Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-werkgever

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wankelt

Laatste update op 20 juli 2020 om 10:25 am
Leestijd: 2 minuten

Het gaat niet goed met minister Wouter Koolmees en zijn Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De kans dat de nieuwe arbeidswet ongeschonden door de Senaat komt wordt met de dag kleiner: de Eerste Kamerfracties blijven de minister bestoken met kritische vragen. De VVD vraag zich nu zelfs hardop af of de wet überhaupt nog wel nodig is. De WAB uitstellen is volgens de liberalen het minste wat de minister nu kan doen.

Naar aanleiding van eerder overleg stuurde Koolmees de Senaat een brief waarin hij uitgebreid antwoordde op de enorme hoeveelheid vragen. Nu blijkt dat die brief alleen maar meer vragen en scepsis heeft opgeroepen. De VVD is verreweg het meest kritisch. De liberale senatoren schermen met CBS-cijfers die duidelijk maken dat er de laatste twee jaar 270.000 arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn bijgekomen. Ze vragen de minister of deze ‘goede resultaten’ niet voldoende aanleiding zijn om de evaluatie van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) af te wachten voordat de arbeidsmarkt opnieuw met ingrijpende wet- en regelgeving wordt geconfronteerd.

Rechtsonzekerheid

Ze verwijzen daarbij naar de berekeningen van uitzendbrancheorganisatie NBBU die verwacht dat de kostprijs van uitzendbureaus door de invoering van de WAB met minsten vijf procent stijgt. Daarvan wordt ruim de helft veroorzaakt door de invoering van een transitievergoeding vanaf dag 1. De fractieleden van de VVD verwachten dat die stijging van de kostprijs voor payrollkrachten nog sterker gaat gelden. Daarnaast vragen ze zich af of de definitie van payrolling in de WAB niet tot rechtsonzekerheid leidt.

Onduidelijkheid over payrolling

Verder heeft de VVD grote twijfels over de uitvoerbaarheid van de wet. Omdat er in de optiek van de liberalen in het huidige wetsvoorstel nog teveel onduidelijkheid bestaat over de definitie van payrolling, vinden zij het verstandiger om de geplande ingangsdatum van de WAB (1 januari 2020) naar een later tijdstip te verplaatsen. Zolang de Raad van State zich nog niet over de voorgestelde pensioenregeling voor payrollers heeft gebogen, achten de VVD’ers die regeling eveneens onuitvoerbaar. Tot slot wijzen ze de minister er nogmaals op dat door de invoering van de WAB het gevaar bestaat dat de vlucht in schijnzelfstandigheid alleen maar groter wordt. De fractie wil van de minister weten of hij dat niet als bedreiging van het fundament van het sociale bestel ziet.

Behandeling op 20 mei

Ook de andere fracties in de Senaat zien veel van hun vragen nog onbeantwoord. De vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil uiterlijk 10 mei aanstaande op alle openstaande vragen een antwoord van de minister. De behandeling van het wetsvoorstel zou dan op 20 mei kunnen plaatsvinden, ruim dus voor de installatie van de nieuwe Senaat op 11 juni.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de WAB? Volg deze pagina en meld je aan voor onze Wetswijzigingen Alert. 

Back To Top