Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-contract

‘De behoefte aan flexcontracten wordt alleen maar groter’

Leestijd: 3 minuten

Wanneer alles een beetje meezit, ligt de coronacrisis komende zomer nadat de vaccinaties zijn verstrekt,  grotendeels achter ons en kunnen we het normale leven langzamerhand weer oppakken. Herstelt de economie van de rake klappen die corona uitdeelde? Weet de arbeidsmarkt zich komend jaar opnieuw in positieve zin te ontwikkelen? Wat zijn de vooruitzichten voor de flexbranche? Voorzitter Sieto de Leeuw van de ABU, directeur Edwin Prijden van DIRECT Payrolling & Staffing en trendstrateeg Lieke Lamb blikken vooruit.

Volgens Sieto de Leeuw, als voorzitter van de uitzendkoepel ABU een van de initiatiefnemers van het Platform Toekomst van Arbeid, legt de coronacrisis op pijnlijke wijze bloot hoe groot de ongelijkheid op de arbeidsmarkt nu al is. “Vooral een grote groep zzp’ers, jongeren en flexwerkers betalen de rekening”, aldus De Leeuw. “Wanneer we nu niet ingrijpen, wordt die ongelijkheid alleen maar groter. Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar vooral ook in de maatschappij in het algemeen. Ik zou de politiek dan ook met klem willen vragen om nu eens echt werk te gaan maken van een grondige hervorming van de arbeidsmarkt. Na rapporten van onder andere de commissie Borstlap en de WRR, (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), waarin overigens ook nadrukkelijk voor die hervorming gepleit wordt, niet wachten op het volgende rapport, maar nu direct aan de slag met die voorstellen. Anders wordt de ongelijkheid alleen maar groter.”

Springplank

Een van de hervormingen die het platform in dat kader voorstelt, is om de WW voortaan in te zetten als springplank naar nieuw werk. Daartoe moet de uitkering in de eerste drie maanden verhoogd worden naar 90% van het verdiende loon. Nu is dat 75% in de eerste twee maanden en daarna 70%. Daarnaast zou de uitkeringsperiode van 24 maanden teruggebracht worden naar 12 en moeten mensen 70% van hun oude werktijd verplicht werk maken van scholing en sollicitaties. Volgens De Leeuw zou hierdoor de tijd dat mensen werkloos zijn aanzienlijk verkort worden. “Helemaal”, aldus de voorman van de uitzendkoepel, “als we daarnaast met zowel publieke als private partijen een Werkhuis oprichten dat mensen zo snel mogelijk van werk-naar-werk bemiddelt. In deze tijden, waarin mensen in de ene branche hun baan kwijt raken terwijl er op andere plekken nog werk te over is, zou dat het aantal uitkeringsaanvragen drastisch kunnen verlagen.”

Positief gestemd

Directeur Edwin Prijden van DIRECT Payrolling & Staffing gaat, ondanks de negatieve effecten van de WAB op de payrollmarkt, bijzonder positief gestemd het nieuwe jaar in. “Natuurlijk hebben we door de WAB met allerlei beperkingen te maken gekregen, maar voor mij staat het als een paal boven water dat de behoefte aan flexcontracten na de coronacrisis alleen maar verder toeneemt. Voorlopig is voor bedrijven de horizon om te plannen nog wel even korter dan anders. Omdat er door de crisis ook nog eens meer mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn, neemt de behoefte aan flexcontracten dus alleen maar verder toe. Vóór een crisis is flex belangrijk; na een crisis nog veel belangrijker. Simpelweg omdat bedrijven dan meer de behoefte hebben om een gedeelte van hun werkgeversrisico bij een intermediair te kunnen parkeren.”

Goede voedingsbodem

Waar Prijden zich wat de nabije toekomst van de flexbranche betreft wel enige zorgen over maakt, zijn de aanbevelingen van de commissie Borstlap. “Als een volgend kabinet die aanbevelingen breed zou overnemen en uitzenden inderdaad beperkt zou worden tot ‘ziek en piek’, dan is het grotendeels gedaan met het uitzendlandschap zoals we dat nu kennen. Tachtig tot negentig procent van de sector verdwijnt dan. Of het ooit zover komt, is echter nog maar de vraag. Misschien dat de crisis ertoe bijdraagt dat men ook in Den Haag gaat inzien dat uitzenden een veel bredere functie vervult. Crisis of niet; bedrijven blijven nu eenmaal behoefte houden aan een flexibele schil. Bovendien is er vandaag de dag een steeds grotere groep mensen die het prima vindt om voor een uitzendbureau te werken. Het is gewoon een feit dat Nederland een hele goede voedingsbodem voor flex heeft.”

Overgangsjaren

Volgens trendstrateeg Lieke Lamb belanden 2020 en 2021 in de geschiedenisboeken als de overgangsjaren naar een hernieuwde economie. “Waar we afgelopen januari nog met een tekort aan mensen op de arbeidsmarkt te maken hadden, leidde de coronacrisis met duizenden ontslagen tot een enorme omwenteling”, aldus Lamb. “En daarmee zijn we er nog niet: het domino-effect van de crisis werkt ook komend jaar in vrijwel sectoren nog nadrukkelijk door. Vooral de komende maanden gaan we nog gebukt onder een golf van ontslagen en faillissementen, maar wanneer we COVID-19 eenmaal definitief verslagen hebben, weten we dankzij onze creativiteit en innovatiedrang de crisis in de loop van 2021 te ontgroeien.”

Digitale tijdperk

Dat houdt volgens Lamb overigens niet in dat we terugkeren naar de situatie zoals het was. “Kijk wat dat betreft alleen al naar de verschuiving van kantoorwerk naar deels thuiswerken. Binnen steeds meer bedrijven zal dat in zekere mate een blijvertje blijken te zijn. Daarnaast gaan we op grote schaal door met de organisatie van online bijeenkomsten als klantdagen, managementsessies, personeelsmeetings en vergaderingen. Door corona zijn we sneller dan gedacht in het digitale tijdperk beland. Het is voor zowel werkgevers als werknemers belangrijk om voortvarend mee te gaan op die koers: bedrijven die vasthouden aan het traditionele denken, hebben onder de nieuwe omstandigheden op termijn gegarandeerd het nakijken.”

Back To Top