Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-mannen-zakelijk

NBBU ziet niets in waarborgsom startende uitzenders

Laatste update op 22 april 2021 om 03:35 pm
Leestijd: 2 minuten

De uitzendbranche kampt met een negatief imago. Belangrijkste oorzaak is de forse groei van het aantal ongereguleerde uitzendbureaus dat er ronduit malafide praktijken op nahoudt. Zowel de ABU als de NBBU zijn voorstander van de invoer van een pakket maatregelen dat een einde moet maken aan die praktijken. Waar de ABU een waarborgsom voor startende uitzendondernemers wil invoeren, ziet de NBBU daar echter weinig heil in.

In haar streven naar imagoverbetering van de branche, presenteerde de ABU eerder dit jaar een zestal maatregelen die de drempel tot toetreding tot de uitzendbranche voor startende ondernemers aanzienlijk moesten verhogen. Onlangs voegde de brancheorganisaties daar nog vier punten aan toe. Een van die door de ABU voorgestelde maatregelen, is het invoeren van een waarborgsom van tenminste € 100.000,- voor startende uitzendondernemers. ABU-directeur Jurriën Koops: “Zo’n waarborgsom, die onder andere kan dienen voor de betaling van belastingen, premies en verschuldigd loon, levert in mijn optiek zeker een bijdrage aan de huidige wildgroei van ongereguleerde uitzendbureaus.”

Complex en risicovol

“We moeten af van de vanzelfsprekendheid waarmee starters zo maar op een vrijdagmiddag even een uitzendbureautje opzetten”, aldus Koops. “Met zo’n waarborgsom bouw je niet alleen een aantal zekerheden in; er valt ook nog wat te halen als het misgaat. Ik verwacht bovendien dat starters er door deze maatregel meer bewust van worden wat het betekent om een uitzendbureau te runnen. Dat was vroeger relatief eenvoudig, maar met de huidige wetgeving niet alleen veel complexer, maar ook een stuk risicovoller geworden. Het is volgens mij alleen maar goed als startende uitzenders daar eens goed bij stil staan.”

Extra hindernis

Zijn collega-directeur Marco Bastian van de NBBU ziet de waarborgsom echter als ‘een verkeerd middel’. “Ik zie deze oplossing vooral voor een forse drempel voor goed bedoelende ondernemers”, aldus Bastian. “Voor een grote partij of kwaadwillende ondernemer is het ophoesten van een ton een peulenschil. Bovendien moeten nieuwe uitzendondernemers zich bij hun start al met € 100.000,- indekken tegen individuele malversaties. Zo’n waarborgsom is voor kleine starters alleen maar een extra hindernis om met de gevestigde orde te kunnen concurreren.”

Maffiosi

Ook directeur Jan Boerefijn van uitzendbureau Ervaring Werkt toont zich geen voorstander van de invoer van een waarborgsom: “Daarmee weer je alleen kleine toetreders op de markt. Grote malafide bedrijven lachen om zo’n bedrag.” Het probleem dat er van oudsher veel ‘maffiosi’ onder de uitzenders zitten, is volgens hem veel eenvoudiger te ondervangen: “Die rotzakken die het voor ons verpesten, zijn nergens bij aangesloten; laat staan gecertificeerd. Wanneer je iedere starter verplicht zich aan te sluiten bij de ABU of NBBU en bedrijven daarnaast wettelijk verbiedt zaken te doen met uitzendbureaus die niet gecertificeerd zijn of niet aangesloten bij een brancheorganisatie, heb je volgens mij negentig procent van de problemen al opgelost.”

Top 100 Veelplegers

Een ander opvallend voorstel in de lijst met maatregelen van de ABU, is het in het leven roepen van een Top 100 van Veelplegers, malafide uitzenders die zich hardnekkig helemaal niets aantrekken van welke wet dan ook en met hun praktijken het imago van de branche ernstige schade toebrengen. De ABU vindt dat voor deze veelplegers een persoonsgerichte aanpak moet komen, inclusief een bestuursrechtelijk verbod om ooit nog in de branche actief te zijn. De ABU hoopt in dit kader op een betere samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de SNA (Stichting Normering Arbeid), SNCU (Stichting Naleving CAO Uitzendbranche) en de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

In contact komen?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top