Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-WAB-onduidelijkheden

Vijf tips voor goed werkgeverschap in onzekere tijden

Leestijd: 3 minuten

De coronacrisis leidt voor zowel werkgevers als werknemers tot veel onzekerheid. Het is logisch dat het overeind houden van je bedrijf voor jou als ondernemer de hoogste prioriteit heeft, maar toch is het juist nu van groot belang om je daarnaast met goed werkgeverschap te onderscheiden. Probeer extra aandacht aan het welzijn van je werknemers te besteden en houd daarbij in het achterhoofd dat het daarbij niet alleen om geld of baanzekerheid gaat, maar vooral ook om zorg, aandacht en communicatie.

Volgens de gouden principes van crisiscommunicatie moet je daarbij vooral goed rekening houden met de veranderingscurve waar ze momenteel doorheen gaan. De theorie van die veranderingscurve zegt dat ze zich nu in de acceptatiefase van de coronacrisis bevinden. De verschillende fasen van verwerking hebben ze daarmee grotendeels achter zich gelaten; de tijden van ontkenning en ontreddering lijken zo goed als voorbij. Ze erkennen de nieuwe realiteit en richten zich inmiddels voorzichtig op hun toekomstmogelijkheden. In deze blog geven we je een vijftal tips om ze daarbij zo goed mogelijk in bij te staan.

  • Zorg voor open en eerlijke communicatie

Juist in deze fase is de behoefte aan heldere informatie groter dan ooit. Besef wat de impact van de crisis op je medewerkers is en zorg ervoor dat ze allemaal, bijvoorbeeld via een app of interne nieuwsbulletins, eenvoudig toegang tot nauwkeurige informatie hebben. Toon in iedere vorm van communicatie empathie; erken hun zorgen en leg uit wat jij als werkgever voor acties onderneemt om de toekomst van zowel je bedrijf als je werknemers zo veilig mogelijk te stellen. Daarmee bied je ze niet alleen vertrouwen, maar ook perspectief en munitie voor eventuele eigen acties. Door ervoor te zorgen dat medewerkers zich gehoord, gezien en begrepen voelen, houd je ze gemotiveerd en productief.

  • Let op het individuele welzijn

Zoals in iedere crisissituatie, is ook nu de persoonlijke veiligheid, gezondheid en het mentale welzijn van je medewerkers het allerbelangrijkst. Werken ze bijvoorbeeld noodgedwongen thuis? Zorg dan voor voldoende (technische) hulpmiddelen waarmee ze hun werk zo normaal mogelijk kunnen voortzetten. Probeer daarnaast, juist nu er sprake is van meer fysieke afstand, zoveel mogelijk saamhorigheid in je organisatie te creëren. Vertrouwen, verbinding en trots zijn belangrijker dan ooit. Als je daar nu optimaal in investeert, merk je niet alleen direct effect, maar profiteer je ook van de impact ervan als de crisis straks eenmaal achter ons ligt.

  • Bied ze zoveel mogelijk flexibiliteit

Het is belangrijk om vooral in deze onzekere tijden zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele omstandigheden van je medewerkers. Thuiswerken in een gezinssituatie of in combinatie met een zorgtaak, is nu eenmaal heel wat anders dan thuiswerken voor een ongebonden collega. Bied ze daarom flexibele werkarrangementen waarin alle ruimte is voor (sterk) aangepaste werktijden en mogelijkheden voor het switchen tussen meerdere werklocaties. Wanneer je op dat terrein onder ‘normale’ omstandigheden zoveel mogelijk maatwerk probeert te leveren, heb je daar in tijden dat iedereen een tandje moet bij- of afschakelen, zeker profijt van. Heb je plotseling te maken met extra drukte? Doe dan op tijd een beroep op de inzet van flexwerkers. Zorg er in ieder geval voor dat je je eigen medewerkers niet overvraagt. Probeer de gezonde, collegiale en sociale werkomgeving zoveel mogelijk intact te houden. Daarmee draag je zeker bij aan de continuïteit van je bedrijfsvoering.

  • Bereid ze voor op de nieuwe werkelijkheid

Hoe lang de coronacrisis nog aanhoudt? Niemand die daar op dit moment iets zinnigs over kan zeggen. Ondanks die hoge mate van onzekerheid en onvoorspelbaarheid, kunnen we er in alle redelijkheid vanuit gaan dat er toch ergens een moment aanbreekt dat de crisis achter ons ligt. Het enige wat we op dit gebied wel met zekerheid kunnen stellen, is dat de nieuwe werkelijkheid waar we dan mee te maken hebben, er op veel fronten anders uit ziet dan de situatie van voor de crisis. Belangrijk is om daar op dit moment al zo goed als mogelijk op te anticiperen. Hebben de getroffen maatregelen tot een positief effect geleid? Wellicht moeten ze dan in de toekomst wel gecontinueerd worden. Zo is bijvoorbeeld nu al duidelijk dat steeds meer bedrijven van plan zijn om ook na de crisis vast te houden aan het (deels) thuiswerken en de (verdere) flexibilisering van de werktijden.

  • Besteed meer aandacht aan (bij)scholing

Onderdeel van die nieuwe werkelijkheid kan helaas ook zijn dat de ene baan verdwijnt, terwijl de andere, bijvoorbeeld door verdere automatisering en digitalisering, drastisch van karakter verandert. Om- en bijscholing van medewerkers is momenteel dan ook belangrijker dan ooit. In dat kader is het verstandig om nu een goede inventarisatie te maken van de momenteel aanwezige kennis en vaardigheden en in te schatten of dat niveau voldoende is om als bedrijf ook in de nieuwe realiteit succesvol te zijn. Hoe eerder je met om- en bijscholing begint, hoe sterker je staat als de crisis straks achter ons ligt. Scholing heeft overigens nog een ander positief bijeffect: hoe groter de up-to-date kennis en vaardigheden van je medewerkers, hoe verder hun productiviteit, creativiteit, motivatie en werkplezier toeneemt.

Back To Top