Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-laptop

Zes belangrijke tips rondom werken en corona

Laatste update op 22 april 2021 om 02:45 pm
Leestijd: 4 minuten

Nu Nederland overspoeld wordt door de tweede coronagolf, is thuiswerken wederom het credo. Hoe minder mensen er op de werkvloer aanwezig zijn, hoe kleiner tenslotte de kans dat het virus je medewerkers weet te besmetten. Als werkgever komen er in deze bizarre tijden iedere dag weer nieuwe vragen op je af. Hoe ga je om met (mogelijk) besmette werknemers die niet kunnen thuiswerken? Hoe kun je het risico op besmetting op de werkvloer minimaliseren? Hoe houd je de thuiswerkers gemotiveerd en productief? DIRECT Payrolling & Staffing verzamelde een aantal belangrijke tips rondom werk en corona.

De conclusie is helder: hoe flexibeler de mindset van bedrijven en hun medewerkers is, hoe groter de kans dat ze sterker dan ooit uit de crisis komen.

Tip 1: Houd rekening met de privacy

Besmette medewerkers moeten vanzelfsprekend in isolatie en mogen pas weer op de werkvloer verschijnen wanneer ze ten minste 24 uur volledig symptoomvrij zijn en het minimaal 7 dagen geleden is dat ze ziek werden. Je moet ze volgens de normale regels ziekmelden en doorbetalen. Werknemer bepalen zelf of ze bij hun ziekmelding duidelijk maken dat het om corona gaat; volgens de in de AVG vastgelegde privacyregels mag je als werkgever bij hun ziekmelding niet vragen wat ze exact mankeren. Wanneer ze zelf vertellen dat ze besmet zijn, mag je dat niet registeren of, zonder toestemming van de besmette persoon, delen met de andere medewerkers. Zonder toestemming kun je hooguit meedelen dat ‘een collega besmet is’, zo lang die informatie maar niet te herleiden is naar de betreffende persoon.

Tip 2: Wees alert op mogelijke besmettingen

Als werkgever mag je niet de dokter uithangen en, om maar eens een voorbeeld te noemen, de lichaamstemperatuur van je medewerkers meten. Gezondheidstests zijn nu eenmaal voorbehouden aan de (bedrijfs)arts. Je mag medewerkers wel vragen om bij zichzelf na te gaan of ze gezondheidsklachten hebben die mogelijk verband zouden kunnen houden met corona. Van medewerkers die terugkeren uit een gebied met oranje of rood reisadvies, mag je verwachten dat ze na terugkeer tien dagen in quarantaine gaan. Je hebt tenslotte een zorgplicht richting je andere medewerkers en klanten. In dat kader moet je alles in het werk stellen om te voorkomen dat je personeel op de werkvloer met het coronavirus in aanraking komt. Medewerkers die terugkeren uit risicogebieden, geen gezondheidsproblemen hebben en vanuit huis kunnen werken, moet je uiteraard gewoon doorbetalen. Kunnen ze vanwege de quarantaine hun werk niet doen, dan vallen de tien quarantainedagen onder de afgesproken vakantiedagen. Wanneer dat niet mogelijk is, dan hoeft het salaris niet doorbetaald te worden.

Tip 3: Neem extra maatregelen voor werknemers uit risicogroepen

Hoewel in principe iedereen besmet kan raken, kunnen de gevolgen voor de een aanmerkelijk groter zijn dan voor de ander. Medewerkers met een kwetsbare gezondheid of een verhoogd risicoprofiel, bijvoorbeeld omdat ze een gezinslid hebben met een onderliggende ziekte of risicoberoep, moet je als werkgever maatregelen nemen om ze extra te beschermen. Bovendien ben je verplicht ze vrij te stellen van (voor hen) risicovolle werkzaamheden en ze, indien mogelijk, vervangend werk aan te bieden. Dat het hierbij om maatwerk gaat, spreekt voor zich. Schakel waar nodig dan ook de hulp van een (bedrijfs)arts of arbodienst in.

Tip 4: Houd thuiswerkers gemotiveerd

Thuiswerken lijkt voorlopig nog wel even de norm te blijven. Om de productiviteit en motivatie optimaal te houden, is het belangrijk dat je de thuiswerkende medewerkers zoveel mogelijk bij de dagelijkse gang van zaken betrekt. Maak de doelstellingen van je bedrijf zo inzichtelijk mogelijk en help de thuiswerkers om deze te vertalen naar persoonlijke doelen. Ook complimenten bij eventueel behaalde successen doen wonderen wat de motivatie betreft. Plan daarnaast op vaste tijden online één-op-één-gesprekken in. Informeer naar zaken als hun privésituatie en werkdruk en bied ze, mocht daar behoefte aan zijn, de mogelijkheid tot het volgen van online trainingen of cursussen. Om het gemis van de sociale contacten op te vangen, kan het een idee zijn om online vergaderingen te beginnen met een persoonlijk vragenrondje waarin vooral aandacht is voor het persoonlijke wel en wee. Roep daarnaast een WhatsApp groep in het leven waarin ze allerlei zaken kunnen delen die weinig of niets met het werk te maken hebben.

Tip 5: Bied thuiswerkers hulp waar nodig

Recent onderzoek van vakbond CNV onder 2600 thuiswerkende leden biedt een redelijk verontrustende uitkomst: maar liefst 41% zegt meer last van fysieke klachten te hebben dan voorheen. Omdat ze in veel gevallen niet over een goede werkplek beschikken, is inmiddels één op de tien thuiswerkers onder behandeling bij een fysiotherapeut. De vakbond pleit ervoor dat werkgevers daar meer aandacht aan besteden, bijvoorbeeld door de verstrekking van ‘fitpakketten’, of de inzet van een online coach.

Tip 6: Download de gids ‘(weg)wijzer voor ondernemers’

In tijden van crisis komt er nogal wat op ondernemers af. Iedere dag opnieuw kom je weer voor verrassingen te staan die om een hoge dosis flexibiliteit en ondernemerschap vragen. Het is dan ook zaak om stevig in je schoenen te staan en in staat te blijven om steeds de juiste beslissingen te nemen. In dat kader stelde DIRECT Payrolling & Staffing een handige gids samen die daar ongetwijfeld een bijdrage aan kan leveren.

Ontdek de voordelen van flexibel ondernemen voor jou

Flexibel ondernemen biedt vele voordelen. Vooral nu. Breng alle werkgeversrisico’s onder bij ons en focus je op jouw core-business. In een kennismakingsgesprek kijken we naar jouw huidige situatie, je wensen en behoeften en kijken we welke medewerkers je graag op onze loonlijst zet. Wat wordt een langetermijnplanning en wat kunnen we morgen al doen?

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top