Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
paww uitkering

Per 1 augustus 2022: Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)

Leestijd: 2 minuten

De Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) is ontstaan na het versoberen van de WW en WGA. De regeling voorziet werknemers tijdelijk van een aanvullende uitkering als hun wettelijke WW- of WGA-uitkering is afgelopen. De aanvullingsregeling is vastgelegd in de verzamel-cao PAWW waar de NBBU onderdeel van is. Met een deelname aan de PAWW help je jouw werknemers als ze langere tijd werkloos raken.

Stichting PAWW regelt een aanvulling op aflopende WW of WGA-uitkering

Het leven zit vol met verrassingen, helaas ook onaangename. Werkloos of ziek worden wil natuurlijk niemand. Maar het gebeurt. De overheid regelt dan vaak een WW of loongerelateerde WGA-uitkering . Maar na maximaal twee jaar loopt de uitkering af. De PAWW-regeling zorgt voor een aanvulling op de aflopende uitkering. Werkgevers en intermediairs doen er goed aan om zich aan te sluiten bij de PAWW.

De regeling is in het leven geroepen na het verkorten van de wettelijke WW en loongerelateerde WGA-uitkering in 2016. De PAWW is een ‘private aanvulling’ daarop. Stichting PAWW regelt alles rondom de aanvullende uitkering.

Aanmelding PAWW zelf regelen

De vakbonden FNV, CNV en De UNIE hebben met werkgevers NBBU en ABU afspraken gemaakt om deel te nemen aan de PAWW. Deze afspraken zijn vastgelegd in de verzamel-cao PAWW en gaan per 1 augustus 2022 in. Van de uitzendkracht wordt een werknemersbijdrage ingehouden die afgedragen wordt aan de Stichting PAWW en de uitzendondernemer regelt de afdracht van de PAWW-bijdrage via de administratie. De bijdrage van uitzendkracht moet volledig door de ondernemer worden gecompenseerd middels een compensatie PAWW (een opslag op het brutoloon). De regeling geldt voor alle types uitzendovereenkomsten. De uitzendkrachten van deelnemende organisaties maken dan bij een langer durende werkloosheid aanspraak op een PAWW-uitkering.

Voor wie is de PAWW?

De PAWW-regeling is voor werknemers die werkloos of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. Hoe kom je ervoor in aanmerking?

 • Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid: als een werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW en als de loongerelateerde WGA stopt.
 • Bij ontslag: als een werknemer minimaal tien jaar heeft gewerkt óf de laatste werkgever bij Stichting PAWW was aangesloten óf als de medewerker aansluitend op dat dienstverband een WW-uitkering ontving óf als na afloop van deze WW-uitkering de medewerker nog werkloos is.

Deelnemen aan de regeling of meer willen weten?

De NBBU (maar ook de ABU) heeft deelname aan de PAWW-cao afgesproken. De cao is door de minister algemeen verbindend verklaard en daardoor vallen alle NBBU-leden (DIRECT Payrolling & Staffing is aangesloten bij de NBBU) per 1 augustus 2022 onder de regeling.

Wij praten je graag bij indien je vragen hebt aangaande deze PAWW-regeling.

 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Back To Top