Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-werknemer

Advocaat pleit voor uitzondering NOW voor flexbedrijven

Laatste update op 22 april 2021 om 03:13 pm
Leestijd: 3 minuten

Vanaf deze week kunnen werkgevers die door de coronacrisis hun omzet met minimaal 20% zagen dalen, bij het UWV in hun gemeente een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). VRF Advocaten pleit er bij minister Koolmees voor om een uitzondering te maken voor uitzend- en payrollbedrijven waardoor de voorwaarde van minimaal 20% omzetdaling ook op inleners- en opdrachtgeversniveau zou gaan gelden.

In haar schrijven aan de minister stelt arbeidsrechtadvocaat Hendarin Mouselli onomwonden dat zonder die uitzondering duizenden uitzend- en payrollkrachten dreigen op straat te komen staan. Als voorbeeld noemt ze een fictief café dat naast het vaste personeelsbestand met een aantal payrollkrachten werkt. Mouselli: “Via de NOW-regeling kan de cafébaas zijn vaste medewerkers in dienst houden. Voor de payrollkrachten ziet het er echter een stuk somberder uit: het payrollbedrijf kan voor hen geen NOW-subsidie aanvragen. Het payrollbedrijf voldoet op ondernemingsniveau tenslotte niet aan de omzetdaling van 20%, terwijl de omzetdaling van de payrollonderneming bij het betreffende café 100% is. Gevolg is dat er niets anders op zit dan de payrollkrachten ontslaan. Het payrollbedrijf kan ze niet langer bij het betreffende café aan het werk stellen en heeft ook geen ander werk voor ze.”

Relatief eenvoudig

Volgens de arbeidsrechtadvocaat is ter bescherming van de positie van flexwerkers slechts een relatief eenvoudige aanpassing nodig. “Flexondernemingen zouden ook aanspraak op de NOW moeten kunnen maken als de opdracht van een specifieke opdrachtgever wegvalt, of ten minste 20% van de inzet bij die opdrachtgever wordt verminderd”, aldus Mouselli. “Dat staat overigens geheel los van de mogelijkheid voor flexbedrijven om aanspraak te maken op de NOW al ze ten minste 20% omzetverlies op ondernemingsniveau lijden”, voegt ze er wellicht ten overvloede aan toe.

Gelijke behandeling

VRF Advocaten voorziet minister Koolmees van nog een extra argument om de voorgestelde wijziging voor flexbedrijven snel door te voeren: “Volgens de WAB dienen payrollkrachten gelijk behandeld te worden als hun collega’s die in vaste dienst zijn van de inlener c.q. opdrachtgever. Volgens de huidige NOW-regeling is daar echter geen sprake van. Dat kan naar onze bescheiden mening nooit de bedoeling zijn geweest.”

Deblokkeren g-rekening

Hoewel minister Koolmees meteen bij de invoering van de NOW al aangaf dat er in de regeling niet voorzien is in sectorspecifieke aanpassingen, zegt hij zeker open te staan voor suggesties om vervolgens bepaalde branches tegemoet te komen. “De insteek van het kabinet is om via de NOW-regeling tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden”, aldus Koolmees. “In dat kader hebben we bijvoorbeeld besloten dat uitzendbureaus en detacheerders die g-rekeningen gebruiken, de Belastingdienst kunnen verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren.”

Specifieke uitleg ontbreekt

In de payrollwereld wordt met enige gelatenheid gereageerd op de NOW-regeling in de huidige vorm. Enerzijds is er begrip voor het besluit dat er vooralsnog geen uitzonderingen voor branches worden gemaakt, de taak van het kabinet is tenslotte om de werkgelegenheid en daarmee de economie in het algemeen zoveel mogelijk te beschermen, maar anderzijds bestaat er links en rechts toch enige teleurstelling over het feit dat er nu geen specifieke antwoorden bestaan op de vraag hoe payrollbedrijven de huidige tegemoetkoming naar hun opdrachtgevers kunnen vertalen.

Complexe puzzel

Ook Edwin Prijden, directeur DIRECT Payrolling & Staffing, blijft in dat kader voorzichtig hopen dat minister Koolmees begrip heeft voor de lastige situatie waarin zowel de payrollbedrijven en uitzendbureaus als de flexkrachten zich nu bevinden en snel met de nodige aanpassingen van de huidige regeling over de brug komt. “Zo lang dat niet het geval is”, aldus Prijden, “kunnen we niets anders dan alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgevers op de beste manier en bovendien zo snel mogelijk gecompenseerd worden. Daar zijn we dan ook met man en macht mee bezig, maar ik durf wel te stellen dat dit een ongekend complexe puzzel is. Het beeld bij de inleners is in ieder geval heel wisselend en blijft de komende ongetwijfeld nog aan de nodige veranderingen onderhevig. Ondanks het feit dat de huidige regelingen ons nog niet in staat stellen om een ‘one fits all’ oplossing te bieden, blijven we met ons hele team druk bezig om alle puzzelstukjes op de juiste plaats te leggen.”

Meer informatie?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top