Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-zakelijk-WAB

Koolmees wil van geen wijken weten

Laatste update op 20 juli 2020 om 10:24 am
Leestijd: 2 minuten

Als het aan minister Koolmees ligt, wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) volgens planning op 20 en 21 mei aanstaande door de Eerste Kamer geloodst en vindt de invoering ook gewoon op 1 januari 2020 plaats. Ondanks een waslijst van achttien pagina’s vol vragen en kritische noten van de Senaat en verzoeken om de wet, of onderdelen daarvan, tot nader orde uit te stellen, wil Koolmees van geen wijken weten.

De haast van de minister heeft alles te maken met het feit dat hem er alles aan gelegen is dat de WAB door de huidige Eerste Kamer behandeld wordt, vóór 11 juni dus. Op die datum treedt namelijk de nieuwe Eerste Kamer aan en is de meerderheid van het kabinet verdwenen. Nu is de situatie al uiterst penibel, maar dan is het helemaal de vraag of Koolmees nog voldoende senatoren achter zijn hervorming van de arbeidsmarkt weet te krijgen. Sterker nog; de kans daarop is vrijwel uitgesloten.

Geen evaluatie WWZ

Eén van de kritiekpunten van de Eerste Kamerleden was er nu alweer nieuwe arbeidswetgeving wordt geïntroduceerd, terwijl er nog geen (eind)evaluatie van de WWZ heeft plaatsgevonden. Volgens de Kamerleden is het aantal contracten voor onbepaalde tijd de afgelopen jaren fors gestegen. De minister geeft in zijn schriftelijke antwoorden aan dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren inderdaad gunstig zijn geweest, maar dat het aandeel vaste contracten op de arbeidsmarkt de afgelopen decennia alleen gelijk is gebleven en niet is gedaald. Koolmees vindt dat gezien de economische groei zorgelijk. Hij is het met de Eerste Kamerleden eens dat de evaluatie van de WWZ waardevolle inzichten kan geven, maar ziet daarin geen reden om de invoering van de WAB uit te stellen.

Definitie payrolling

De Eerste Kamerleden hadden verder ook kritiek op de nieuwe definitie van payrolling die in de WAB is opgenomen. Ze sluiten zich aan bij het advies van de Raad van State om de nieuwe definitie niet in te voeren omdat die voor veel onduidelijkheid kan zorgen. Daarnaast wezen de senatoren de minister erop dat het onderscheid tussen uitzendkrachten en payrollers onder de WAB moeilijk uitvoerbaar is. Ook op die punten valt de minister niet te vermurwen. Hij erkent dat de nieuwe definitie voor payrolling tot juridische procedures kan leiden, maar is daarnaast vooral van mening dat het onderscheid tussen payrollwerknemers en uitzendkrachten onvermijdelijk is om concurrentie op arbeidsvoorwaarden door middel van payrolling te voorkomen.

 ‘Uitstel niet nodig’

Ook het verzoek van tal van Senaatsleden om (onderdelen van) de WAB uit te stellen, bijvoorbeeld de nieuwe premiedifferentiatie voor de WW, legt de minister naast zich neer. Volgens Koolmees lopen de belangrijkste acties die vóór 2020 door de Belastingdienst en UWV ondernomen moeten worden vrijwel op schema. “Daardoor blijft de geplande ingangsdatum van de WAB, inclusief de wijzigingen in de WW-premie, dus gewoon op 1 januari 2020”, aldus de minister.

Spannende maand

Met de reacties van de minister wordt de maand mei er voor alle betrokkenen alleen maar spannender op. Hamvraag is wie er 20 en 21 mei het sterkst in zijn schoenen staat. Wouter Koolmees die er inderdaad in slaagt zijn wet ongeschonden of slechts met een paar schaafwonden door de huidige Eerste Kamer te loodsen? Of zou het toch de Senaat zijn die alert genoeg is om de minister ervan te overtuigen dat uitstel van de WAB echt de beste optie is om uiteindelijk een weloverwogen wet te presenteren? Over twee weken weten we meer over deze (nu al) politieke soap!

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de WAB? Volg deze pagina en meld je aan voor onze Wetswijzigingen Alert. 

Back To Top