Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-wet-WAB-boeken

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen

Laatste update op 20 juli 2020 om 10:17 am
Leestijd: < 1 minuut

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen. De fracties van SGP, ChristenUnie, Fractie-Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stemden voor, de fracties van PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden tegen.

Ook werd gestemd over twee moties die tijdens het debat een week eerder waren ingediend. De motie-Schalk over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar werd aanvaard. Alleen de PVV-fractie stemde tegen. De motie-Van de Ven en Oomen-Ruijten die de regering verzocht te komen met voorstellen voor nieuw zzp-beleid werd eveneens aanvaard. Alleen de fracties PVV en 50PLUS stemden tegen.

Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en nog enkele andere wetten. Het voorstel beperkt negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s, of maakt deze duurder en daardoor onaantrekkelijker. Ook beoogt het voorstel het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. Om dit te bereiken worden voorstellen gedaan om de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht te herzien. Bovendien wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten.

Meer informatie betreffende het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans volgt in de komende weken. Door onze website in de gaten te houden mis je gegarandeerd geen enkele notificatie.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de WAB? Volg deze pagina en meld je aan voor onze Wetswijzigingen Alert.

Back To Top