Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-laptop

Massaontslag flexwerkers blijft vooralsnog uit

Laatste update op 22 april 2021 om 03:33 pm
Leestijd: 3 minuten

Meteen na het uitbreken van de coronacrisis was de algemene verwachting dat arbeidskrachten met een flexibel contract op grote schaal naar huis gestuurd zouden worden. Gelukkig pakt de werkelijkheid tot op heden anders uit. Ondanks de huidige onzekerheid over de ontwikkelingen rond het virus en de beroerde voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB), lijkt het massaontslag van flexwerkers vooralsnog uit te blijven.

Dat er, om met de woorden van minister Wiebes te spreken, ‘ruige tijden aanbreken’ voor de Nederlandse economie, lijkt inmiddels wel duidelijk. Het CPB heeft een viertal scenario’s uitgewerkt en voorspelt in het gunstigste geval een krimp van 1,2 procent. Mochten de door de overheid opgelegde economische beperkingen nog eens drie maanden langer gaan duren, zou de economie volgens de berekeningen wel eens met vijf procent kunnen krimpen. Helemaal rampzalig wordt het volgens het CPB als het publieke leven voor een jaar stilgelegd zou worden: de krimp zou dan in 2020 op maar liefst 7,3 procent uitkomen, met een doorloop van 2,7 procent in 2021.

Werk of inkomen behouden

Vakcentrales en werkgeversorganisaties zijn het in deze situatie roerend met elkaar eens: het is vanaf nu alle hens aan dek om massawerkloosheid te voorkomen. Samen zeggen ze zij aan zij te staan om ervoor te zorgen dat het meest positieve scenario van het CPB werkelijkheid wordt. Vooral nu het CPB heeft uitgesproken dat Nederland definitief niet aan een recessie ontkomt, maken alle partijen zich ernstig zorgen over de werkgelegenheid in het algemeen en de gevolgen van de crisis voor de twee miljoen flexkrachten in het bijzonder. MKB Nederland en VNO-CNW in een gezamenlijke verklaring: “Het doel van onze gezamenlijke inspanningen moet zijn dat bedrijven de coronacrisis overleven en dat mensen hun werk of inkomen behouden”.

Royaal vangnet

Uit een enquête van de AWVN, de grootste werkgeversvereniging van Nederland, blijkt dat bedrijven zich weliswaar schrap zetten voor de ongekend snelle terugval in omzet, maar dat desondanks slechts één op de tien werkgevers aangeeft afscheid te nemen van flexibel personeel. “Ten opzichte van de gemelde omzetdalingen lijkt dat mee te vallen”, aldus directeur Raymond Puts van de AWVN. “Ik verwacht dat dit vooral te maken heeft met het royale vangnet dat de overheid biedt”, zo vervolgt hij, “maar vergeet daarnaast niet dat we uit een heel krappe arbeidsmarkt komen. Bedrijven willen daardoor hun medewerkers vasthouden voor het moment dat het straks allemaal weer wat beter gaat.”

Sombere vooruitzichten

De helft van de aan de enquête deelnemende bedrijven verwacht de maand maart af te sluiten met een omzetdaling van 25%. Slechts één op de tien ondervraagde werkgevers verwacht deze maand te plussen. Wat de verwachtingen voor april en de daarop volgende maanden betreft, zijn ze echter een stuk somberder. Bovendien gaan de ondervraagde werkgevers er vrijwel unaniem vanuit dat de crisis nog minimaal vier maanden aanhoudt.

Geen garanties

Een van de grootste zorgen bij de vakbonden is dat vooral de flexibele arbeidskrachten de dupe worden van de door het COVID-19 virus veroorzaakte economische crisis. Het liefst zouden ze een algemene garantie willen hebben dat flexkrachten hun baan behouden, maar volgens AWVN-directeur Puts is dat een utopie: “Een algemene garantie is echt niet te geven. Omdat de situatie per branche sterk verschilt, moet er sprake zijn van maatwerk. Fabrikanten van levensmiddelen en supermarkten, om maar eens een paar voorbeelden te noemen, hebben momenteel werk genoeg, maar van een horecaondernemer die van de ene op de andere dag zijn bedrijf moest sluiten en daardoor zijn omzet per direct tot nul gereduceerd zag worden, kun je niet verwachten dat hij alle medewerkers aanhoudt en doorbetaalt.”

Onvermijdelijk

Ondanks het vangnet dat het kabinet biedt voor de loonkosten, is het volgens Puts onvermijdelijk dat veel bedrijven fors moeten gaan snijden in de kosten. “Simpelweg omdat de vraag niet is of er een recessie komt, maar vooral hoe diep die is en hoe lang die gaat duren”, aldus de voorman van de AWVN. “We zien nu al links en rechts investeringsprogramma’s stopgezet worden, terwijl innovaties en verbouwingen voorlopig op de lange baan worden geschoven.”

Snelle uitkering

Puts zegt tot slot te hopen dat de overheid gedupeerde ondernemers snel gaat uitkeren. “Dat is momenteel het belangrijkste”, aldus Puts. “Het zou mooi zijn wanneer iedereen zich aan de betalingstermijnen zou kunnen houden. Als we de rekeningen noodgedwongen aan elkaar door gaan schuiven, raken we tenslotte alleen maar verder van huis.”

Meer informatie?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top