Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-werknemers

4x risico’s minimaliseren in de metaalindustrie

Laatste update op 20 juli 2020 om 11:43 am
 • Blog
Leestijd: 3 minuten

Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan het gezond houden van je werknemers en bedrijf. In deze blog lichten we de grootste risico’s toe van het werk in de metaalindustrie en hoe je deze kunt minimaliseren. De grootste risico’s zijn: geluid, machineveiligheid, intern transport & inrichting arbeidsplaats en gevaarlijke stoffen.

Banner-DPR-metaal-actie

1. Geluid

Medewerkers in de metaalindustrie worden vaak blootgesteld aan (te) hard geluid. Langdurige blootstelling kan lawaaidoofheid veroorzaken. Ook kunnen hoge piekgeluidsdrukken, zoals het slaan op metaal of spijkerpistolen, direct gehoorschade veroorzaken.

Als jouw werknemers bloot worden gesteld aan geluid, dan moet je voldoen aan wettelijke grenswaarden. Deze worden gedefinieerd als de gemiddelde dagelijkse blootstelling over een achturige werkdag, de zogeheten dagdosis. Deze dagdosis wordt berekend door van de diverse werkzaamheden de tijd en het gemiddelde geluidsniveau te bepalen.

Voorbeeld: 30 minuten slijpen met een geluidsniveau van 100 dB(A) geeft al een bijdrage aan de dagdosis van 88 dB(A). Bij een blootstelling tussen de 80-85 dB(A) zijn volgens het Arbobesluit een aantal maatregelen verplicht, zie tabel:

De dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van het geluid in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven. De dB(A) is afgeleid van de gewone decibel, maar corrigeert de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het (menselijk) oor.

2. Machine veiligheid

In de metaalindustrie wordt gebruik gemaakt van veel verschillende soorten machines. Er is vaak veel kracht vereist om metaal te vervormen of verspannen met behulp van gereedschap. Risico’s die in dit proces kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld knellen, pletten en snijden. Ook kunnen er tijdens het bewerkingsproces deeltjes of vonkjes rondschieten. Als machines niet voldoende zijn afgeschermd, kunnen er grote ongevallen ontstaan. Daarnaast kan een verkeerde werkmethode of onjuist gebruik van machines ook ongevallen tot gevolg hebben. Zorg dus dat het personeel exact weet hoe zij omgaan met machines en dat er niet afgeweken wordt van de bepaalde werkmethodes. Voor machineveiligheid dien je rekening te houden met de Arbowet en de Warenwet.

3. Intern transport en inrichting arbeidsplaats

Er wordt intern veel transport van A naar B verplaatst. Transportmiddelen die veel gebruikt worden zijn onder andere (vork)heftrucks, palletkarretjes en bovenloopkranen. Er komen jaarlijks rond de 170 melding van ongevallen met heftrucks binnen bij de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het aantal dodelijke slachtoffers daarbij is vijf.

Om risico’s zoveel mogelijk te beperken, is het van belang om werknemers goed op te leiden hoe zij transportmiddelen veilig gebruiken. Ook is een veilige inrichting van de werkplaats een belangrijk onderdeel om ongevallen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een vloer die vrij moet zijn van obstakels en vluchtwegen.

4. Gevaarlijke stoffen

In de metaalindustrie wordt veel gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Dit zijn sterke zuren zoals zwavelzuur, of basische oplossingen zoals natronloog. Met name in galvanische industrie wordt met veel van deze gevaarlijke stoffen gewerkt.

Deze stoffen zijn giftig, kankerverwekkend, bijtend of irriterend. De longen en het zenuwstelsel worden aangetast, je kunt last krijgen van huidproblemen zoals eczeem en slijmvliezen en ogen kunnen ernstig worden aangetast. Dit zijn een aantal gevolgen die (langdurige) blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan veroorzaken. Om je personeel hier tegen te beschermen is het van belang om blootstelling aan dergelijke gevaarlijke stoffen zo laag mogelijk te houden. Mocht er iets misgaan, dan is het belangrijk om een goed calamiteitenplan te hebben, zodat werknemers weten wat ze kunnen doen om de schade te beperken. Zorg voor bijvoorbeeld branddekens, blusmiddelen en nooddouches voor het geval er iets mis gaat.

RI&E

Nu je weet wat een aantal risico’s op de werkvloer zijn, kun je gericht op zoek gaan naar een oplossing. De RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) helpt je hierbij. Voor metaalbewerking is er een specifieke RI&E beschikbaar. Elk bedrijf is verplicht om zijn RI&E en plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige of een gecertificeerde Arbodienst. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers gelden andere regels, deze vind je hier.

In het plan van aanpak verwerk je de volgende vier punten

 1. Welke verbeteringen wil je doorvoeren
 2. Welke verbeteringen hebben prioriteit
 3. Wanneer moeten deze verbeteringen uitgevoerd zijn
 4. Wie is/zijn er verantwoordelijk voor de uitvoering van de verbeteringen
Banner-DPR-metaal-actie

DIRECT Payrolling vindt veiligheid op de werkvloer erg belangrijk, daarom zijn wij een samenwerking met het ARBO Centrum gestart. Partners van DIRECT Payrolling ontvangen nu tijdelijk een tegoed van €300,- dat besteed kan worden aan verschillende veiligheidscursussen die worden verzorgd door het ARBO Centrum. Meer informatie en een overzicht van populaire veiligheidscursussen vind je op onze website.

Uiteraard is bovenstaande een beknopte samenvatting van álle risico’s en maatregelen die je als werkgever kunt en moet nemen. Voor uitgebreide informatie verwijzen we je door naar het handboek Arbeidsrisico’s in de metaalindustrie – Een inspectie in uw bedrijf van Inspectie SZW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Bel 026 - 372 45 20 of vul onderstaand formulier in.

 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Back To Top