Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
wab

Kabinet breidt coronasteunpakketten verder uit

Leestijd: 2 minuten

De avondsluiting en verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat het demissionaire kabinet niet anders kan dan de steunmaatregelen voor ondernemers weer van stal te halen en verder uit te breiden. Op de definitieve uitwerking wordt nog volop gebroed, maar vast staat al wel dat de NOW terugkeert, de TVL verhoogd wordt en het belastinguitstel verlengd.

Voor de NOW 5, ondertussen al weer de zevende (!) tranche, is een geldingsperiode van 1 november t/m 31 december 2021 afgesproken. De omzet van oktober hoeft in deze periode dus niet meegenomen te worden. Dat houdt in dat ondernemers, in tegenstelling tot de eerdere NOW-regelingen, niet zelf kunnen kiezen voor de maanden waarin het omzetverlies werd geleden. De NOW 5 heeft alleen betrekking op de maanden november en december.

Minimaal omzetverlies 20%

Voor het overige is de NOW 5 op veel punten gelijk aan de NOW 4. Zo moet het minimale omzetverlies ook nu weer 20% zijn. Het subsidiepercentage wordt 85% en de opslag voor de werkgeverslasten 40%. September 2021 wordt aangehouden als referentie voor de loonsom, terwijl de gehele omzet van 2019 gedeeld door 6 als referentieperiode geldt. Voor startende ondernemers gaan aangepaste regels gelden. Waar de loonsom in de NOW 4 nog mocht dalen met 10%, is dat in de NOW 5 15%.

Verplichte werk naar werk begeleiding

Vanaf 27 november 2021 geldt voor ondernemers die vanwege bedrijfseconomische redenen een ontslagaanvraag indienen de inspanningsverplichting om betreffende werknemer(s) van werk naar werk te begeleiden. Let op! Om dit proces in werking te zetten, moeten werkgevers contact opnemen met het UWV. Doen ze dit niet, volgt een strafkorting van 5% op de subsidie. Het streven is het aanvraagloket deze maand te openen en de eerste voorschotten eind december uit te betalen. Het kabinet belooft nadere gegevens hierover zo snel mogelijk bekend te maken.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL wordt op enkele punten verruimd. Waar eerder nog gold dat de TVL 85% van de vaste lasten zou vergoeden, wordt dat nu opgehoogd naar 100%. De subsidie is van toepassing op ondernemers die met een aantoonbaar omzetverlies van 30% te maken hebben. Het maximale bedrag dat een MKB-onderneming kan ontvangen, is vastgesteld op € 550.000,-; voor niet-MKB-bedrijven is dat € 600.000,-.

Uitstel van betaling van belasting

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar, Ondernemers die niet eerder om uitstel vroegen of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Ook de kwartaalaangiftes over eind 2021, die normaal gesproken in januari worden betaald, vallen onder het nieuwe uitstel. Verder blijft de invorderingsrente langer op 0,01 procent staan. Deze gaat pas vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs omhoog richting het normale niveau van 4 procent. Ondernemers krijgen daarmee een half jaar langer niet te maken met deze prikkel om op tijd belastingen te betalen. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1 procent gaat, op 1 januari 2023 naar 2 procent, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4 procent op 1 januari 2024.

Back To Top