Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-wetWAB

Alles over de NOW 3.0 regeling

Leestijd: 3 minuten

Met ingang van deze week kunnen ondernemers die door de coronacrisis met minimaal 20% omzetverlies te kampen hebben, de NOW 3.0 regeling aanvragen. Deze nieuwe regeling bestaat uit drie tijdvakken van elk drie maanden, loopt door tot 1 juli 2021 en wordt per fase geleidelijk afgebouwd. De vergoeding van de loonkosten loopt daardoor per fase terug. DIRECT Payrolling & Staffing zet hier de opties en voorwaarden op een rijtje.

Naast de nieuwe regeling is er ook ruimte voor andere steun- en herstelmaatregelen. Er komt onder andere extra geld beschikbaar voor scholing en van-werk-naar-werk. Gedachte achter de geleidelijke afbouw van de regeling is dat werkgevers en werknemers zich moeten aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Zo moet er voor werkgevers ruimte ontstaan on de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Fase 1

De eerste fase beslaat de periode van oktober t/m december. Net als in de eerdere regelingen wordt de subsidie gekoppeld aan een omzetverlies van meer dan 20%. De maximale subsidie (bij 100% omzetverlies) is in de eerste fase 80%. De werkgever maakt bij de aanvraag een schatting van het omzetverlies en ontvangt vervolgens een voorschot van 80% van de subsidie (die achteraf verantwoord dient te worden). Wanneer je als werkgever gebruikmaakt van de subsidie, ben je verplicht 100% van het loon door te betalen. De totale loonsom mag met maximaal 10% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie.

Berekening

De subsidie in de eerste fase heeft betrekking op de loonsom voor oktober, november en december 2020. Verwacht je als werkgever dat de gevolgen van de crisis in jouw geval met vertraging in de omzetcijfers te zien is, mag je aangeven dat de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later van start gaat. Je kunt dus kiezen voor een subsidiestart per 1 oktober, 1 november of 1 december. Wanneer je al eerder gebruikmaakte van de regeling, moeten de omzetperiodes echter wel aansluiten op die je voor de NOW 2.0 regeling hebt gekozen. De rekensom is als volgt: je vergelijkt de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen periode met de omzet van 2019 gedeeld door 4. Op die manier kom je tot het omzetverlies in procenten.

Fase 2

De tweede fase heeft betrekking op de periode januari t/m maart 2021. De maximale hoogte van de subsidie daalt dan van 80% naar 70% van de loonsom. Bij 50% omzetverlies wordt 35% van de loonsom gecompenseerd; bij 30% omzetverlies is dat nog 21%. Wanneer je omzetverlies lager is dan 30% komt je niet meer voor compensatie in aanmerking. Werkgevers die gebruikgemaakt hebben van de eerste fase van de NOW 3.0 regeling, moeten de subsidie aansluitend daarop aanvragen. In deze fase mag de totale loonsom met 15% dalen zonder dat dit consequenties voor de subsidie heeft. Voor het overige zijn de spelregels gelijk aan die van fase 1.

Berekening

Werkgevers kunnen in de tweede fase een beroep doen op de subsidie bij een omzetverlies van 30% (was in fase 1 nog 20%). Wat de vertragingsfactor en de berekening betreft, gelden dezelfde regels als in fase 1. Je hoeft voor de berekening dus niet te vergelijken met de omzetcijfers van het eerste kwartaal.

Fase 3

De derde en laatste fase van de NOW 3.0 regeling loopt van april t/m juni 2021. Hierin bedraagt de maximale compensatie nog 60% van de totale loonsom. Bij 50% omzetverlies wordt nog 30% van de loonsom vergoed; bij 30% omzetverlies is dat teruggebracht tot 18%. Bij minder dan 30% omzetverlies is geen compensatie mogelijk. In fase 3 mag de loonsom met 20% dalen zonder dat dit consequenties voor de subsidie heeft. Voor het overige zijn de spelregels gelijk aan die van fase 1 en 2.

Berekening

Werkgevers kunnen ook in de derde fase een beroep doen op de subsidie bij een omzetverlies van 30%. Wat de vertragingsfactor en de berekening betreft, gelden dezelfde regels als in fase 1 en 2. Je hoeft voor de berekening dus niet te vergelijken met de omzetcijfers van het eerste kwartaal.

Ga je gebruikmaken van de NOW 3.0 regeling en stuit je tijdens je aanvraag nog op onduidelijkheden? Klik dan hier voor de gedetailleerde technische informatie van de Rijksoverheid.

Back To Top