skip to Main Content
Hoe Stel Ik Een Nulurencontract Voor Vakantiekrachten Op?

Hoe stel ik een nulurencontract voor vakantiekrachten op?

Leestijd: 2 minuten

Voor werkgevers die in de zomerperiode gebruikmaken van vakantiekrachten is een nulurencontract erg handig: je hoeft alleen maar loon te betalen over de daadwerkelijk gewerkte uren en bent niet verplicht deze uren vooraf vast te leggen. Bovendien moét de vakantiekracht opdagen als hij opgeroepen wordt. Let echter wel goed op bij het opstellen van zo’n contract!

Om maar meteen met het belangrijkste advies te beginnen: neem in ieder contract sowieso een einddatum op. Hoewel bij weersafhankelijke seizoensarbeid bijna nooit sprake is van een vaste einddatum, is het toch van groot belang in het contract een specifieke datum op te nemen waarop het dienstverband beëindigd wordt. Voor bijvoorbeeld strandtenthouders en fruittelers is het aan te raden om gebruik te maken van een formulering als: ‘het dienstverband eindigt van rechtswege op het einde van het strandseizoen (of het seizoen van de aardbeienoogst), maar uiterlijk op 1 september 2019′. Sluit je een contract voor langer dan drie maanden af? Neem dan de mogelijkheid op om het contract tussentijds te beëindigen.

Toestemming ouders of voogd

Werkgevers die een arbeidsovereenkomst met jongeren onder de 16 jaar aangaan, moeten er rekening mee houden dat er mondelinge of schriftelijke toestemming nodig is van de ouders of de voogd. Wanneer een kind vier weken heeft gewerkt zonder dat de ouders hiertegen bezwaar hebben gemaakt, is er juridisch sprake van stilzwijgende toestemming. Het is echter niet verstandig om hier vanuit te gaan: als werkgever heb je dan vier weken lang geen zekerheid dat de ouders het eens zijn met de werkzaamheden van hun kind. Wanneer de vakantiekracht betrokken raakt bij een ongeluk, kan dat voor jou als werkgever gevolgen hebben. Om dit soort problemen te voorkomen, is het raadzaam de arbeidsovereenkomst ook door de ouders of voogd te laten ondertekenen.

Rechten van de vakantiekracht

Ook vakantiewerkers hebben rechten. Zo bouwen ze, net als hun collega’s in vaste dienst, vakantiedagen op: 1 2/3 vakantiedagen voor een maand fulltimewerk. Wanneer de vakantiekracht geen vakantie opneemt, kun je als werkgever de dagen waar hij of zij recht op heeft, aan het einde van het contract uitbetalen. Daarnaast hebben vakantiewerkers recht op voorzieningen en rechten uit de cao, tenzij hierin opgenomen is dat deze niet geldig is voor vakantiekrachten, zoals dat in de meest gevallen geldt voor de pensioenregeling. Tot slot hebben vakantiewerkers tevens recht op ziektegeld: zeventig procent van zijn of haar loon. Die regeling geld tot het einde van het contract.

Meer weten?

Wil je nou alle ins-and-outs weten omtrent de regels voor vakantiekrachten? Of ben je benieuwd hoe wij jou kunnen ontzorgen deze zomer? Neem dan gerust contact met ons op middels het onderstaande terugbelverzoek. Laat je nummer achter en we bellen je direct terug!

Wist je trouwens ook dat je sinds kort kunt WhatsAppen met ons? Stuur ons gerust een bericht op: 06 30 300 193.

Back To Top