Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-wet-WAB

Wat is de Wet Aanpak Schijnconstructies?

Laatste update op 20 juli 2020 om 01:03 pm
Leestijd: 2 minuten

De Wet Aanpak Schijnconstructies, kortweg WAS, is per 1 januari 2017 in werking getreden en regelt onder andere wat er ten minste netto uitbetaald moet worden aan de werknemer. Uitgangspunt is dat alle constructies waarbij er minder wordt betaald dan het Wettelijk Minimumloon (WML) verboden zijn.

Op dit loon mogen alleen volgens de wet verplichte bedragen als belastingen en premies worden ingehouden. Na aftrek van deze belastingen en premies ontstaat er een netto loon wat ten minste uitbetaald moet worden; het netto equivalent van het Wettelijk Minimumloon

Inhoudingen en verrekeningen

Soms is het zo dat een werkgever bepaalde bedragen wil inhouden of verrekenen op het loon van de werknemer, bijvoorbeeld omdat er boetes zijn opgelegd of omdat een werknemer huisvesting krijgt van zijn werkgever en daarvoor huur moet betalen. Zoals eerder gezegd, moet een werkgever altijd het verplichte netto loon betalen. Wanneer een werknemer precies het verplichte netto loon verdient, mag er dus niets meer op het loon worden ingehouden. Er zijn echter wel weer enkele uitzonderingen op deze regel.

Inhouding

Wat is het verschil tussen een inhouding en verrekening? Een inhouding gaat over een bedrag waarvan de werknemer zelf mag beslissen of hij het via de werkgever betaalt, bijvoorbeeld de inhouding zorgverzekering. De werknemer moet de werkgever schriftelijk machtigen om dat bedrag in te kunnen houden. Zoals gezegd kan er alleen maar een inhouding op het loon worden gedaan, zolang er tenminste het verplichte netto loon wordt betaald. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

  • een inhouding in verband met huisvestingskosten mag tot 25% van het voor de werknemer geldende minimumloon.
  • een inhouding zorgverzekering mag altijd worden gedaan, zolang er aan de voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden gaan over maximum bedrag, geen aanvullende verzekering, enz.

Verrekening

Bij een verrekening gaat het over bedragen die de werknemer aan de werkgever móet betalen, zoals bijvoorbeeld een met de auto van de zaak gereden boete. Deze verrekeningen mogen door de werkgever worden ingehouden zonder dat de werknemer hier toestemming voor gegeven heeft.

Ook in geval van een verrekening moet er altijd minimaal het verplichte netto loon betaald worden, tenzij:

  • er met de werknemer een voorschot (schriftelijk) overeengekomen is.
  • er teveel betaald is aan een werknemer.

Officieel mag een teveel betaald bedrag niet worden ingehouden in een volgende loonperiode. Maar er wordt geen boete opgelegd zolang dit teveel betaalde bedrag niet meer is dan tien procent van het voor die werknemer geldende WML en er binnen zes maanden wordt verrekend.

DIRECT Payrolling werkt met een salarissysteem dat de WAS goed bewaakt en garandeert dat alles exact volgens de fiscale wetgeving verloopt. Het software programma biedt dan ook geen ruimte voor individuele uitzonderingen.

Back To Top