Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-thuiswerken

Alles wat je moet weten over NOW 2.0

Laatste update op 22 april 2021 om 02:54 pm
Leestijd: 2 minuten

Het kabinet publiceerde deze week de nieuwe NOW-regeling. Bedrijven die een beroep op de NOW 2.0 willen doen, kunnen daarvoor vanaf 6 juli aanstaande bij het UWV terecht. De aanvraagtermijn sluit vervolgens op 31 augustus. Dit tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste, maar kent op een aantal punten wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak met één maand uitgebreid tot vier maanden. In deze blog zetten we de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de eerste versie op een rijtje.

De maand waarop de loonsom wordt vastgesteld is in dit tweede subsidietijdvak is maart. Daarnaast wordt in deze tweede periode de forfaitaire opslag van dertig procent verhoogd naar veertig procent. Hiermee krijgen de aanvragers meer financiële ruimte om de salarissen door te betalen en voor andere kosten die gemaakt moeten worden om zowel het bedrijf als de werkgelegenheid in stand te houden.

Bij- en omscholing

Tot de nieuwe voorwaarden behoort onder andere dat deelnemers aan de NOW 2.0 een inspanningsverplichting hebben om werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag voor de regeling een verklaring over af. Ze staan er daarbij echter niet helemaal alleen voor: het kabinet heeft besloten vijftig miljoen euro uit te trekken voor het crisisprogramma ‘Nederland leert door’.

Omzetberekening

Voor de berekening van het omzetverlies moet je de jaaromzet van 2019 door drie delen om op die manier een gemiddelde omzet over een periode van vier maanden te krijgen. Deze gemiddelde omzet van vier maanden in 2019 moet vergeleken worden met de omzet van vier maanden in 2020. Voor de omzet in 2020 moet een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden worden geselecteerd in de maanden juni tot en met november 2020. Daarbij ben je vrij in de selectie van de maanden. Voorwaarde is wel dat het daarbij om een aaneengesloten periode gaat. Heb je al gebruik gemaakt van de NOW 1.0, dan heb je géén vrije keuze: de omzetperiode voor de NOW 2.0 moet dan exact aansluiten op die voor de NOW 1.0. Overeind blijft het gegeven dat de omzet over de periode bepalend is en niet het moment van factureren.

Hoger bedrag

Door de eerder aangehaalde verhoging van de forfaitaire opslag naar veertig procent, is het subsidiebedrag automatisch hoger dan bij de NOW 1.0. Die veertig procent is weliswaar nog niet kostendekkend, maar geldt wel als een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de NOW 1.0. Aandachtspunt is en blijft wel dat met dit bedrag niet alleen zaken als vakantiebijslag en pensioenpremie gedekt zijn, maar dat hieruit ook de transitievergoeding betaald dient te worden.

Strafkorting bij ontslag

De strafkorting bij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen is verlaagd van 150 naar 100%. Wanneer je een tijdelijk contract niet verlengt, valt dat overigens niet onder die strafkorting. Er is dan tenslotte geen sprake van een ontslagaanvraag. Bij collectief ontslag (twintig medewerkers of meer) tijdens de periode juni t/m september, ben je als deelnemer aan NOW 2.0 verplicht maximale inspanning te verrichten om met de bonden tot overeenstemming te komen. Wanneer je dat nalaat, betaal je een boete van vijf procent over de loonsom van de ontslagen medewerkers.

Geen dividend

Wanneer het bij de NOW-subsidieaanvraag om een bedrag van € 125.000,- of meer gaat, mag er over het hele jaar 2020 geen dividend uitgekeerd worden. Ook de inkoop van eigen aandelen en de uitbetaling van bonussen aan directie- en bestuursleden zijn verboden. Bonussen aan medewerkers zijn daarentegen wel toegestaan.

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Kom in contact met ons experts en laat je adviseren.

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top