Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-werkvloer

Minimumjeugdloon wijzigt per 1 juli 2017

Laatste update op 20 juli 2020 om 02:23 pm
Leestijd: < 1 minuut

Het minimumjeugdloon verandert per 1 juli aanstaande. De leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige wettelijk minimumloon wordt stapsgewijs verlaagd van 23 naar 21 jaar. Per 1 juli is het tijd voor de eerste stap: die leeftijd gaat van 23 naar 22 jaar.

Met ingang van die datum gaat ook het minimumloon voor jongeren van 18 tot 21 jaar omhoog. Voor jongeren tot 18 jaar blijft het huidige minimumjeugdloon ongewijzigd.

Compensatie werkgevers

Werkgevers krijgen voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen compensatie via het minimumjeugdloonvoordeel. Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor jonge werknemers met een laag loon.

Wijziging meerwerk

Vanaf 1 januari 2018 verandert ook de wetgeving omtrent het meerwerk. U moet uw werknemers betalen voor de uren die zij werken. Als zij extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moet u uw werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. Dit geldt ook als een werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt.

Wijziging stukloon

Per 1 januari 2018 verandert ook de wetgeving omtrent het stukloon. Werknemers moeten met ingang van die datum ook bij stukloonbetaling voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen. Alleen onder deze omstandigheden blijft stukloon mogelijk.

 

Back To Top