Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-handen-schudden

Markt vraagt om aanpassing van werkgevers én werknemers

Laatste update op 20 juli 2020 om 09:48 am
Leestijd: 3 minuten

Werkgevers die nu al moeite hebben om de juiste mensen aan te trekken, doen er in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt goed aan over te stappen naar een bedrijfsvoering die beter aansluit op de huidige behoefte van werknemers. Maar met de snel veranderende arbeidsmarkt én de WAB in aantocht, is het ook voor werknemers aan te raden de nodige aanpassingen door te voeren, onder andere op het gebied van ‘personal branding’.

Han Mesters, specialist in human capital bij ABN Amro, stelt dat het voor werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers ‘echt de hoogste tijd is voor verandering’. “De nieuwe generatie werknemers zoekt steeds vaker naar een baan die perfect aansluit bij hun eigen normen, waarden en gedachten over zingeving”, aldus de sectorbankier. “Dat houdt in dat bedrijven hun visie op arbeid drastisch moeten aanpassen”, zo vervolgt hij. “Vooral grotere organisaties moeten er nadrukkelijker dan ooit voor zorgen dat ze hun toekomstige werknemers kunnen boeien en binden. Ze moeten zich aansluiten bij de waarden van de huidige werknemers en hun groeiende behoefte aan zinvol werk.”

Verduurzamen

Mesters, die in dit kader spreekt van de ‘identiteitseconomie’, noemt Unilever en DSM als voorbeeldbedrijven. “Beide bedrijven hebben zich de afgelopen jaren met succes geprofileerd als ondernemingen die hun productie verduurzamen en andere waarden uitdragen”, aldus Mesters. “Ze verkondigen luid en duidelijk meer doelen te hebben dan alleen het behalen van winst en toetsen hun handelen in toenemende mate aan waarden voor de lange termijn. Vooral millennials weten dat bijzonder te waarderen. Bedrijven die willen ontkomen aan de komende periode van ernstige krapte op de arbeidsmarkt, raad ik dan ook ernstig aan anders te gaan kijken naar bedrijfsvoering en cultuur, hun huidige pakket arbeidsvoorwaarden nog eens goed onder de loep te leggen, te investeren in leiderschapsontwikkeling en hun selectieprocedures aan te scherpen.”

Andere competenties

Management en bedrijfscultuur kunnen volgens Mesters voor werknemers de belangrijkste redenen zijn om een werkgever te verlaten. Hij stelt dat leidinggevenden vandaag de dag dan ook andere competenties nodig hebben, vooral om millennials goed te kunnen aansturen. “Ze zouden er goed aan doen hun gedrag af te stemmen op de waarden en wensen van deze tijd, bijvoorbeeld via coaching-trajecten,” aldus Mesters. “Wat de selectie van werknemers betreft, raad ik bedrijven aan beter te gaan kijken op basis van cultuur en waarden. Werknemers die op die manier geselecteerd zijn, blijven aantoonbaar langer bij hun werkgever.”

Zinvolle werkzaamheden

Recent onderzoek onder duizend werknemers maakt duidelijk dat de sectorbankier van ABN Amro het bij het rechte eind lijkt te hebben: ruim veertig procent van de ondervraagden zegt de huidige baan ‘niet zinvol’ te vinden. Als belangrijkste redenen geven ze aan dat ze hun kwaliteiten niet voldoende kunnen inzetten, weinig impact hebben en geen mogelijkheden zien om door te groeien. Meer dan de helft van de respondenten (52%) denkt dat ze meer plezier in hun werk zouden hebben wanneer ze meer zinvolle werkzaamheden zouden kunnen verrichten.

Duidelijk profileren

Trendwatcher Lieke Lamb, gespecialiseerd in de veranderingen in de maatschappij en de invloed daarvan op verschillende sectoren, concentreert zich in haar voorspellingen voor de arbeidsmarkt vooral op de werknemers. Ze is het met Han Mesters eens dat er momenteel sprake is van een identiteitseconomie. “Het zijn echter niet alleen de werkgevers die daarop moeten inspelen”, aldus Lamb. “Door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt én de komst van de WAB, wordt het voor werknemers steeds belangrijker zich duidelijker te profileren.”

‘Intrapeneurschap’

“Werknemers die van hun werkgever verwachten dat ze meer mogelijkheden geboden krijgen om zich te verder te ontplooien”, zo vervolgt ze, “moeten die werkgever dan wel duidelijk maken over welke capaciteiten ze beschikken. Waar zzp’ers en flexibele werknemers over het nodige ‘entrepeneurschap’ moeten beschikken, zouden werknemers hun ‘intrapeneurschap’ verder moeten ontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om personal branding.”

Stortvloed aan nieuwe banen

Ze moeten volgens Lamb exact in kaart brengen welke competenties ze hebben, over welke werkervaring ze beschikken, voor welke bedrijven ze in aanmerking, hoe hun huidige contract in elkaar steekt en wat ze uiteindelijk willen bereiken. De trendwatcher geeft werknemers twee goede motieven aan om hun CV en personal branding snel op orde te brengen: “Door de komst van de WAB is zijn veel overheden bezig om afscheid te nemen van zzp’ers en andere flexwerkers. Ze willen tenslotte in de pas lopen met de wensen van het kabinet. Ik verwacht dan ook een stortvloed aan interessante nieuwe banen.”

Economische dip

“ De tweede reden is wat pessimistischer van aard. We zitten nu midden in de economische hoogtijdagen, zo moeten werkgevers alle zeilen bijzetten om de juiste werknemers te vinden, maar we weten allemaal dat de economie zo maar als een blad aan een boom kan omkeren. Met serieuze dreigingen als oplopende handelsconflicten en de naderende Brexit hebben we, voordat we het goed en wel in de gaten hebben, te maken met een economische dip en een daarmee samenhangend banenoverschot. Daar kun je maar beter goed op voorbereid zijn.”

Back To Top