skip to Main Content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Waar Moet Een Arbeidscontract Voor Vakantiekrachten Aan Voldoen?

Waar moet een arbeidscontract voor vakantiekrachten aan voldoen?

Laatste update op 14 september 2020 om 09:59 am
Leestijd: 2 minuten

Wanneer je als werkgever in de zomermaanden gebruik maakt van de diensten van vakantiekrachten, kun je wettelijk volstaan met een mondelinge arbeidsovereenkomst. Om achteraf discussies over de afgesproken arbeidsvoorwaarden te voorkomen, is het echter veel verstandiger om de afspraken altijd schriftelijk in een arbeidscontract vast te leggen. Wat vakantiekrachten betreft, is vooral erg handig om met een oproepovereenkomst te werken.

Door gebruik te maken van een oproepovereenkomst hoef je tenslotte alleen maar loon te betalen over de daadwerkelijk gewerkte uren en ben je niet verplicht deze uren vooraf vast te leggen. Bovendien is de vakantiekracht met een nulurencontract verplicht op te komen dagen wanneer hij of zij wordt opgeroepen. In deze blog leggen we uit op welke punten je goed moet letten wanneer je een arbeidscontract voor vakantiekrachten opstelt.

Wettelijk verplicht

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om binnen een maand nadat de werknemer bij je aan de slag is gegaan een schriftelijke of elektronische (en door beide partijen ondertekende) opgave te verstrekken met naam en woonplaats van beide partijen, de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht, de functie van de medewerker of de aard van de te verrichten arbeid, waarbij een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden wordt gegeven. Het is aan te raden de arbeidsovereenkomst hier dan ook mee te beginnen.

Einddatum

Zorg er sowieso altijd voor dat je in ieder contract een einddatum opneemt. Je waarborgt daarmee dat het contract niet automatisch doorloopt. Wat die datum betreft, zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de laatste dag van de zomervakantie in jouw regio (klik hier voor de juiste data). Bij vakantiebanen die sterk afhankelijk zijn van het weer, zou je een formulering kunnen opnemen als ‘het dienstverband eindigt van rechtswege aan het eind van het seizoen, maar uiterlijk op (bijvoorbeeld) 30 augustus 2020’. Ga je een overeenkomst aan van langer dan drie maanden? Neem dan altijd de mogelijkheid op om het contract tussentijds te beëindigen.

Toestemming ouders of voogd

Wanneer je een overeenkomst aangaat met een vakantiekracht die jonger is dan 16 jaar, houd er dan vooral ook rekening mee dat je dan altijd mondelinge of schriftelijk toestemming nodig hebt van de ouders of voogd. Wanneer een kind vier weken heeft gewerkt zonder dat de ouders hiertegen bezwaar hebben gemaakt, is er juridisch sprake van stilzwijgende toestemming. Het is echter niet verstandig om hier vanuit te gaan: als werkgever heb je dan tenslotte vier weken lang geen zekerheid dat de ouders het eens zijn met de werkzaamheden van hun kind. Wanneer de vakantiekracht betrokken raakt bij een ongeluk, kan dat voor jou als werkgever nare gevolgen hebben. Om problemen te voorkomen, is het dan ook raadzaam de arbeidsovereenkomst altijd ook door de ouders of voogd te laten ondertekenen.

Vakantiegeld

Uiteraard hebben ook vakantiewerkers rechten. Zo hebben ze, net als reguliere krachten, recht op 8,33% vakantiegeld. Ook bouwen ze, zoals vastgelegd in de Cao voor Uitzendkrachten 2019-2020, 20 vakantiedagen op. Vakantiewerkers (scholieren, studenten en andere studerenden die uitsluitend in de vakantieperiodes van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten) hebben echter géén recht op vergoeding in verband met kortverzuim, of bijzonder verlof en feestdagen, of betaling van de wachtdagcompensatie.

Meer weten?

Wil je nou alle ins-and-outs weten omtrent de regels voor vakantiekrachten? Of ben je benieuwd hoe wij jou kunnen ontzorgen deze zomer? Neem dan gerust contact met ons op middels het onderstaande terugbelverzoek. Laat je nummer achter en we bellen je direct terug!

Wist je trouwens ook dat je sinds kort kunt WhatsAppen met ons? Stuur ons gerust een bericht op: 026 372 45 20.

Back To Top