Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Verschil detacheren payrollen

Het verschil tussen detacheren, uitzenden en payrollen

  • Blog
Leestijd: 3 minuten

De termen uitzenden, detacheren en payrollen worden regelmatig door elkaar gehaald. Het zijn namelijk allerlei manieren waarbij een werkgever tijdelijk extra personeel in kan zetten. Deze diverse vormen van arbeid lijken in sommige opzichten op elkaar maar ze zijn niet hetzelfde. Zowel bij uitzenden als bij detacheren werk je als tijdelijke kracht en krijg je de kans om bij veel verschillende organisaties binnen te kijken.

In dit blog zoomen we in op de verschillende termen en begrippen.

Navigeer snel naar

Detacheren

Bij detachering is een detacheringsbureau de formele werkgever van de desbetreffende werknemers. Een bedrijf (aldus werkgever) kan deze werknemers inlenen voor een bepaalde tijd. De werknemers die ingeleend worden via een detacheringsbureau zijn veelal hoogopgeleid. Veel detacheringsbureaus richten zich op één of meerdere specialiteiten, zoals detachering voor de IT, zorg, marketing of HR.

Uitzenden

Een bedrijf kan uitzendkrachten nodig hebben voor tijdelijke werkzaamheden, waarvoor ze een aanvraag doen aan een uitzendbureau. Dit bureau werft en selecteert personeel en heeft een database met beschikbare uitzendkrachten, waaruit ze uitzendkrachten selecteren en voorstellen aan het bedrijf. Als er een match is, gaat de uitzendkracht tijdelijk arbeid verrichten voor het bedrijf. De opdrachtgever houdt toezicht op de ingeleende werknemer. Uitzending wordt meestal gebruikt voor praktische beroepen en dit is meestal een korte, tijdelijke overeenkomst. Vaak wordt er ook een uitzendbeding opgenomen in de overeenkomst. Dit uitzendbeding maakt duidelijk wanneer (en onder welke omstandigheden) de overeenkomst van rechtswege eindigt. Dit kan een vooraf bepaalde datum zijn, maar er kan ook afgesproken zijn dat de uitzendovereenkomst bijvoorbeeld wordt beëindigd bij ziekte.

Payrollen

Er is ook nog payroll, ook wel payrollen of payrolling genoemd. Bij payroll is er geen extern bedrijf verantwoordelijk voor de werving van personeel, dit doet het bedrijf dat tijdelijk personeel zoekt gewoon zelf. Het payrollbedrijf wordt wel de juridische werkgever van de werknemer, waardoor de werknemer technisch gezien in dienst komt bij het payrollbedrijf. Praktisch betekent dit dat bij payroll het payrollbedrijf het salaris uitbetaalt en de werkgeversrisico’s op zich neemt.

Verschil

Detacheren geeft je net als uitzenden een flexibel personeelsbestand. Detacheren geeft jou (én de medewerker) echter meer zekerheid. Uitzenden heeft een zeer flexibele arbeidsverhouding, terwijl we bij detacheren vooraf de contractduur afspreken. Daarnaast eindigt het contract niet bij het beëindigen van de opdracht maar op de vooraf afgesproken datum.

In de uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding worden opgenomen. In dit beding wordt bepaald onder welke omstandigheden de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt. Voorbeelden hiervan zijn het eindigen van een opdracht of beëindiging bij ziekte. Bij een overeenkomst met beding kan een uitzendkracht ieder moment beslissen te stoppen met werken.

Een detacheringsovereenkomst is een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Deze wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het lijkt dus veel op uitzenden. In vergelijking met uitzendkracht heeft de gedetacheerde meer rechten, maar ook meer plichten:

  1. Een gedetacheerde werknemer heeft, in tegenstelling tot een uitzendkracht, wel een formele arbeidsrelatie met de opdrachtgever.
  2. In de overeenkomst is vaak een urengarantie besproken. De detacheerder krijgt dus een vast aantal uren doorbetaalt, ook wanneer er geen werk is.
  3. De overeenkomst heeft een duidelijke einddatum. Een gedetacheerde heeft daardoor meer zekerheid dan een uitzendkracht.
  • uitzenden is het inhuren van een uitzendmedewerker via een uitzendovereenkomst. De medewerker krijgt een contract met flexibele uren, flexibele opdracht duur en een kort opzegtermijn. 
  • detacheren is het inhuren van een gedetacheerde via detacheringscontract. Het contract bevat altijd een start- en einddatum, minimum aantal uren en een opzegtermijn van één maand.

Conclusie: welke vorm past bij jou?

Als bedrijf kan het dus verwarrend zijn om te weten welke dienst het handigst is. Mocht je een bepaalde dienstverlening afwegen en/of willen kiezen, denk dan hieraan:

  1. Wil je zelf werknemers werven, maar wil je af van het papierwerk? → Kies payroll.
  2. Wil je snel werknemers aannemen die tijdelijk in te zetten zijn en waarbij het contract ook makkelijk weer kan ontbonden worden? → Kies uitzenden.
  3. Wil je voor een langere periode of voor een project een opgeleide werknemer aannemen die direct inzetbaar is? → Kies detachering.

Plan een afspraak in voor een gratis consult

Joël Knuijver
calendly

Benieuwd hoe jouw onderneming flexibel kan ondernemen? In een videocall bekijken wij samen hoe we jouw personeelszaken kunnen inrichten. Kies gerust een datum en tijdstip, dan spreken we elkaar snel!

Plan direct je afspraak

Joël Knuijver
Accountmanager

Back To Top