Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen

Sociale partners eens over meer zekerheid voor flexwerkers

Leestijd: 2 minuten

Vakbonden en werkgevers hebben deze week overeenstemming bereikt over een ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt. In een nieuw advies van de Sociaal Economische Raad (SER) pleiten ze gezamenlijk voor een verdere terugdringing van flexwerk, inclusief uitzenden.

Zo zouden de nulurencontracten afgeschaft moeten worden en zou werken via tijdelijke contracten nog maar drie jaar mogen duren. Verder wordt gepleit voor een verhoging van het minimumjeugdloon, waarbij de koppeling aan uitkeringen in stand gehouden zou moeten worden, en het invoeren van een minimum uurtarief voor zzp’ers.

Maatschappelijke ongelijkheid

De sociale partners achten deze ingrepen noodzakelijk in verband met de toenemende maatschappelijke ongelijkheid en het groeiende ongenoegen daarover. Ze dringen er dan ook op aan dat het nieuwe kabinet fors investeert in een ‘brede welvaart’ waarin de zekerheid van werk en inkomen, toekomstig verdienvermogen, een sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat een hoofdrol spelen. “Nederland is weliswaar gemiddeld en welvarend land”, aldus een woordvoerder van de SER in een toelichting, “maar dat neemt niet weg dat er sprake is van spanningen in de samenleving door toenemende kansenongelijkheid en veel mensen minder grip ervaren op hun toekomst en leefomgeving.”

Commissie Borstlap

De voorgestelde ingrepen zijn min of meer een vervolg op het rapport van de commissie Borstlap. Daarin werden de eerste stappen gezet naar het rechttrekken van de arbeidsmarkt in het algemeen en het verschaffen van meer zekerheid aan flexwerkers in het bijzonder. Met ingrediënten als de afschaffing van het nulurencontract, het invoeren van een maximale uitzendduur van drie jaar, en de introductie van een minimum uurtarief van € 35,- voor zzp’ers, willen de sociale partners dat daar door een nieuw kabinet optimaal invulling wordt gegeven.

Uitzendbeding

In de voorstellen gaat de flexibiliteit van het uitzendbeding terug van 78 naar maximaal 52 weken. In de daaropvolgende fase zou het mogelijk moeten worden om maximaal zes contracten in twee jaar aan te bieden. De totale uitzendtermijn gaat van vijfeneenhalf jaar terug naar drie jaar. Bovendien zou voor alle werkgevers de onderbrekingstermijn van zes maanden komen te vervallen. Er zou wel in een uitzondering voor seizoenswerkers, studenten en scholieren voorzien moeten worden. De SER adviseert tevens om de uitzendvergunning te vervangen door een certificeringssysteem.

Inlenersbeloning

Uitzendkrachten hebben in de voorstellen vanaf hun eerste werkdag recht op een arbeidsvoorwaardenpakket dat tenminste gelijkwaardig is aan de arbeidsvoorwaarden van werknemers die bij de inlener hetzelfde werk doen, oftewel de inlenersbeloning. Dit zou wettelijk vastgelegd moeten worden, terwijl de uitwerking daarvan bij de sociale partners zou moeten komen te liggen.

Belangrijke punten op een rijtje

    • Uitzendwerk wordt beperkt tot vervanging van zieke werknemers en bij drukke periodes als extra personeel nodig is. Bovendien wordt het beperkt tot maximaal drie jaar. Daarna moet iemand een vast contract krijgen.
    • In het huidige systeem mag een uitzendkracht binnen anderhalf jaar van de ene op de andere dag worden ontslagen. Die termijn wordt verkort naar twaalf maanden.
    • Het gebruik van oproepkrachten wordt aangepakt. Zo worden nulurencontracten verboden en moeten werkgevers iedere werknemer voortaan een minimum aantal uren geven en die ook vergoeden.
    • Het minimumuurloon voor zzp’ers wordt vastgesteld op € 35,-. Zelfstandigen die minder dan het minimumuurloon verdienen, moeten in principe in vaste dienst genomen worden.

In een volgend blog gaan we in op de reacties uit de markt.

Back To Top