Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-zakelijk-social

ABU wil malafide uitzendbureaus uitbannen

Laatste update op 23 april 2021 om 08:18 am
Leestijd: 3 minuten

De ABU presenteerde deze week een reeks voorstellen die de uitzendbranche van een kwalitatieve impuls moeten voorzien. Met een zestal maatregelen hoopt de bond tot een sluitende aanpak te komen om malafide uitzendbureaus voor eens en altijd uit te bannen.

ABU-directeur Jurriën Koops stelt op de eigen website onomwonden dat er in Nederland simpelweg teveel uitzendbureaus zijn. “De afschaffing van de uitzendvergunning in 1998 had tot doel de marktwerking te verbeteren en de administratieve lasten te verlagen”, aldus Koops. Het doel is uiteraard nooit geweest om ruim 14.000 uitzendbureaus te laten ontstaan. Met die doorgeschoten groei is ook het aantal malafide uitzenders sterk toegenomen. Om dat probleem de wereld uit te helpen, heeft het geen nut om meer regels in het leven te roepen. In dit kader is wat mij betreft betere handhaving het toverwoord.”

Straffeloos

Volgens de directeur schiet die handhaving momenteel dan ook ernstig tekort. “Opdrachtgevers worden bijvoorbeeld onvoldoende geprikkeld om uitsluitend zaken te doen met bonafide uitzenders”, aldus Koops. “Daardoor kunnen uitzendbureaus straffeloos malafide zijn. Bovendien zijn er veel te weinig controles, waardoor de pakkans te verwaarlozen is. Daar komt nog eens bovenop dat de huidige sancties veel te licht zijn. Gevolg is dat de markt al jaren geconfronteerd wordt met een aantal bijzonder hardnekkige veelplegers.”

Met de volgende zes maatregelen hoopt de ABU deze ‘cowboys’ definitief van het uitzendtoneel te weren en daarmee de branche een stevige kwaliteitsimpuls te geven:

 • De introductie van een waarborgsom van minimaal € 100.000,- bij de start van een nieuwe uitzendonderneming, bestemd voor bijvoorbeeld betaling van belastingen, premies en verschuldigde lonen. Wanneer alles keurig en aantoonbaar volgens de regels verloopt, kan dat bedrag weer vrijkomen.
 • Alle uitzendbureaus zouden minimaal eens in de drie jaar streng gecontroleerd moeten worden. Bij de uitzenders die aangesloten zijn bij de SNA, zou de SNA die controles moeten uitvoeren; bij de overige uitzenders, zo’n 10.000 in totaal, zou die taak voor rekening van de Inspectie SZW moeten komen. De 500 uitzenders die jaarlijks hun SNA-certificaat verliezen, moeten stuk voor stuk standaard binnen drie maanden door de Inspectie gecontroleerd moeten worden.
 • De introductie van de Top 100 van malafide veelplegers. Die veelplegers vragen volgens de ABU om een persoonsgerichte aanpak, inclusief een bestuursrechtelijk verbod waardoor ze niet meer in de markt actief kunnen zijn. De mogelijkheden voor onderlinge uitwisseling van informatie tussen SNCU, SNA en de Inspectie SZW zouden daartoe verruimd moeten worden.
 • Een veel strengere controle van huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Het SNF keurmerk, nu nog een ondernemerskeurmerk, zou omgevormd moeten worden tot een huisvestingskeurmerk, zodat alle huisvestingslocaties in Nederland onder de controle van de SNF komen te vallen. Deze stap levert tevens een bijdrage aan de scheiding tussen uitzenden en huisvesting, waardoor de huisvestingsmarkt verder geprofessionaliseerd zou kunnen worden.
 • Verplicht gebruik van een G-rekening voor niet SNA-gecertificeerden. Ondernemingen vinden zakendoen via zo’n rekening in verband met de administratieve lasten niet aantrekkelijk. Daardoor wordt dit een prikkel om zich aan te sluiten bij SNA.
 • De introductie van een meldingsplicht voor opdrachtgevers die werken met niet-gecertificeerde uitzendondernemingen, bijvoorbeeld in het accountantsverslag en bij het medezeggenschapsorgaan. Daardoor wordt het transparanter met wat voor partij er zaken wordt gedaan. Dit zou voor opdrachtgevers tevens een stimulans kunnen zijn om altijd voor een bonafide uitzendbureau te kiezen.

Gezamenlijke inspanning

Koops benadrukt dat dit project alleen kan slagen wanneer er sprake is van een gezamenlijke inspanning van branche en overheid. Daarnaast moet volgens de directeur goed bekeken worden hoe de SNA nog beter en meer onderscheiden gemaakt kan worden. Tot slot moet er volgens hem een goede samenwerking gesmeed worden tussen SNCU en SNA enerzijds en de Inspectie SZW en de Belastingdienst anderzijds. Koops: “De markt kan het niet alleen, maar dat geldt vanzelfsprekend ook voor de overheid.”

Laten we in contact komen!

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Back To Top