Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-wet-WAB-boeken

Alles over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Laatste update op 22 april 2021 om 03:31 pm
Leestijd: 3 minuten

Ter vervanging van de regeling werktijdverkorting (WTV), die acuut ten onder ging nadat een recordaantal van 78.000 door de coronacrisis getroffen bedrijven een aanvraag indienden, lanceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorige week de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, kortweg NOW. Daarmee kwam de WTV per direct te vervallen. Het aanvragen van werktijdsverkorting behoort daarmee niet meer tot de mogelijkheden.

De nieuwe maatregel is vooral bedoeld om werkgevers die door de huidige coronacrisis met omzetverlies geconfronteerd worden te compenseren en daarmee zoveel mogelijk bestaande arbeidsplaatsen te behouden. Dankzij de NOW wordt het werkgevers mogelijk gemaakt zowel hun werknemers met een vast contract als diegenen die op flexibele basis bij hen werken door te betalen. De datum waarop de regeling ingaat, is op dit moment nog niet bekend. Het kabinet laat de periode waarvoor werkgevers een tegemoetkoming krijgen echter niet afhangen de ingangsdatum: de tegemoetkoming geldt met terugwerkende kracht voor aan de coronacrisis gerelateerde omzetverliezen vanaf 1 maart 2020.

Minimaal 20% omzetverlies

De NOW is in het leven geroepen voor werkgevers met een te verwachten omzetverlies van minimaal 20% en daardoor minder of geen werk meer hebben voor hun personeel. Via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud kunnen ze in eerste instantie voor een periode van drie maanden een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus, bestaat de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom. Indien nodig, kunnen werkgevers van het UWV een voorschot krijgen.

Uitzend- en oproepkrachten

In tegenstelling tot regeling Werktijdverkorting is de nieuwe regeling ook van toepassing op de loonkosten voor flexibele krachten. Dus uitzendbureaus kunnen zowel voor hun eigen personeel als voor hun eigen uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Uitzendbureaus die hun backoffice uitbesteed hebben, dienen de aanvraag in te dienen via de payroll- of backoffice organisatie omdat deze laatst genoemde als juridisch werkgever tenslotte de lonen betaalt.

Aanvragen

Werkgevers die al een aanvraag voor werktijdsverkorting hebben gedaan, hoeven op dit moment niets anders te doen dan te wachten op nieuwe berichtgeving: hun aanvraag voor WTV wordt beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Degenen die al een toekenning van de Werktijdsverkorting in huis hebben, kunnen erop rekenen dat deze van kracht blijft. Alleen wanneer ze de regeling voor werktijdsverkorting willen verlengen, worden ze overgeheveld naar de nieuwe regeling. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de NOW-aanvragen bij het UWV ingediend kunnen worden. Er wordt met man en macht aan gewerkt om hierin zo snel mogelijk verandering aan te brengen zodat er een exacte datum bekendgemaakt kan worden.

Voorwaarden

Om voor de nieuwe regeling in aanmerking te komen, moeten werkgevers uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor zover deze reeds bekend zijn, zetten we ze hier voor alle duidelijkheid nog eens op een rijtje:

 • De werkgever committeert zich vooraf aan de verplichting geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen voor zijn werknemers aan te vragen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht een omzetverlies van tenminste 20%.
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die onder voorwaarden eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden.
 • De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het uiteindelijke omzetverlies. Op basis van de aanvraag, verstrekt het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld hoe hoog de daadwerkelijke omzetdaling was.
 • Voor aanvragen van boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Werknemers die onder de regeling vallen, kunnen hun loon dankzij de regeling volledig doorbetaald krijgen. Omdat de regeling los staat van de WW, verbruiken ze daarmee hun WW-rechten niet. Werknemers en werkgevers kunnen zelf onderling afspreken of en wanneer werknemers werk moeten verrichten.

Meer informatie?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Back To Top