Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-prinsjesdag

DIRECT voorspelt: weinig vuurwerk verwacht op Prinsjesdag

Laatste update op 20 juli 2020 om 09:49 am
Leestijd: 2 minuten

Zoals dat sinds het einde van de economische crisis de gewoonte is, lekte ook dit jaar enkele weken voor Prinsjesdag uit dat we er in koopkracht wederom op vooruit gaan. Hoewel daar de laatste jaren weinig tot niets van terecht kwam, lijkt die vlieger in 2020 nu eens wél op te gaan voor de lagere- en middeninkomens. Zzp’ers daarentegen leveren door het aangekondigde verlies van fiscale voordelen naar verwachting flink in. Op enkele nieuwe maatregelen op het gebied van loonheffingen na, lijkt er voor de flexbranche volgende week weinig nieuws in het koffertje te zitten.

Arbeidsrechtsadvocaat Marnix Ritmeester zegt op PW., een site voor HR-professionals, volgende week dinsdag geen vuurwerk voor de branche te verwachten: “Vooral omdat de Wet arbeidsmarkt in balans dit jaar is aangenomen, acht ik de kans klein dat er nieuwe maatregelen op het gebied van arbeidsrecht in de begrotingsstukken zitten. Ik verwacht ook niet dat het alomvattende plan voor de zzp’ers er op Prinsjesdag al komt. Wellicht dat de proefballonnetjes van Koolmees over onder andere een minimumtarief voor zzp’ers en een verplichte verzekering een definitief karakter te krijgen, maar we hoeven er niet op te rekenen dat dit gevoelige dossier volgende week al gesloten kan worden. Zzp’ers moeten er echter wel rekening mee houden dat de kans groot is dat de zelfstandigenaftrek inderdaad beperkt wordt.”

Gevolgen duurdere flexkrachten

Wat de WAB betreft, verwacht Ritmeester dat het kabinet zich op Prinsjesdag beperkt tot enkele algemene constateringen. “Er volgt ongetwijfeld een opmerking over de gevolgen van het feit dat flexkrachten per 1 januari 2020 flink meer gaan kosten, bijvoorbeeld in de vorm van een duurder pilsje op de terrassen”, aldus de arbeidsrechtspecialist, “maar dan meer in de zin van dat het kabinet de ontwikkelingen goed volgt en zal monitoren of de doelstellingen van de WAB gehaald gaan worden. Zelf heb ik daar overigens m’n twijfels bij. De kans dat meer mensen een vast contract krijgen, is in mijn optiek klein. Denk daarbij alleen maar eens aan de wereldwijd afkoelende economie en de naderende Brexit. Dat zijn bepaald geen ontwikkelingen die het gemakkelijker maken om de hoofddoelstellingen van de WAB te halen.”

Extra kosten vermijden

“Bovendien”, zo vervolgt Ritmeester, “zie je nu al dat ondernemers constructies onderzoeken om de extra kosten voor flexcontracten zoveel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door die hogere kosten simpelweg door te belasten aan de consument. Wat dat betreft, wordt Prinsjesdag van volgend jaar een stuk interessanter. Dan zijn de eerste resultaten van de WAB tenslotte pas bekend.”

Loonheffingen

De parlementaire pers houdt er rekening mee dat op Prinsjesdag eventueel een wetsvoorstel gepresenteerd zou kunnen worden met maatregelen rond de vervanging van de Wet DBA, maar dat zou wat het arbeidsrecht betreft dan ook meteen het meest ingrijpende voorstel zijn. De algemene verwachting is dat het kabinet zich verder beperkt tot enkele maatregelen op het gebied van loonheffingen. Het zou daarbij onder andere gaan over weinig wereldschokkende zaken als een verruiming van de werkkostenregeling en een vrijstelling voor de vergoeding van de kosten voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag.

Back To Top