Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-mannen-zakelijk

Nieuwe regeling werktijdverkorting ook voor flexkrachten

Laatste update op 22 april 2021 om 03:31 pm
Leestijd: 3 minuten

Het kabinet presenteerde gisteren een ongekend stevig noodpakket maatregelen om de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis zo effectief mogelijk te bestrijden. De overheid trekt voorlopig maar liefst 10 tot 20 miljard euro uit om bedrijven en zelfstandigen overeind te houden. Daarnaast wordt met een herziene regeling werktijdverkorting getracht het verlies van banen en inkomen zoveel mogelijk te beperken. Goed nieuws daarbij is dat die nieuwe regeling voor álle werkenden geldt, dus ook voor flexkrachten, inclusief werknemers met een nuluren/oproepcontract.

De nieuwe tegemoetkomingsregeling, omgedoopt tot Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), zorgt ervoor dat werkgevers met een minimaal te verwachten omzetverlies van 20% bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van de loonsom kunnen aanvragen. In de eerdere werktijdverkortingsregeling was dat nog 75%. Voorwaarden voor deze aan het omzetverlies gerelateerde tegemoetkoming zijn wel dat het bedrijf geen medewerkers ontslaat en de resterende 10% van het loon zelf doorbetaalt. De regeling geldt met terugwerkende kracht voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Uitzendbureaus

De tegemoetkomingsregeling heeft betrekking op de loonkosten van zowel vaste werknemers als medewerkers met een flexibel contract. Ook uitzendbureaus kunnen voor de uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen. Hiermee roept het kabinet om werknemers, dus heel nadrukkelijk ook medewerkers met een flexibel contract, zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die ze werkten. Het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een tegemoetkoming van minimaal 80% van het bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies was en volgt een definitieve verrekening.

Noodfonds voor flexkrachten

Brancheorganisaties hadden minister Koolmees eerder al schriftelijk opgeroepen om ook de uitzendbureaus ‘snel, eenvoudig en in ruime mate’ toegang te geven tot de regeling voor werktijdverkorting. Gezien het gisteren bekendgemaakte noodfonds lijkt het kabinet daaraan nu gehoor te hebben gegeven. Door de regeling nu ook open te stellen voor medewerkers met een nuluren/oproepcontract, hoopt het kabinet te bereiken dat ook deze categorie flexwerkers hun salaris doorbetaald blijven krijgen. Op dit moment is nog niet duidelijk of bedrijven door de afname van de werkzaamheden onder invloed van de coronacrisis al op grote schaal vroegtijdig afscheid moeten gaan nemen van deze flexwerkers. Verschillende partijen, onder andere de ABU en Stichting voor de Arbeid, hebben het kabinet daarom voor de zekerheid verzocht alvast een noodfonds voor flexkrachten in het leven te roepen.

Naast de nieuwe tegemoetkomingsregeling, bestaat het noodpakket onder andere uit de volgende maatregelen:

 • Ondernemers die hun omzet door de coronacrisis per direct grotendeels of helemaal zagen verdampen, krijgen om de komende drie maanden door te komen als noodvoorziening een bedrag van € 4.000,-; ‘handgeld’, zoals MKB-voorman Jacco Vonhof het gisteren noemde. Hierbij gaat het in eerste instantie vooral om de horeca, cultuursector en reisbranche.
 • Zzp’ers kunnen bij hun gemeente voor drie maanden een uitkering aanvragen zodat zij zich verzekerd weten van een inkomen op minimaal bijstandsniveau. Ze hoeven de uitkering naderhand niet terug te betalen.
 • Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zitten, krijgen wat hun belastingen betreft uitstel van betaling. Zodra dat uitstel is verleend, wordt de invordering door de Belastingdienst direct stopgezet. Hierbij gaat het om inkomsten-, vennootschaps-, loon-, en omzetbelasting. De invorderingsrente gaat van 4% naar bijna 0.
 • Getroffen ondernemers moeten makkelijker geld kunnen lenen. Het kabinet trekt daarom meer geld uit voor leningen waar de overheid garant voor staat. Om de banken over te halen eerder leningen te verstrekken, staat de overheid garant voor 50% van de leningen. Hiervoor trekt het kabinet € 1,5 miljard uit.
 • Ook voor kleinere ondernemers worden de voorwaarden voor leningen gunstiger. Kleine en startende ondernemers die een microkrediet hebben bij Qredits (kredietverstrekker van de overheid) krijgen voor de komende zes maanden uitstel van aflossing. De rente wordt bovendien automatisch verlaagd naar 2%.
Meer informatie?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Back To Top