Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-vergadering

VNO-NCW ziet niets in verplicht payrollpensioen

Laatste update op 20 juli 2020 om 10:40 am
Leestijd: < 1 minuut

VNO-NCW ziet helemaal niets in een verplicht pensioen voor payrollkrachten. De werkgeversorganisatie noemt het niet alleen een inbreuk op de contractsvrijheid, maar twijfelt ook ernstig aan de uitvoerbaarheid van dit uit de WAB voortvloeiende plan.

Het vorige maand door minister Koolmees ingediende Ontwerpbesluit ‘voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten’ bepaalt dat werknemers met een payrollcontract pensioenrechten moeten krijgen die gelijkwaardig zijn aan die van medewerkers die bij de opdrachtgever in vaste dienst zijn. Dat houdt in dat payrollbedrijven de medewerkers zouden moeten laten aansluiten bij de pensioenregeling van de inlener, of ergens anders een gelijkwaardig pensioen zouden moeten inkopen. Koolmees wil op die manier de vermeende concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan en voorkomen dat voor payrollkrachten geen of minder pensioenpremie wordt afgedragen.

Inbreuk op vrijheid

De reacties van de werkgevers zijn niet mals. VNO-NCW en MKB Nederland zijn het wel met de minister eens dat ook payrollkrachten een pensioen zouden moeten kunnen opbouwen, maar zien de verplichting van Koolmees als een regelrechte inbreuk op de vrijheid van sociale partners om onderling afspraken over arbeidsvoorwaarden te maken. De werkgevers vrezen dat de pensioenuitvoerders met het oog op de risico’s gaan eisen dat alle payrollkrachten van een payrollbedrijf worden aangemeld voor de pensioenregeling, wat tot ongelijkheid zou kunnen leiden. Als de inlener geen pensioenregeling voor zijn medewerkers in vaste dienst heeft, krijg je tenslotte de situatie dat payrollkrachten in dat geval wel een pensioenregeling hebben en hun collega’s in vaste dienst niet. Payrollkrachten zouden daardoor onevenredig duur worden.

Verruiming invoeringstermijn

VNO-NCW heeft daarnaast ernstige twijfels bij de haalbaarheid van de invoering per 1 januari 2020. Om de kans op fouten bij een snelle invoering te voorkomen, pleiten de werkgevers voor de invoeringstermijn met minimaal een jaar te verruimen.

Back To Top