skip to Main Content
Let Op! Minimumlonen Gaan Per 1 Juli Omhoog

Let op! Minimumlonen gaan per 1 juli omhoog

Laatste update op 7 maart 2019 om 03:24 pm
Leestijd: 2 minuten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vorige week de nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers bekendgemaakt. Per 1 juli aanstaande gaan zowel het minimumloon als het minimumjeugdloon omhoog.

Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers vanaf 22 jaar bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2018 € 1594,20 per maand, oftewel € 9,20 per uur (op basis van 40-urige werkweek).

Minimumjeugdloon

De leeftijd voor het volwassen minimumloon is per 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar, zodat nu ook 22-jarigen aanspraak maken op het minimumloon. Uit dit minimumloon wordt vervolgens het minimumjeugdloon afgeleid. De maand- en uurlonen (op basis van 40-urige werkweek) voor 15- tot 22-jarigen bedragen per 1 juli aanstaande:

LeeftijdPer maandPer uur (o.b.v. 40 uur)
15€ 478,25€ 2,76
16€ 550,00€ 3,18
17€ 629,70€ 3,64
18€ 757,25€ 4,37
19€ 876,80€ 5,06
20€ 1.115,95€ 6,44
21€ 1.355,05€ 7,82
22€ 1.594,20€ 9,20

Uitzondering

Voor 18- tot en met 20-jarige leerlingen van het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) die in het kader van een Beroepsbegeleide Leerweg (bbl) aan het werk zijn, gelden per 1 juli aanstaande de volgende bruto bedragen:

  • 18 jaar: € 725,35 per maand             € 4,19 per uur
  • 19 jaar: € 836,95 per maand             € 4,83 per uur
  • 20 jaar: € 980,45 per maand            € 5,66 per uur

Voor leerlingen in de bbl van 15 t/m 17 jaar en 21 jaar, geldt het reguliere minimumjeugdloon.

Aanpassingen in fases

De Wet Minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) wordt in fasen gewijzigd. Per 1 juli 2017 en 1 januari werden al wijzigingen doorgevoerd; na de wijzigingen van 1 juli aanstaande volgen ook nog aanpassingen per 1 juli 2019. De belangrijkste wijzingen per 1 januari van dit jaar waren dat ook over meerwerk minimum(jeugd)loon betaald dient te worden en dat werknemers die op stukloon staan, ook minimum(jeugd)loon (kunnen) verdienen.

 

De wet- en regelgeving verandert continu. Komt u er niet uit of bent u het overzicht kwijt? Wij praten u gerust even bij. Vul hier het contactformulier in of bel naar +31 (0)26 – 372 45 20.

1
Hallo, hoe kunnen we je helpen?
Powered by
Back To Top