Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-zakelijk-WAB

Wet arbeidsmarkt in balans naar Tweede Kamer gestuurd

Laatste update op 20 juli 2020 om 11:45 am
Leestijd: 2 minuten

Op 7 november jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij wil hiermee de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken, het verschil tussen vast en flexwerk. Dit heeft als doel om het voor wekgevers aantrekkelijk te maken om werknemers een vast contract te bieden en flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

De wet arbeidsmarkt in balans heeft een aantal maatregelen om bovenstaande mogelijk te maken. Hier volgen de belangrijkste:

 • Medewerkers die op de payroll staat krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die direct bij de opdrachtgever in dienst zijn. Ook hebben zij recht op een gelijkwaardig pensioen.
 • Werknemers hebben vanaf dag één (inclusief proeftijd) recht op een transitievergoeding, ook wel ontslagvergoeding genoemd. Nu hebben werknemers hier pas recht op bij een dienstverband van minimaal twee jaar.
 • Ontslag wordt ook mogelijk op grond van de zogeheten cumulatiegrond, dit is een optelsom van omstandigheden.
 • De proeftijd voor medewerkers die direct een vast contract krijgen wordt verlengd van twee naar vijf maanden.
 • Bij terugkerend tijdelijk werk van maximaal negen maanden per jaar, worden de tussenpauzes tussen de ketenbepaling verlaagd van zes naar drie maanden.
 • Er worden maatregels opgesteld voor oproepkrachten om verplichte permanente beschikbaarheid te voorkomen. De oproepkracht moet minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen door de werkgever. Ook hebben oproepkrachten recht op loon als werk wordt afgezegd minder dan vier dagen van tevoren. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.
 • Voor kleine werkgevers komt er een regeling om de transitievergoeding te compenseren wanneer zij hun bedrijf moeten beëindigen in geval van ziekte of pensionering.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar.
 • De WW-premie wordt voordeliger voor de werkgever, als hij werknemers een vast contract aanbiedt in plaats van een tijdelijk. De WW-premie is nu nog afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is.
 • De ketenbepaling wordt verruimd, dit houdt in de opeenvolging van tijdelijke contracten. Waar het nu mogelijk is om drie tijdelijke contracten aan te bieden in twee jaar, wordt dit straks drie jaar.
 • Voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte, komt er een uitzondering op de ketenbepaling.
Back To Top