Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-werkvloer

‘Coronacrisis toonde meerwaarde van flexbranche aan’

Leestijd: 3 minuten

Met wat voor een soort kabinet we straks ook te maken krijgen; een zekerheid op voorhand is dat het terugdringen van flexwerk een van de prioriteiten wordt. Onder druk van de maatschappelijke tendens dat flexwerk fout is, staat verdere inperking van flexibele contracten in vrijwel alle partijprogramma’s hoog genoteerd. Vreemd, want de coronacrisis en de huidige schaarste op de arbeidsmarkt maken nog maar eens duidelijk dat Nederland helemaal niet zonder flexwerk kan.

Directeur Marco Bastian van de NBBU vindt die politiek en maatschappelijk breed gedragen kritiek op flexwerk veel te kort door de bocht: “Het is jammer dat het tegengeluid nog altijd te zwak en te versnipperd is. Nu wordt de indruk gewekt dat die honderdduizenden zzp’ers die bijzonder tevreden zijn met hun werk als zelfstandige niet eens bestaan. En wat te denken van al die uitzendkrachten die dankzij het uitzendbureau in de loop der jaren hun uitkering konden inruilen voor inkomen en een weg omhoog?”

Smeeroliefunctie

“Vooral ook tijdens de coronacrisis”, zo vervolgt hij, “werd de meerwaarde van de flexbranche dagelijks aangetoond. Toen werkenden door corona van de ene dag op de andere op straat kwamen te staan, vormden uitzendbureaus de aangewezen weg om ze naar andere branches te begeleiden. En was het niet vooral de uitzendbranche die als eerste kon leveren toen ondernemers na de versoepelingen om medewerkers stonden te schreeuwen? Dat onderschrijft de smeeroliefunctie die onze branche in de arbeidsmarkt vertolkt. In plaats van steeds verder in de hoek gedrukt te worden waar de klappen vallen, verdient de branche volgens een groot compliment. En onze rol is nog lang niet uitgespeeld: de krapte op de arbeidsmarkt lijkt voorlopig nog wel even aan te houden. Sterker nog; onderzoek toont aan dat er op dat terrein nog de nodige records gebroken gaan worden.”

Werk- en inkomenszekerheid

Ook de Sociaal Economische Raad (SER) is er, zo blijkt eens te meer uit het onlangs verschenen advies over het sociaal economisch beleid 2021-2024, alles aan gelegen flexwerk voor werkgevers zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Letterlijke tekst uit het advies: ‘Structureel werk wordt in principe georganiseerd op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De raad geeft in het advies concreet aan hoe andere contractvormen (uitzendarbeid, oproepcontracten, tijdelijke contracten, ZZP) beter moeten worden gereguleerd zodat meer werk- en inkomenszekerheid ontstaat en concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen’.

Steeds negatiever

In de laatste editie van Flexmarkt verklaart Rob Wennink, algemeen directeur van DIRECT Payrolling & Staffing, eveneens ongelukkig te zijn met de huidige beeldvorming over de branche: “De tendens is dat er steeds negatiever naar flex wordt gekeken”, aldus Wennink. “Het vaste contract is zaligmakend en daartegenover staat het bijna ‘criminele flex’. Dat is een volkomen verkeerd beeld, want flex wordt maatschappelijk steeds normaler.” Wennink staat overigens wel voor de volle 100% achter het SER-advies voor een strengere certificatie binnen de branche: “Het is een feit dat er nog veel kaf tussen het koren zit. Ik juich het alleen maar toe als de ‘cowboys’ die de branche verzieken hard aangepakt worden. Waar flexwerk alleen maar wordt gebruikt om de kostprijs te drukken, moet opgetreden worden. Uiteraard zijn ook wij, net als de sociale partners, van mening dat de situatie van flexwerkers beschermd dient te worden.”

Basisregeling voor alle werkenden

Volgens Marco Bastian van de NBBU heeft de coronacrisis duidelijk aangetoond dat de vaste overeenkomst als enige vorm van zekerheid geen oplossing is. De NBBU pleitte eerder dan ook al voor een basisregeling voor alle werkenden. Vooral ook omdat de vraag naar wendbaarheid op de arbeidsmarkt volgens de uitzendkoepel nooit zal verdwijnen. “We hebben begin dit jaar een initiatief gepresenteerd om te onderzoeken of dat inderdaad tot meer zekerheid voor alle werkenden zou kunnen leiden. Inmiddels beginnen meerdere partijen in de polder open te staan voor deze oplossingsrichting. Het zou mooi zijn als zo’n basisregeling in de toekomst wat concreter zou worden. De vorm van een arbeidscontract wordt daarmee in één klap irrelevant.”

Back To Top