De belangrijkste kabinetsplannen op een rij

Leestijd: 2 minuten

Dinsdag 21 september, op Prinsjesdag dus, overhandigde demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra traditiegetrouw de rijksbegroting voor het komende jaar aan de Tweede Kamer. Zoals verwacht is er weinig schokkends te melden; het eerder ingezette beleid wordt door het demissionaire kabinet zonder al te grote wijzigingen voortgezet. Een nieuw kabinet mag straks de belangrijke knopen voor de langere termijn doorhakken.

In de Miljoenennota worden dus geen grote, nieuwe beleidsonderwerpen benoemd; laat staan gebudgetteerd. Dat houdt echter niet in dat er helemáál niets nieuws onder de zon is. DIRECT Payrolling & Staffing zet de meest relevante plannen met betrekking tot de arbeidsmarkt op een rij.

  • De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan per 2022 omlaag. Sinds de invoering van de WAB betalen werkgevers een lage premie voor vaste contracten en een hoge premie voor flexibele overeenkomsten. Vanaf 2022 daalt de lage premie van 2,7 naar 2,2%; de hoge premie gaat van 7,7 naar 7,2%.

 

  • Zowel werkgevers als werknemers vroegen er al maanden om en per 1 januari 2022 is de onbelaste thuiswerkkostenregeling er dan eindelijk. Met ingang van die datum mogen werkgevers thuiswerkende werknemers maximaal twee euro per dag vergoeden, het bedrag dat thuiswerkers volgens berekeningen van het Nibud kwijt zijn aan energiekosten, waterverbruik en zaken als koffie, thee en toiletpapier. Over deze vergoeding hoeven werkgevers geen loonheffing te betalen.

 

  • De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van maximaal € 0,19 per kilometer blijft bestaan. Op dezelfde dag (een deel van) de thuiswerkkostenvergoeding én een reiskostenvergoeding betalen, is niet toegestaan. Ook niet wanneer de werknemer die dag deels thuis en deels op kantoor werkt.

 

  • Werkgevers kunnen met hun werknemers afspraken maken over het aantal dagen per week dat ze thuiswerken en op basis daarvan een vaste vergoeding. De vergoeding moet worden aangepast wanneer er structureel meer thuis of op kantoor wordt gewerkt. Incidentele wijzigingen daarin hoeven niet bijgehouden te worden.

 

  • Het demissionaire kabinet wil vijf miljoen euro beschikbaar stellen voor de bevordering van thuiswerk. Dat geld moet vooral besteed worden aan de mentale gezondheid van de thuiswerkers.

 

  • Het afbouwpercentage voor de arbeidskorting wordt in 2022 verlaagd van 6 naar 5,86%.

 

  • Er wordt jaarlijks 450 miljoen euro beschikbaar gesteld om kleine werkgevers tegemoet te komen in de kosten die arbeidsongeschiktheid met zich meebrengen. Dit geld moet ze in staat stellen zich daartegen goed te verzekeren, bijvoorbeeld via de MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

 

  • Voor werkenden die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, wordt met ingang van 1 juli 2022 een tegemoetkomingsregeling van kracht.
Back To Top