Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-zakelijk

Weer naar het werk in de anderhalve meter-economie

Laatste update op 22 april 2021 om 03:11 pm
Leestijd: 3 minuten

Hoewel het dringende advies nog steeds is zoveel mogelijk thuis te werken, denken veel bedrijven er nu al over na hoe ze hun medewerkers, zodra het virus dat toelaat, weer op een verantwoorde manier kunnen laten terugkeren naar de werkvloer. Om de veiligheid van de medewerkers te garanderen en te voldoen aan de voorwaarden van de anderhalve meter-economie, is een duidelijk veiligheidsprotocol onmisbaar. Maar hoe stel je zo’n protocol op? DIRECT Payrolling & Staffing steekt je daarbij graag een helpende hand toe.

Voor veel werkgevers is een terugkeer van hun medewerkers naar de werkvloer een absolute prioriteit. In deze uitzonderlijke situatie kan dat echter alleen als de veiligheid van alle betrokkenen op alle fronten zoveel mogelijk gegarandeerd is. Dat daarover duidelijke afspraken gemaakt moeten worden, spreekt voor zich. Vandaar dat er binnen tal van branches hard gewerkt wordt aan protocollen die de overgang van thuiswerken naar de werkvloer geleidelijk aan weer mogelijk moeten maken.

Inventarisatie

Om tot een werkbaar protocol te komen, is het zaak allereerst de situatie op de werkvloer goed in kaart te brengen. Inventariseer welke maatregelen er al genomen zijn en welke specifieke maatregelen eventueel nog gewenst zijn. Houd je daarbij vast aan de richtlijnen van het RIVM en volg eventuele branche-specifieke aanwijzingen op. Uiteraard is het van groot belang dat een veiligheidsprotocol onder de aandacht van álle betrokkenen te brengen. Dus betrek niet alleen je vaste medewerkers in je communicatie, maar ook flexkrachten en andere eventueel betrokkenen als klanten en leveranciers. Daarnaast is het aan te raden voor alle perikelen rondom corona een contactpersoon aan te stellen.

Leidraad

VRF advocaten, specialisten in flexwerk, stelde het protocol ‘veilig werken met corona voor (flex)ondernemingen’ op. Hieronder volgen de belangrijkste punten die voor jou als belangrijke leidraad voor je eigen veiligheidsprotocol kunnen gelden.

Regels voor persoonlijke hygiëne
Het wassen van de handen (aanbevolen tenminste zes keer per dag). In ieder geval bij aankomst, na een toiletbezoek, na niezen, na neussnuiten en na het schoonmaken van de werkplek.
Het gebruiken van beschikbaar gestelde desinfectiemiddelen, bij voorkeur handgel met een minimaal alcoholpercentage van 70% en/of antibacteriële handwasgel.
Het minimaal aanraken van het gezicht.
Het niet schudden van andermans handen.
Het gebruik van eigen papieren zakdoekjes bij niezen en het neussnuiten.
Het na gebruik van eigen papieren zakdoekjes onmiddellijk weggooien ervan in de daarvoor bestemde afvalbak.
Het bij hoesten gebruiken van de binnenkant van de elleboog.
Regels voor hygiëne op de werkplek
Het tenminste dagelijks schoonmaken van de werkplek en de eigen (werk)materialen.
Het bij het schoonmaken gebruiken van de daarvoor bestemde ontsmettingsdoekjes met een minimaal alcoholpercentage van 70%.
Het uitsluitend gebruiken van de eigen (werk)materialen.
Het niet delen van de eigen (werk)materialen met anderen.
Het regelmatig ventileren van de werkplek.

Vanzelfsprekend dient het bedrijf er zelf voor te zorgen dat de bedrijfsruimtes, in het bijzonder de toiletten, keukens en pantry’s regelmatig schoongemaakt worden.

Regels voor contact met anderen
Medewerkers dienen tenminste 1,5 meter afstand te houden van anderen op de werkplek alsook daarbuiten, bijvoorbeeld bij het vervoer naar en van de bedrijfslocatie.
Medewerkers dienen niet samen te scholen en niet-noodzakelijke contacten met anderen zoveel als mogelijk te vermijden.
Medewerkers werken zoveel als mogelijk op vaste werkplekken.
Medewerkers werken zoveel als mogelijk in vaste teams.
De werkzaamheden (al dan niet op de fysieke locatie) vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
Het delen van fysieke stukken met derden wordt zoveel als mogelijk vermeden.
Met medewerkers worden afspraken gemaakt over het (alleen) reizen van huis naar de fysieke locatie. Daarbij wordt het openbaar vervoer zoveel als mogelijk vermeden. Medewerkers worden geacht zoveel als mogelijk alleen te reizen naar het werk.
De werkplekken delen we zodanig in dat betrokkenen tenminste 1,5 meter van elkaar verwijderd werkzaamheden kunnen verrichten.
Er vinden geen of in beperkte mate fysieke vergaderingen, bijeenkomsten en dergelijke plaats.
Aan fysieke vergaderingen, bijeenkomsten, pauzes, lunches en dergelijke nemen maximaal vijf personen tegelijk deel met in achtneming van de tenminste 1,5 meter afstand.
Regels voor fysieke afspraken
Fysieke afspraken met klanten, leveranciers of anderen, worden zoveel als mogelijk vermeden.
Voor fysieke afspraken is altijd voorafgaande toestemming van betrokkenen noodzakelijk. Daarbij wordt altijd nagegaan of er zich specifieke risico’s voordoen die aan een fysieke ontmoeting in de weg staan.
Alleen als een afspraak is gemaakt, wordt een bezoeker op basis van de in het protocol vastgelegde afspraken toegelaten tot de fysieke locatie.
Bezoeken van derden worden vastgelegd en gecoördineerd.
Bij het maken van afspraken worden bezoekers gewezen op de geldende gedrags- en veiligheidsregels.

Het spreekt tot slot voor zich dat in het protocol vastgelegd dient te worden dat medewerkers die zelf een corona-infectie hebben, of medewerkers van wie een gezinslid of persoon in het huishouden een corona-infectie heeft, geen werkzaamheden op de fysieke locatie mogen verrichten en dat de werkgever bij twijfel de Arbodienst en/of bedrijfsarts inschakelt, bijvoorbeeld om vaste te stellen of de werknemer tot een risicogroep behoort.

Meer informatie?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top